DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

         Gaziantep Amatör Futbol Liglerinde oynanan müsabakalarda, yaşanan disiplin ihlalleri ile İlgili olarak, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 30.03.2018 tarih ve 23 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

1 – ) Esas: 2018 / 176 E.

BOZKURTSPOR kulübü sporcusu MURAT BAKIR’dan, 25.03.2018 tarihinde oynanan ANKAS İSTİKLALSPOR – BOZKURTSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu eyleminden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 25.03.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

2 – ) Esas: 2018 / 125 E. - Karar: 2018 / 156 K.

KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR kulübü yöneticisi CELAL GEÇER, 11.03.2018 tarihinde oynanan OĞUZSPOR – KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR 1.Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik sözlü eylemi nedeniyle oyun alanından ihracı sonrası, yine hakeme yönelik “hakaret”inden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 19.03.2018 tarih ve 18/29 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

           Buna göre KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR kulübü yöneticisi CELAL GEÇER’in, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik gerçekleştirdiği, ihraç öncesi “sportmenliğe aykırı hareketi” ile ihraç sonrasındaki “hakaret” niteliğindeki eylemlerinin birbiri ile bütünlük arz ettiği kabul edilerek, F.D.T madde 41/1b gereği takdiren verilen 30(OTUZ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI, F.D.T madde 10/2 uyarınca takdiren 1/4 oranında artırılarak neticeden 37(OTUZYEDİ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği, 30.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih: 11.03.2018)

3 – ) Esas: 2018 / 126 E. - Karar: 2018 / 157 K.

ESENSPOR kulübü sporcusu MURAT KURGAN, 11.03.2018 tarihinde oynanan ÖZYILDIZSPOR – ESENSPOR 1.Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, rakip takım oyuncusuna yönelik “hakaret”i nedeniyle Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 19.03.2018 tarih ve 18/30 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

            Buna göre ESENSPOR kulübü sporcusu (1450476) lisans nolu MURAT KURGAN hakkında, bahsi geçen müsabakada, rakip takım oyuncusuna yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu eylemin “tehdit” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 41’e göre cezalandırılması istenmiş ise de, söz konusu eylemin unsurları oluşmadığından sevk maddesi uyarınca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA; ancak rakip oyuncuyu hedef alan söz konusu fiili ve sözlü eylemlerin, ihlallerin oluş şekli ve hukuki niteliği açısından “sportmenliğe aykırı hareket” niteliğinde olduğu kabul edilmekle beraber, adı geçen oyuncunun söz konusu ihlalleri, belli bir zaman dilimi içerisinde, belli aralıklarla, birden fazla fiil ile gerçekleştirmek suretiyle ısrar etmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 36/1-a gereği takdiren ve teşdiden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına; cezanın infazının F.D.T madde 94/5 gereği ikinci sarı kart sonrası ihraç edilmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabakadan sonra başlamasına, (TOPLAM: 1 MAÇ + 2 MAÇ = 3 MAÇ); Bahsi geçen oyuncunun ihraç sonrası gerçekleştirdiği ihlallerden ötürü hakkında verilmiş 13.03.2018 tarihinden geçerli tedbir kararı bulunduğu ve bu yüzden hakkında verilen cezanın iki maçlık kısmının 19.Haftada oynanan ESENSPOR – OĞUZSPOR ve 20.Haftada oynanan KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR – ESSENSPOR 1.Amatör Ligi (A) Grubu müsabakalarında infaz edildiği anlaşıldığından, cezanın kalan bölümünün, 21.Haftada oynanacak olan  ESENSPOR – ATLETİK MEKİKSPOR 1.Amatör Ligi (A) Grubu müsabakası ile birlikte İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASINA,    

4 – ) Esas: 2018 / 127 E. - Karar: 2018 / 158 K.

ESENSPOR kulübü yöneticisi MÜSLÜM BATUK, 11.03.2018 tarihinde oynanan ÖZYILDIZSPOR – ESENSPOR 1.Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik sözlü eylemi nedeniyle oyun alanından ihracı sonrası, yine hakeme yönelik “hakaret”inden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 19.03.2018 tarih ve 18/30 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

           Buna göre ESENSPOR kulübü yöneticisi MÜSLÜM BATUK’a, bahsi geçen müsabakada hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle F.D.T madde 41/1-b uyarınca 30(OTUZ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI verilmesine; ancak söz konusu eylemin ağır nitelikte gerçekleşmemiş olmasından ötürü tayin edilen cezasında F.D.T madde 13 gereği takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak neticeden 15(ONBEŞ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI verilmesine; ancak söz konusu idarecinin aynı türdeki eylemi, ihraç sonrası da devam ettirerek, belli bir zaman dilimi içerisinde, belli aralıklarla, birden fazla fiil ile gerçekleştirmek suretiyle ısrar etmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek takdiren ve teşdiden 21(YİRMİBİR) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği, 30.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih: 11.03.2018)

5 – ) Esas: 2018 / 129 E. - Karar: 2018 / 159 K.

GAZİSPOR kulübü sporcusu MEHMET SEZER ÇALIŞIR, 11.03.2018 tarihinde oynanan GAZİSPOR – OĞUZELİ BELEDİYESPOR 1.Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, rakip takım oyuncusuna yönelik “hakaret”i nedeniyle Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 19.03.2018 tarih ve 18/31 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

          Buna göre GAZİSPOR kulübü sporcusu (128481) lisans nolu MEHMET SEZER ÇALIŞIR’ın, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle F.D.T madde 41/1-a gereği 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği, 30.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; cezanın infazının F.D.T madde 94/5 gereği ikinci sarı kart sonrası ihraç edilmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabakadan sonra başlamasına, (TOPLAM: 1 MAÇ + 3 MAÇ = 4 MAÇ); Bahsi geçen oyuncunun ihraç sonrası gerçekleştirdiği ihlallerden ötürü hakkında verilmiş 13.03.2018 tarihinden geçerli tedbir kararı bulunduğu ve bu yüzden hakkında verilen cezanın iki maçlık kısmının 19.Haftada oynanan AYDINBABASPOR – GAZİSPOR ve 20.Haftada oynanan GAZİSPOR – GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ 1.Amatör Ligi (A) Grubu müsabakalarında infaz edildiği anlaşıldığından, cezanın kalan bölümünün, 21.Haftada oynanacak olan SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABASPOR – GAZİSPOR ve 22.Haftada oynanacak olan GAZİSPOR – NURDAĞI BELEDİYESPOR 1.Amatör Ligi (A) Grubu müsabakaları ile birlikte İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASINA,    

6 – ) Esas: 2018 / 150 E.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1472580) lisans nolu ÖMER KURT hakkında, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik olarak gereçekleştirmiş olduğu sözlü ve fiili eylemleri nedeniyle yapılan sevk işlemi sonrası, Kurul’umuzun 28.03.2018 tarih ve 18/35 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği, tüm bilgi ve belgelerin toplanmış olması dolayısıyla dosyanın incelemeye alınmasına,    

7 – ) Esas: 2018 / 151 E.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (4504571) lisans nolu ESER EŞİYOK hakkında, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik olarak gereçekleştirmiş olduğu sözlü ve fiili eylemleri nedeniyle yapılan sevk işlemi sonrası, Kurul’umuzun 28.03.2018 tarih ve 18/35 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği, tüm bilgi ve belgelerin toplanmış olması dolayısıyla dosyanın incelemeye alınmasına,    

8 – ) Esas: 2018 / 152 E.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1494385) lisans nolu CELAL KOÇYİĞİT hakkında, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik olarak gereçekleştirmiş olduğu sözlü ve fiili eylemleri nedeniyle yapılan sevk işlemi sonrası, Kurul’umuzun 28.03.2018 tarih ve 18/35 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği, tüm bilgi ve belgelerin toplanmış olması dolayısıyla dosyanın incelemeye alınmasına,    

9 – ) Esas: 2018 / 153 E.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1485812) lisans nolu ALİ KURT hakkında, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik olarak gereçekleştirmiş olduğu sözlü ve fiili eylemleri nedeniyle yapılan sevk işlemi sonrası, Kurul’umuzun 28.03.2018 tarih ve 18/35 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği, tüm bilgi ve belgelerin toplanmış olması dolayısıyla dosyanın incelemeye alınmasına,    

10 – ) Esas: 2018 / 154 E.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1425873) lisans nolu METİN TORAMAN hakkında, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik olarak gereçekleştirmiş olduğu sözlü eylemi nedeniyle yapılan sevk işlemi sonrası, Kurul’umuzun 28.03.2018 tarih ve 18/35 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği, tüm bilgi ve belgelerin toplanmış olması dolayısıyla dosyanın incelemeye alınmasına,    

11– ) Esas: 2018 / 155 E.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübüden, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, seyircilerinin toplu olarak sözlü ve fiili eylemlerinden ötürü yapılan sevk işlemi sonrası, Kurul’umuzun 28.03.2018 tarih ve 18/35 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği, tüm bilgi ve belgelerin toplanmış olması dolayısıyla dosyanın incelemeye alınmasına,    

12 – ) Esas: 2018 / 158 E. - Karar: 2018 / 160 K.

ATLETİK MEKİKSPOR kulübü yöneticisi ERHAN SEVİK, 18.03.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR – ATLETİKMEKİKSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, maç sonrası, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 19.03.2018 tarih ve 18/29 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği görülmüştür.

          Bahsi geçen yönetici yazılı savunmasında özetle; hakemin maç esnasında vermiş olduğu kararlarını hatalı bulduğu gerekçesiyle müsabakayı dikkatli yönetmesi konusunda uyarıda bulunduğunu, özellikle maçın son dakikalarında kendi takımları aleyhine üst üste vermiş olduğu kararlardan ötürü iyice gerildiğini, maçın sonunda kendi oyuncularının göz göre göre haklarının yendiğini belirtmeleri üzerine yöneticilik görevi icabı itirazlarda bulunduğunu, ancak hakemin söylediklerini ciddiye almaması sonucu daha da gerilerek hakeme yönelik “sizin yaptığınız terbiyesizliktir” şeklinde söz sarf ettiğini, sonrasında da itirazlarını uzatmayarak oyun alanını terk ettiğini, sergilediği tutumdan dolayı pişmanlık duyduğunu ve özür dilediğini bildirmiştir.

           Buna göre ATLETİK MEKİKSPOR kulübü yöneticisi ERHAN SEVİKe, bahsi geçen müsabakada hakeme yönelik sözlü eyleminin “hakaret” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 41’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, ihlalin hukuki niteliği ile Kurulu’muzun benzer olaylardaki görüşü dikkate alındığında, eylemin hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareket” özelliği taşıdığı kabul edilerek F.D.T madde 36/1-a gereği takdiren 21(YİRMİBİR) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI verilmesine; söz konusu ihlalin ağır nitelikte gerçekleşmemiş olması, söz konusu idarecinin yaptığı eylemden pişmanlık duyduğu konusundaki samimi görülen açıklamaları birlikte dikkate alınarak, tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 15(ONBEŞ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih: 20.03.2018)

13 – ) Esas: 2018 / 177 E. - Karar: 2018 / 161 K.

AKKENTSPOR kulübü sporcusu GÖKHAN YILMAZ’ın, 24.03.2018 tarihinde oynanan AKKENTSPOR – SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABASPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik sert ve ciddi faullü oyun türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle F.D.T madde 43 gereği takdiren 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,    

14 – ) Esas: 2018 / 178 E.

SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABASPOR kulübü sporcusu SADULLAH ZAROĞLU hakkında, 24.03.2018 tarihinde oynanan AKKENTSPOR – SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABASPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik olarak gereçekleştirmiş olduğu fiili eylemi nedeniyle yapılan sevk işlemi sonrası, Kurul’umuz tarafından istem yazısı gönderilmeden evvel bahsi geçen sporcu tarafından savunma verildiği, tüm bilgi ve belgelerin toplanmış olması dolayısıyla dosyanın incelemeye alınmasına,    

15 – ) Esas: 2018 / 179 E. - Karar: 2018 / 162 K.

SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABASPOR kulübünün, 24.03.2018 tarihinde oynanan AKKENTSPOR – SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABASPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, “5(beş) sporcusunun sarı kartla ihtarı ve 1(bir) oyuncusunun ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

16 – ) Esas: 2018 / 180 E. - Karar: 2018 / 163 K.

BOSTANCI KARTALSPOR kulübünün, 10.03.2018 tarihinde oynanan SARAYGÜCÜ 1983 SPOR – BOSTANCI KARTALSPOR 2.Amatör Ligi (A) Grubu müsabakası öncesi, 2016 - 2017 Futbol Sezonu 2.Amatör Futbol Liginde, 30.04.2017 tarihinde oynanan AKDAMAR GENÇLİK – BOSTANCI KARTAL SPOR müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu fiili eyleminden ötürü, Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun 23.02.2018 tarih ve 2018/98 E. – 97 K. sayılı kararı uyarınca 2(İKİ) MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmış olduğu, cezanın infazının bir maçlık kısmının geçen sezon infaz edildiği, kalan bir maçlık cezanın infazı sürmekte iken, bahsi geçen müsabakada sahada yer aldığı anlaşıldığından, bu yüzden yapılan sevk işlemine uygun şekilde, eylemine uyan, hakkında yürürlükte olup infazı devam etmekte bulunan “ceza kararına uymama” niteliğindeki ihlali nedeniyle, F.M.T madde 22/d gereği F.M.T madde 23/4’e istinaden (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,  

17 – ) Esas: 2018 / 133 E. - Karar: 2018 / 164 K.

BOSTANCI KARTALSPOR kulübü sporcusu SERKAN ARSLAN, 10.03.2018 tarihinde oynanan SARAYGÜCÜ 1983 SPOR – BOSTANCI KARTALSPOR 2.Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakkında daha önce verilmiş ve infazı halen devam etmekte bulunan “ceza kararına uymaması” nedeniyle Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 19.03.2018 tarih ve 18/32 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

         Buna göre BOSTANCI KARTALSPOR kulübü sporcusu (4504761) lisans nolu SERKAN ARSLAN’ın, bahsi geçen müsabaka öncesi, 2016 - 2017 Futbol Sezonu 2.Amatör Futbol Liginde, 30.04.2017 tarihinde oynanan AKDAMAR GENÇLİK – BOSTANCI KARTAL SPOR müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu fiili eyleminden ötürü, Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun 23.02.2018 tarih ve 2018/98 E. – 97 K. sayılı kararı uyarınca 2(İKİ) MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmış olduğu, cezanın infazının bir maçlık kısmının geçen sezon infaz edildiği, kalan bir maçlık cezanın infazı sürmekte iken, bahsi geçen müsabakada sahada yer aldığı anlaşıldığından, bu yüzden sevk işlemine uygun şekilde, söz konusu oyuncunun eylemine uyan, hakkında yürürlükte olup infazı devam etmekte bulunan “ceza kararına uymama” niteliğindeki ihlali nedeniyle F.D.T madde 50/1-a gereğince takdiren 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 30.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olarak, karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (önceden verilmiş bulunan tedbir kararı bulunmadığından), cezalandırılmasına,

18 – ) Esas: 2018 / 134 E. - Karar: 2018 / 165 K.

BOSTANCI KARTALSPOR kulübü yöneticisi MEHMET ŞİRAZ, 10.03.2018 tarihinde oynanan SARAYGÜCÜ 1983 SPOR – BOSTANCI KARTALSPOR 2.Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakkında daha önce verilmiş ve infazı halen devam etmekte bulunan futbolcuya, müsabaka kadrosunda yer verilmesi sonucu oluşan “ceza kararına uymama” türündeki disiplin ihlaline, F.D.T madde 9’ya göre, esame listesini imzalamak suretiyle iştiraki sonucu, “talimatlara aykırı hareket”inden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 19.03.2018 tarih ve 18/32 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

            Buna göre BOSTANCI KARTALSPOR kulübü yöneticisi MEHMET ŞİRAZ’ın, bahsi geçen müsabaka öncesi, 2016 - 2017 Futbol Sezonu 2.Amatör Futbol Liginde, 30.04.2017 tarihinde oynanan AKDAMAR GENÇLİK – BOSTANCI KARTAL SPOR müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu fiili eyleminden ötürü, Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun 23.02.2018 tarih ve 2018/98 E. – 97 K. sayılı kararı uyarınca 2(İKİ) MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmış olduğu, cezanın infazının bir maçlık kısmının geçen sezon infaz edildiği, kalan bir maçlık cezanın infazı sürmekte iken, bahsi geçen müsabakada sahada yer aldığı anlaşıldığından, bu yüzden sevke uygun şekilde, eylemine uyan, hakkında yürürlükte olup infazı devam etmekte bulunan “ceza kararına uymama” niteliğindeki ihlale müsabaka esame listesini imzalamak suretiyle iştiraki sonucu, F.D.T madde 50/1-b ve F.D.T madde 9’un birlikte uygulanması neticesinde 30(OTUZ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 30.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olarak, karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (önceden verilmiş bulunan tedbir kararı bulunmadığından) cezalandırılmasına,

19– ) Esas: 2018 / 164 E.

HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (842717) lisans nolu TUĞAY KORKMAZ’dan, 17.03.2018 tarihinde oynanan İSTİKRAR EĞİTİM ve GENÇLİKSPOR – HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik olarak gereçekleştirmiş olduğu sözlü eylemi nedeniyle yapılan sevk işlemi sonrası, Kurul’umuzun 28.03.2018 tarih ve 18/38 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği, tüm bilgi ve belgelerin toplanmış olması dolayısıyla dosyanın incelemeye alınmasına,       

20– ) Esas: 2018 / 165 E.

HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (4522384) lisans nolu NASİP DEMİREL’den, 17.03.2018 tarihinde oynanan İSTİKRAR EĞİTİM ve GENÇLİKSPOR – HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, maç sonrası, hakeme yönelik olarak gereçekleştirmiş olduğu sözlü eylemi nedeniyle yapılan sevk işlemi sonrası, Kurul’umuzun 28.03.2018 tarih ve 18/38 sayılı yazısı üzerine savunma verildiği, tüm bilgi ve belgelerin toplanmış olması dolayısıyla dosyanın incelemeye alınmasına,       

21– ) Esas: 2018 / 167 E. - Karar: 2018 / 166 K.

ÜÇOKLAR DEMİRSPOR kulübü sporcusu OKAN ÖZTÜRK, 14.03.2018 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – OĞUZELİ BELEDİYESPOR 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik fiili eylemi nedeniyle ihracı sonrası, aynı rakib i hedef alan “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihracına neden olan söz konusu eylemlerinden ötürü, Kurul tarafından istem yazısından evvel sporcu tarfından savunma verildiği görülmüştür.

             Bahsi geçen oyuncu yazılı savunmasında özetle, kendisine yapılan sert bir faul sonrası rakip oyuncunun kendisine yerde iken iteklemesi sonucunda, müsabakanın gerilimi ve yorgunluğun etkisi ile tasvip etmediği hareketlerde bulunduğunu, ilk kez kırmızı kart gördüğünü, yaptığı hareketi kendisine yakıştıramadığını, yaptığı hareketten pişmanlık duyarak özür dilediğini bildirmiştir.

              Sonuç olarak ÜÇOKLAR DEMİRSPOR kulübü sporcusu (4518797) lisans nolu OKAN ÖZTÜRK’ün, bahsi geçen müsabakada, rakip takım oyuncusuna yönelik eyleminin “saldırı” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, hakem ve gözlemci raporlarında, bahsi geçen oyuncunun eyleminin şiddetli hareket niteliğinde olduğunun belirtildiği, her ne kadar ihlalin oluş şekli ve hukuki niteliği gereği sevk işleminde bir isabetsizlik olmamakla birlikte, F.D.T madde 76/1 gereği, müsabaka görevlilerinin raporlarının esas alınması gerekliliğine yönelik ve F.D.T madde 86/2’ye göre, hakem kararlarının değiştirilmesi ve iptalinin mümkün olamayacağına dair talimat hükümleri gereği ihlalin rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış” olduğu kabul edilmekle birlikte, eylemin oluş şekli, söz konusu oyuncunun, ihlali belli bir zaman dilimi içerisinde, belli aralıklarla, birden fazla fiil ile gerçekleştirmek suretiyle ısrar etmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek F.D.T madde 43 gereği takdiren ve teşdiden 6(ALTI) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 30.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; oyuncu söz konusu eylemi, belli bir zaman dilimi içerisinde pişmanlık duymayarak birden fazla şekilde gerçekleştirdiği, bu yüzden her ne kadar savunmasında yaptığı eylemden pişmenlık duyduğunu bildirmiş olsa da, bu konuda ki beyanları samimi görülmeyerek verilen CEZASINDA İNDİRİM YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,    

22 – ) Esas: 2018 / 181 E. - Karar: 2018 / 167 K.

HD KOLEJSPOR kulübü  sporcusu (4522766) lisans nolu FERHAT ATEŞ’in, 24.03.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR – GAZİSPOR U-17 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 30.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,   

                   

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

 

BİLGİ : Her haftaCezalı ve Tedbirli” olanların listesine; İl Disiplin Kurulu kararları ile aynı tarihte yayımlanan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi web sitesi olan http://www.gaziantepaskf.org.tr adresindeki sağ dikey sütundaki “Cezalar” butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

İnfazın özel hükümleri uyarınca;

 

1-) Futbolcular yönünden, ihraç edilen sporcu, F.D.T madde 92/2 uyarınca, ihraç edildiği kategorideki cezasının infazı tamamlanmadan (ikinci sarı karttan ve bariz gol şansını engelleme nedeniyle ihraç durumları da dahil olmak üzere), uygun olduğu diğer yaş kategorilerinin müsabakalarında da oynayamaz.

2-) Antrenörler açısından ise F.D.T madde 92/4 gereği müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

3-) Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, F.D.T madde 92/3 gereğince, yaş kategorisinin uygun olduğu ve devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir.

4-) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası F.D.T madde 92/6 gereğince, sonraki sezonda infaz edilir.

5-) Müsabakadan men cezasının infazında, F.D.T madde 92/12 uyarınca, ligden çekilen ve ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ceza infazında dikkate alınmaz. Ancak tamamlanamayan ve hükümle karar verilmiş müsabakalar dikkate alınır.     

6-) İki sezon arasında geçen dönemler, F.D.T madde 97/2 uyarınca, “hak mahrumiyeti” cezalarının infazında hesaba katılmaz.

7-) İkinci sarı kart ve bariz gol şansı engelleme nedeniyle oluşan ihraçlarda açıklanan cezalar F.D.T madde 94/5’de belirtilen cezanın (“ihraç edildiği kategorideki takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz”)  bildirilmesinden ibarettir. Kurulumuz bu durumlarda ceza tayini konusunda ayriyeten bir karar vermemektedir.2015-2016 Futbol Sezonu ile birlikte söz konusu ihraçlar dışında başkaca disiplin ihlali teşkil eden fiiller olmadığı takdirde cezalar “Disiplin Kurulu Kararları” içerisinde yer almayacaktır. Bu sebeplerle ihraç olan futbolcuların cezalı oldukları müsabakalar Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muzun web sayfasındaki “Cezalar” başlıklı buton tıklandığında görülebilecektir.