DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

         Gaziantep Amatör Futbol Liglerinde oynanan müsabakalarda, yaşanan disiplin ihlalleri ile İlgili olarak, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 13.04.2018 tarih ve 25 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

1 – ) Esas: 2018 / 176 E. - Karar: 2018 / 187 K.      

BOZKURTSPOR kulübü sporcusu MURAT BAKIR, 25.03.2018 tarihinde oynanan ANKAS İSTİKLALSPOR – BOZKURTSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 09.04.2018 tarih ve 18/39 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

         Buna göre BOZKURTSPOR kulübü sporcusu (1440157) lisans nolu MURAT BAKIR, bahsi geçen müsabakada, her ne kadar rakip takım oyuncusuna yönelik fiili eyleminin “saldırı” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, müsabaka görevlilerinin raporları ayrı ayrı incelendiğinde; hakem raporunda, oyuncunun rakip oyuncuya yumruk attığı belirtilerek başka bir ifadenin bulunmadığı; gözlemci raporunda, sporcunun söz konusu eylemi ile ilgili olarak, özellikle “şiddetli hareket” ibaresini kullanıldığı, böylelikle oyuncunun ihracına neden olan gerçekleştirmiş olduğu fiili eylem hakkında, her iki raporda da “saldırı” nitelendirilmesinin bulunmadığı anlaşılmış olup; hal böyle iken, F.D.T madde 76/1 gereği, müsabaka görevlilerinin raporlarının esas alınması gerekliliğine yönelik ve F.D.T madde 86/2’ye göre, hakem kararlarının değiştirilmesi ve iptalinin mümkün olamayacağına dair talimat hükümleri gereği, oyuncunun gerçekleştirmiş olduğu ihlalin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış” olduğu kabul edilerek, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 13.04.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olarak cezalandırılmasına; bahsi geçen oyuncunun verilen cezasını, takımının mücadele ettiği ligde oynanan, 23.Haftaki BOZKUTSPOR – SANAYİ ESNAFSPOR, 24.Haftaki CAMCIOĞLUSPOR – BOZKURTSPOR ve 25.Haftada oynanması gerekirken, rakip takımın sahaya çıkmayacağını bildirmesi üzerine yapılamayan BOZKURTSPOR - NİZİP 1980 YILDIRIMSPOR müsabakalarında oynamamak suretiyle tamamladığı anlaşıldığından, CEZASININ İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASINA; (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 25.03.2018)    

2 – ) Esas: 2018 / 204 E. - Karar: 2018 / 188 K.      

AKTOPRAK BELEDİYE SPOR kulübü sporcusu AHMET DÖNER’den, 07.04.2018 tarihinde oynanan AKTOPRAK BELEDİYESPOR – SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, tümü hakeme yönelik olmak üzere; F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”i ve F.D.T madde 44 uyarınca, “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası eylemlerinden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 10.04.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

3 – ) Esas: 2018 / 205 E. - Karar: 2018 / 189 K.      

ANKAS İSTİKLALSPOR kulübünün, 07.04.2018 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – ANKAS İSTİKLALSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, “6(altı) sporcusunun sarı kartla ihtarı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

4 – ) Esas: 2018 / 206 E. - Karar: 2018 / 190 K.      

CAMCIOĞLUSPOR kulübü sporcusu (130152) lisans nolu HASAN GÜLLÜ’ye, 07.04.2018 tarihinde oynanan CAMCIOĞLUSPOR – BOZKURTSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak söz konusu eylemin ağır şekilde gerçekleşmemiş olması durumu hafifletici sebep kabul edilerek, tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 uyarınca 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 07.04.2018)      

 

         

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

 

BİLGİ : Her haftaCezalı ve Tedbirli” olanların listesine; İl Disiplin Kurulu kararları ile aynı tarihte yayımlanan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi web sitesi olan http://www.gaziantepaskf.org.tr adresindeki sağ dikey sütundaki “Cezalar” butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

İnfazın özel hükümleri uyarınca;

 

1-) Futbolcular yönünden, ihraç edilen sporcu, F.D.T madde 92/2 uyarınca, ihraç edildiği kategorideki cezasının infazı tamamlanmadan (ikinci sarı karttan ve bariz gol şansını engelleme nedeniyle ihraç durumları da dahil olmak üzere), uygun olduğu diğer yaş kategorilerinin müsabakalarında da oynayamaz.

2-) Antrenörler açısından ise F.D.T madde 92/4 gereği müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

3-) Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, F.D.T madde 92/3 gereğince, yaş kategorisinin uygun olduğu ve devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir.

4-) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası F.D.T madde 92/6 gereğince, sonraki sezonda infaz edilir.

5-) Müsabakadan men cezasının infazında, F.D.T madde 92/12 uyarınca, ligden çekilen ve ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ceza infazında dikkate alınmaz. Ancak tamamlanamayan ve hükümle karar verilmiş müsabakalar dikkate alınır.     

6-) İki sezon arasında geçen dönemler, F.D.T madde 97/2 uyarınca, “hak mahrumiyeti” cezalarının infazında hesaba katılmaz.

7-) İkinci sarı kart ve bariz gol şansı engelleme nedeniyle oluşan ihraçlarda açıklanan cezalar F.D.T madde 94/5’de belirtilen cezanın (“ihraç edildiği kategorideki takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz”)  bildirilmesinden ibarettir. Kurulumuz bu durumlarda ceza tayini konusunda ayriyeten bir karar vermemektedir.2015-2016 Futbol Sezonu ile birlikte söz konusu ihraçlar dışında başkaca disiplin ihlali teşkil eden fiiller olmadığı takdirde cezalar “Disiplin Kurulu Kararları” içerisinde yer almayacaktır. Bu sebeplerle ihraç olan futbolcuların cezalı oldukları müsabakalar Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muzun web sayfasındaki “Cezalar” başlıklı buton tıklandığında görülebilecektir.