DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

         Gaziantep Amatör Futbol Liglerinde oynanan müsabakalarda, yaşanan disiplin ihlalleri ile İlgili olarak, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 06.04.2018 tarih ve 24 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

1 – ) Esas: 2018 / 182 E. - Karar: 2018 / 168 K.

İSLAHİYESPOR kulübü sporcusu (4522384) lisans nolu VOLKAN İNCE’nin, 01.04.2018 tarihinde oynanan HD KOLEJSPOR – İSLAHİYESPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 01.04.2018)   

2 – ) Esas: 2018 / 183 E.

GAZİKENTSPOR kulübü sporcusu (1458233) lisans nolu FURKAN DAĞLI’dan, 01.04.2018 tarihinde oynanan ANKAS İSTİKLALSPOR – CAMCIOĞLUSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, tümü hakeme yönelik olmak üzere; F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”i ve F.D.T madde 44 gereği, “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu eylemlerinden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 03.04.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

3 – ) Esas: 2018 / 184 E. - Karar: 2018 / 169 K.

SANAYİ ESNAFSPOR kulübünün, 01.04.2018 tarihinde oynanan BOZKURTSPOR – SANAYİ ESNAFSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, “6(altı) sporcusunun sarı kartla ihtarı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

4 – ) Esas: 2018 / 185 E. - Karar: 2018 / 170 K.

HD KOLEJSPOR kulübünün, 01.04.2018 tarihinde oynanan HD KOLEJSPOR – İSLAHİYESPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, 5(beş) sporcusunun sarı kartla ihtarı ve 1(bir) oyuncusunun ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

5 – ) Esas: 2018 / 186 E. - Karar: 2018 / 171 K.

ŞEHREKÜSTÜSPOR kulübünün, 31.03.2018 tarihinde oynanan COŞKUNSPOR – ŞEHREKÜSTÜSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, “6(altı) sporcusunun sarı kartla ihtarı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

6 – ) Esas: 2018 / 150 E. - Karar: 2018 / 172 K.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu ÖMER KURT, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik sözlü eylemi nedeniyle ihracı sonrası, yine hakeme yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 28.03.2018 tarih ve 18/35 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği görülmüştür.

         Kulüp tarafından, bahsi geçen sporcu adına verilen yazılı savunmada özetle; hakem ve gözlemci raporlarında yazılan hususlara bir diyecekleri ve itirazlarının olmadığını, yapılan yanlış davranışlar ötürü müsabaka görevlilerinden özür dilediklerini, sporcular haklarında verilecek kararı Kurulu’n takdirine bıraktıklarını bildirmişlerdir.

         Sonuç olarak GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1472580) lisans nolu ÖMER KURT’a, bahsi geçen müsabakada, ihracına neden olan hakeme yönelik sözlü eyleminin, “hakaret” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 41’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, ihlalin hukuki niteliği ile Kurulu’muzun benzer olaylardaki görüşü dikkate alındığında, eylemin hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareket” özelliği taşıdığı kabul edilmekle beraber, ihlalin kaba ve çirkin bir lisan kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 36/1-a gereği takdiren ve teşdiden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; aynı oyuncunun, ihraç sonrası, hakeme yönelik “saldırı” niteliğindeki eylemi ile beraber, ihlalin “teşebbüs” derecesinde kalmış olması durumu göz önünde tutularak, F.D.T madde 44/1-a ile F.D.T madde 8’in birlikte tatbiki sonucunda, takdiren 5(BEŞ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile; oyun alanı dışına alındıktan sonra, yine hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; cezaların birleştirilmesi suretiyle bahsi geçen sporcunun, F.D.T madde 10/2 uyarınca içtimaen 10(ON) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.04.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olarak cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 18.03.2018)    

7 – ) Esas: 2018 / 151 E. - Karar: 2018 / 173 K.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu ESER EŞİYOK, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik sözlü ve fiili eylemleri nedeniyle ihracı sonrası, yine hakeme yönelik, “hakaret”inden ötürü, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 28.03.2018 tarih ve 18/35 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği görülmüştür.

         Kulüp tarafından, bahsi geçen sporcu adına verilen yazılı savunmada özetle; hakem ve gözlemci raporlarında yazılan hususlara bir diyecekleri ve itirazlarının olmadığını, yapılan yanlış davranışlar ötürü müsabaka görevlilerinden özür dilediklerini, sporcular haklarında verilecek kararı Kurulu’n takdirine bıraktıklarını bildirmişlerdir.

         Sonuç olarak GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (4504571) lisans nolu ESER EŞİYOK’un, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eylemi, aynı esnada fiili müdahalede bulunmak ve belli bir zaman dilimi içerisinde, belli aralıklarla, birden fazla fiil ile gerçekleştirmek suretiyle ısrar etmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 41/1-a gereği, takdiren ve teşdiden 6(ALTI) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.04.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olarak cezalandırılmasına; aynı oyuncunun ihraç anında hakeme yönelik olarak, sözlü nitelikteki eylemi ile beraber fiili türde eylemde de bulunduğu, bu ihlalin “saldırı” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza ayrıca bir sevki söz konusu ise de, söz konusu eylemin unsurlarının oluşmaması ve ayrıca söz konusu davranışının, tayin edilen cezasının ağırlaştırıcı nedeni olarak kabul edilerek karar verildiğinden, bu hususta ayriyeten hakkında CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 18.03.2018)           

8 – ) Esas: 2018 / 152 E. - Karar: 2018 / 174 K.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu CELAL KOÇYİĞİT, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, maç sonrası, tümü hakeme yönelik olmak üzere, “hakaret”i ve “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 28.03.2018 tarih ve 18/35 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği görülmüştür.

         Kulüp tarafından, bahsi geçen sporcu adına verilen yazılı savunmada özetle; hakem ve gözlemci raporlarında yazılan hususlara bir diyecekleri ve itirazlarının olmadığını, yapılan yanlış davranışlar ötürü müsabaka görevlilerinden özür dilediklerini, sporcular haklarında verilecek kararı Kurulu’n takdirine bıraktıklarını bildirmişlerdir.

         Sonuç olarak GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1494385) lisans nolu CELAL KOÇYİĞİT’e, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “saldırı” niteliğindeki eylemi nedeniyle F.D.T madde 44/1-a gereği takdiren 10(ON) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak bahsi geçen sporcunun, söz konusu bu eylemi ne türde gerçekleştirdiği konusunda, gerek hakem gerekse gözlemci raporlarında herhangi bir açıklamanın olmamasından ötürü, tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 gereği, takdiren 1/5 oranında indirim yapılarak 8(SEKİZ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına; aynı oyuncunun söz konusu bu ihlal ile birlikte, yine hakeme yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu, F.D.T madde 41/1-a’ya uyan “hakaret” niteliğindeki eyleminin, birbiri ile bütünlük arz ettiği kabul edilerek, takdir edilen edilen cezası, F.D.T madde 10/2 uyarınca 1/4 oranında artırılarak içtimaen 10(ON) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.04.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olarak cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Hakkında Tedbir Kararı Bulunduğundan): 20.03.2018)            

9 – ) Esas: 2018 / 153 E. - Karar: 2018 / 175 K.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu ALİ KURT, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, maç sonrası, tümü hakeme yönelik olmak üzere, “hakaret”i ve “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 28.03.2018 tarih ve 18/35 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği görülmüştür.

         Kulüp tarafından, bahsi geçen sporcu adına verilen yazılı savunmada özetle; hakem ve gözlemci raporlarında yazılan hususlara bir diyecekleri ve itirazlarının olmadığını, yapılan yanlış davranışlar ötürü müsabaka görevlilerinden özür dilediklerini, sporcular haklarında verilecek kararı Kurulu’n takdirine bıraktıklarını bildirmişlerdir.

         Sonuç olarak GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1485812) lisans nolu ALİ KURT’a, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “saldırı” niteliğindeki eylemi nedeniyle, F.D.T madde 44/1-a gereği takdiren 10(ON) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak bahsi geçen sporcunun, söz konusu bu eylemi ne türde gerçekleştirdiği konusunda, gerek hakem gerekse gözlemci raporlarında herhangi bir açıklamanın olmamasından ötürü, tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 gereği, takdiren 1/5 oranında indirim yapılarak 8(SEKİZ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına; aynı oyuncunun, söz konusu bu ihlal ile birlikte, hakeme yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu, F.D.T madde 41/1-a’ya uyan “hakaret” niteliğindeki eyleminin, birbiri ile bütünlük arz ettiği kabul edilerek, takdir edilen edilen cezası F.D.T madde 10/2 uyarınca 1/4 oranında artırılarak içtimaen 10(ON) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.04.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olarak cezalandırılmasına; hakem raporunda her ne kadar aynı oyuncunun müsabaka esnasında tribün ile sahaya birbirinden ayıran tel örgülere doğru tırmanarak sözlü ve fiili ihlal niteliğinde bir takım davranışlarda bulunduğu ifade edilmiş ise de, söz konusu ihlallerin maç esnasında gerçekleşmiş olması, bu durumların raporda belirtildiği üzere hakem tarafından tespit edildiği, ancak buna rağmen hakem tarafından talimat hükümlerine göre bir yaptırıma gerek duyulmadığı anlaşıldığından, bu hususta ayriyeten hakkında CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Hakkında Tedbir Kararı Bulunduğundan): 20.03.2018)    

10 – ) Esas: 2018 / 154 E. - Karar: 2018 / 176 K.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu METİN TORAMAN, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, hakeme yönelik “hakaret”inden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 28.03.2018 tarih ve 18/35 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği görülmüştür.

         Kulüp tarafından, bahsi geçen sporcu adına verilen yazılı savunmada özetle; hakem ve gözlemci raporlarında yazılan hususlara bir diyecekleri ve itirazlarının olmadığını, yapılan yanlış davranışlar ötürü müsabaka görevlilerinden özür dilediklerini, sporcular haklarında verilecek kararı Kurulu’n takdirine bıraktıklarını bildirmişlerdir.

         Sonuç olarak GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1425873) lisans nolu METİN TORAMAN’ın, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.04.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olarak cezalandırılmasına, cezanın infazının F.D.T madde 94/5 gereği ikinci sarı kart sonrası ihraç edilmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabakadan sonra başlamasına, (TOPLAM: 1 MAÇ + 3 MAÇ = 4 MAÇ); (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 18.03.2018)     

11 – ) Esas: 2018 / 178 E. - Karar: 2018 / 177 K.

SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABASPOR kulübü sporcusu SADULLAH ZAROĞLU, 24.03.2018 tarihinde oynanan AKKENTSPOR – SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABASPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, söz konusu eyleminden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından istem yazısı gönderilmeden savunma verildiği görülmüştür.

         Bahsi geçen sporcu yazılı savunmasında özetle; rakip takım oyuncularının tahrikleri sonucu oyundan ihraç edildiğini, oyun alanını terk ederken rakip takım oyuncularının üzerine doğru yürüdüklerini, o anda oradan uzaklaşmaya çalıştığı esnada istemeyerek yerde yatan rakip sporcunun üzerine bastığını, bu davranışından dolayı üzgün olduğunu ve özür dilediğini bildirmiştir. 

         Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 76/1 maddesi “Müsabaka görevlilerinin raporlarında belirtilen hususlar aksi tespit edilmediği sürece doğru kabul edilir.” hükmünü getirmiş, Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 86/2’de “Disiplin Kurulu, müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının hiçbirini değiştiremez ve bozamaz” ve Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 86/3’de de “Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını(sarı ve kırmızı kart uygulamalarını ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir” şeklinde hükümlere yer vermiştir.Bunun yanında müsabaka görevlilerinin raporları yazılı nitelikte belgeler olduğundan,bu belgelerde belirtilen hususların aksi de ancak eşdeğerde delil(-ler) ile ortaya konabilir. Anılan sporcu tarafından, ihraç sonrası eylemlerinden ötürü rapor edilmesine neden olan davranışları ile ilgili olarak, yazılı savunma dışında delil mahiyetinde herhangi bir husus ortaya konamamıştır. Bu yüzden yukarıda belirtilen hukuki gerekçeler esas alınarak verilen kararda müsabaka görevlilerinin raporları esas alınmıştır.    

        Sonuç olarak SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABASPOR kulübü sporcusu (1415547) lisans nolu SADULLAH ZAROĞLU’nun, bahsi geçen müsabakada, rakip takım oyuncusuna yönelik “kural dışı hareketi”, belli bir zaman dilimi içerisinde, belli aralıklarla, birden fazla fiil ile gerçekleştirmek suretiyle ısrar etmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 43 gereği takdiren ve teşdiden 5(BEŞ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.04.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olarak cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 24.03.2018)   

12 – ) Esas: 2018 / 187 E. - Karar: 2018 / 178 K.

ÖZYILDIZSPOR kulübü sporcusu (1446219) lisans nolu İLKER EKİCİ’nin, 01.04.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – ÖZYILDIZSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.04.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 01.04.2018)   

13– ) Esas: 2018 / 164 E. - Karar: 2018 / 179 K.

HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR kulübü sporcusu TUĞAY KORKMAZ, 17.03.2018 tarihinde oynanan İSTİKRAR EĞİTİM ve GENÇLİKSPOR – HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 28.03.2018 tarih ve 18/38 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği görülmüştür.

         Bahsi geçen sporcu yazılı savunmasında özetle; maç esnasında, hakem kararlarının haksız olarak çoğunlukla kendi aleyhlerine çıkmasının etkisi altında, müsabaka bitiminde ikinci sarı karttan ihracı sonrası, kendisine yakışmayan şekilde, hakeme yönelik istem dışı ağzından kötü sözler çıktığını belirtmiştir.

         Sonuç olarak HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (842717) lisans nolu TUĞAY KORKMAZ’ın, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eylemi, aynı esnada, fiili müdahalede de bulunmak suretiyle gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.04.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olarak cezalandırılmasına; cezanın infazının F.D.T madde 94/5 gereği ikinci sarı kart sonrası ihraç edilmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabakadan sonra başlamasına, (TOPLAM: 1 MAÇ + 4 MAÇ = 5 MAÇ); (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 17.03.2018)

14– ) Esas: 2018 / 165 E. - Karar: 2018 / 180 K.

HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR kulübü sporcusu NASİP DEMİREL, 17.03.2018 tarihinde oynanan İSTİKRAR EĞİTİM ve GENÇLİKSPOR – HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, maç sonrası, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 28.03.2018 tarih ve 18/38 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği görülmüştür.

         Bahsi geçen sporcu yazılı savunmasında özetle; maç esnasında, hakemin aleyhlerine olmak üzere haksız kararlar vermesi, rakip oyuncuların kendilerini tahrik eden tutum ve davranışlarına göz yumması ve tüm bunların etkisi altında, müsabaka bitiminde ağzından kötü sözler çıkmış olabileceğini bildirmiştir.

         Sonuç olarak HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (4522384) lisans nolu NASİP DEMİREL’in, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.04.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olarak cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 17.03.2018)   

15 – ) Esas: 2018 / 182 E. - Karar: 2018 / 181 K.

SELÇUKLUSPOR kulübü teknik sorumlusu UFUK YÜZBAŞI’nın, 25.03.2018 tarihinde oynanan SELÇUKLUSPOR – İSTİKRAR EĞİTİM GENÇLİK ve SPOR 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik; sözlü eylemi nedeniyle oyun alanından ihracı sonrası, F.D.T madde 41 gereği, “hakaret”i Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, söz konusu eyleminden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından istem yazısı gönderilmeden savunma verildiği görülmüştür.

         Bahsi geçen antrenör yazılı savunmasında özetle; hakem raporunda kendisine isnat edilen fiili ve sözlü nitelikte davranışlarda bulunduğu şeklindeki beyanların gerçekleri yansıtmadığını, hakaret niteliğinde ifadelerde bulunmadığını, bilakis tribünden sahaya doğru inen kişilere engel olmaya çalıştığını, onları sakinleştirdikten sonra tekrar yerine geçtiğini, yeni başlayan yöneticilik hayatında amacının, spora fair-play ruhu ile pozitif katkıda bulunmak olduğunu, bir hatası da oldu ise bundan ötürü üzgün olduğunu, tüm hakem camiasından özür dileyerek, tekrarının bir daha olmayacağını bildirmiştir.

         Sonuç olarak SELÇUKLUSPOR kulübü teknik sorumlusu UFUK YÜZBAŞI’ya, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareket”i, kaba ve çirkin bir lisan kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 36/1-c gereği takdiren ve teşdiden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile; ihraç sonrası hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-c 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI verilmesine; cezaların birleştirilmesi suretiyle bahsi geçen antrenörün, F.D.T madde 10/2 uyarınca içtimaen 5(BEŞ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.04.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olarak cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 25.03.2018)   

16 – ) Esas: 2018 / 188 E. - Karar: 2018 / 182 K.

SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABASPOR kulübü sporcusu (4510026) lisans nolu İBRAHİM HALİL DURMAZ, 28.03.2018 tarihinde oynanan SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABASPOR - YAVUZELİSPOR U-19 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, gerçekleştirmiş olduğu fiili eyleminin, rakip takım oyuncusuna yönelik “sportmenliğe aykırı hareket” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 36’ya göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, F.D.T madde 76/1 gereği, müsabaka görevlilerinin raporlarının esas alınması gerekliliğine yönelik ve F.D.T madde 86/2’ye göre, hakem kararlarının değiştirilmesi ve iptalinin mümkün olamayacağına dair talimat hükümleri gereği, ihlalin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış” olduğu kabul edilerek F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak söz konusu eylemin ağır şekilde gerçekleşmemiş olması, bahsi geçen sporcunun sahayı centilmence terk etmiş olması durumları hafifletici sebep kabul edilerek, tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 uyarınca 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 28.03.2018)      

17 – ) Esas: 2018 / 189 E.

KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (1483960) lisans nolu SÜLEYMAN UTKU BODUR’un, 28.03.2018 tarihinde oynanan AKKENTSPOR – KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR U-19 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”inden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası eyleminden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 02.04.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

 

18 – ) Esas: 2018 / 190 E. - Karar: 2018 / 183 K.

SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR kulübü sporcusu (1499598) lisans nolu FARUK MUHAMMET IŞIKLAR’ın, 29.03.2018 tarihinde oynanan SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR – NİZİPSPOR U-19 2. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik sert ve ciddi faullü oyun türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 29.03.2018)         

19 – ) Esas: 2018 / 191 E.

AYDINBABASPOR kulübü sporcusu (1468090) lisans nolu MUHAMMET UBEYDULLAH ONĞUR’dan, 29.03.2018 tarihinde oynanan GAZİSPOR – AYDINBABASPOR U-19 2. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”inden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası eyleminden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 02.04.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

20 – ) Esas: 2018 / 192 E. - Karar: 2018 / 184 K.

AYDINBABASPOR kulübü sporcusu (1486029) lisans nolu BERKUK YEDİÇ’in, 29.03.2018 tarihinde oynanan GAZİSPOR – AYDINBABASPOR U-19 2. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eylemi, aynı esnada, fiili müdahalede de bulunmak suretiyle gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.04.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olarak cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 29.03.2018)      

21 – ) Esas: 2018 / 193 E. - Karar: 2018 / 185 K.

AYDINBABASPOR kulübü sporcusu (1486029) lisans nolu GÖKHAN AKKAYA’nın, 29.03.2018 tarihinde oynanan GAZİSPOR – AYDINBABASPOR U-19 2. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eylemi, aynı esnada, fiili müdahalede de bulunmak suretiyle gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.04.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olarak cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih(Maç Esnasında Oyundan İhraç Edildiğinden Ötürü): 29.03.2018)   

22 – ) Esas: 2018 / 194 E.

AYDINBABASPOR kulübü sporcusu (1491691) lisans nolu BÜLENT YILMAZ KENDİRCİ’den, 31.03.2018 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – AYDINBABASPOR U-17 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”i ve F.D.T madde 44 uyarınca, rakip takım seyircilerine yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu eylemlerinden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 04.04.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

23 – ) Esas: 2018 / 195 E.

AYDINBABASPOR kulübü sporcusu (1491691) lisans nolu MEHMET CANER ÇUKADAR’dan, 31.03.2018 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – AYDINBABASPOR U-17 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik sözlü eylemi nedeniyle ihracı sonrası, yine hakeme yönelik F.D.T madde 41 gereği “hakaret”i ve F.D.T madde 44 uyarınca rakip takım seyircilerine yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası eylemlerinden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 04.04.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

24 – ) Esas: 2018 / 196 E.

AYDINBABASPOR kulübü sporcusu (1491691) lisans nolu VURAL PARLAK’dan, 31.03.2018 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – AYDINBABASPOR U-17 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, F.D.T madde 44 gereği, rakip takım seyircilerine yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi ve F.D.T madde 41 uyarınca, hakeme yönelik “hakaret”inden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu eylemlerinden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 04.04.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

25 – ) Esas: 2018 / 197 E.

AYDINBABASPOR kulübü sporcusu (4521229) lisans nolu MEHMET FURKAN AYHAN’dan, 31.03.2018 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – AYDINBABASPOR U-17 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, F.D.T madde 44 gereği, rakip takım seyircilerine yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi ve F.D.T madde 41 uyarınca, hakeme yönelik “hakaret”inden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu eylemlerinden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 04.04.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

26 – ) Esas: 2018 / 198 E.

AYDINBABASPOR kulübü sporcusu (4518321) lisans nolu ALPER ELİKÜÇÜK’den, 31.03.2018 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – AYDINBABASPOR U-17 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, F.D.T madde 44 gereği, rakip takım seyircilerine yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu eyleminden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 04.04.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

27 – ) Esas: 2018 / 199 E.

AYDINBABASPOR kulübü sporcusu (4522378) lisans nolu ÖMER FARUK MENEKŞE’den, 31.03.2018 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – AYDINBABASPOR U-17 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, F.D.T madde 44 gereği, rakip takım seyircilerine yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu eyleminden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 04.04.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

28 – ) Esas: 2018 / 200 E.

AYDINBABASPOR kulübü sporcusu (4519564) lisans nolu SELİM DEMİR’in, 31.03.2018 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – AYDINBABASPOR U-17 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, F.D.T madde 41 gereği, rakip takım seyircileri ile hakeme yönelik “hakaret”inden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu eylemlerinden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 04.04.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

29 – ) Esas: 2018 / 201 E.

AYDINBABASPOR kulübü yöneticisi CENGİZ KONCUK’dan, 31.03.2018 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – AYDINBABASPOR U-17 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, F.D.T madde 44 gereği, rakip takım seyircilerine yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi ve F.D.T madde 41 uyarınca, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen idarecinin, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu eylemlerinden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 04.04.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

30 – ) Esas: 2018 / 202 E.

AYDINBABASPOR kulübünden, 31.03.2018 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – AYDINBABASPOR U-17 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, “6(altı) sporcusunun oyun alanından ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket”i nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE,

31 – ) Esas: 2018 / 203 E. - Karar: 2018 / 186 K.

AKKENTSPOR kulübünün, 31.03.2018 tarihinde oynanan DEMİRSPOR – AKKENTSPOR U-17 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, “futbolcu sayısının 6(altı) kişiye inmesi” sonucu, F.M.T madde 22/a’ya istinaden, F.M.T madde 23/4 gereğince (10-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

 

 

 

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

 

BİLGİ : Her haftaCezalı ve Tedbirli” olanların listesine; İl Disiplin Kurulu kararları ile aynı tarihte yayımlanan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi web sitesi olan http://www.gaziantepaskf.org.tr adresindeki sağ dikey sütundaki “Cezalar” butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

İnfazın özel hükümleri uyarınca;

 

1-) Futbolcular yönünden, ihraç edilen sporcu, F.D.T madde 92/2 uyarınca, ihraç edildiği kategorideki cezasının infazı tamamlanmadan (ikinci sarı karttan ve bariz gol şansını engelleme nedeniyle ihraç durumları da dahil olmak üzere), uygun olduğu diğer yaş kategorilerinin müsabakalarında da oynayamaz.

2-) Antrenörler açısından ise F.D.T madde 92/4 gereği müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

3-) Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, F.D.T madde 92/3 gereğince, yaş kategorisinin uygun olduğu ve devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir.

4-) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası F.D.T madde 92/6 gereğince, sonraki sezonda infaz edilir.

5-) Müsabakadan men cezasının infazında, F.D.T madde 92/12 uyarınca, ligden çekilen ve ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ceza infazında dikkate alınmaz. Ancak tamamlanamayan ve hükümle karar verilmiş müsabakalar dikkate alınır.     

6-) İki sezon arasında geçen dönemler, F.D.T madde 97/2 uyarınca, “hak mahrumiyeti” cezalarının infazında hesaba katılmaz.

7-) İkinci sarı kart ve bariz gol şansı engelleme nedeniyle oluşan ihraçlarda açıklanan cezalar F.D.T madde 94/5’de belirtilen cezanın (“ihraç edildiği kategorideki takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz”)  bildirilmesinden ibarettir. Kurulumuz bu durumlarda ceza tayini konusunda ayriyeten bir karar vermemektedir.2015-2016 Futbol Sezonu ile birlikte söz konusu ihraçlar dışında başkaca disiplin ihlali teşkil eden fiiller olmadığı takdirde cezalar “Disiplin Kurulu Kararları” içerisinde yer almayacaktır. Bu sebeplerle ihraç olan futbolcuların cezalı oldukları müsabakalar Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muzun web sayfasındaki “Cezalar” başlıklı buton tıklandığında görülebilecektir.