DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

         Gaziantep Amatör Futbol Liglerinde oynanan müsabakalarda, yaşanan disiplin ihlalleri ile İlgili olarak, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 23.03.2018 tarih ve 21 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

1 – ) Esas: 2018 / 105 E. - Karar: 2018 / 134 K.

NİZİPSPOR kulübü sporcusu (1448543) lisans nolu HASAN ÇAKIR, 04.03.2018 tarihinde oynanan BOZKURTSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu fiili eylemin, “saldırı” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, hakem ve gözlemci raporlarında, bahsi geçen oyuncu tarafından gerçekleştirilen ihlalin, şiddetli hareket niteliğinde olduğunun belirtildiği, Futbol Disiplin Talimatı’nın 76/1 maddesindeki, müsabaka görevlilerinin raporlarının esas alınması gerekliliğine yönelik ve aynı talimatın 86/2’inci maddesindeki, hakem kararlarının değiştirilmesi ve iptalinin mümkün olamayacağına dair hükümler gereği ve ayrıca eylemin oluş şekli ve hukuki niteliği birlikte değerlendirildiğinde, eylemin rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış” olduğu, ancak bahsi geçen sporcunun söz konusu eylemi, belli bir zaman dilimi içerisinde, belli aralalıklarla, birden fazla fiil ile ısrar etmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 43 gereği takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

2 – ) Esas: 2018 / 108 E. - Karar: 2018 / 135 K.

BOZKURTSPOR kulübü sporcusu (1424262) lisans nolu BURAK CANYURT, 04.03.2018 tarihinde oynanan BOZKURTSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu fiili eylemin, “saldırı” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, hakem ve gözlemci raporlarında, bahsi geçen oyuncunun eyleminin, şiddetli hareket olarak belirtildiği, Futbol Disiplin Talimatı’nın 76/1 maddesindeki, müsabaka görevlilerinin raporlarının esas alınması gerekliliğine yönelik ve aynı talimatın 86/2’inci maddesindeki, hakem kararlarının değiştirilmesi ve iptalinin mümkün olamayacağına dair hükümler gereği ve ayrıca eylemin oluş şekli ve hukuki niteliği birlikte değerlendirildiğinde, eylemin rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış” olduğu kabul edilerek, söz konusu oyuncunun, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

3 – ) Esas: 2018 / 106 E. - Karar: 2018 / 136 K.

NİZİPSPOR kulübü sporcusu (1415799) lisans nolu UĞUR AK, 04.03.2018 tarihinde oynanan BOZKURTSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik olarak gerçekleştirmiş fiili eylemin, “saldırı” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile  Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, hakem ve gözlemci raporlarında, bahsi geçen oyuncunun eyleminin şiddetli hareket olarak belirtildiği, Futbol Disiplin Talimatı’nın 76/1 maddesindeki, müsabaka görevlilerinin raporlarının esas alınması gerekliliğine yönelik ve aynı talimatın 86/2’inci maddesindeki, hakem kararlarının değiştirilmesi ve iptalinin mümkün olamayacağına dair hükümler gereği ve ayrıca eylemin oluş şekli ve hukuki niteliği birlikte değerlendirildiğinde, eylemin rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış” olduğu kabul edilerek, söz konusu oyuncuya, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak yine hakem ve gözlemci raporlarına göre, bahsi geçen sporcunun, söz konusu eylemi, rakip takım oyuncusunun kendisine yönelik aynı türdeki eylemi sonrası, onun tesiri altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından tayin edilen cezasında F.D.T madde 13 gereği takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

4 – ) Esas: 2018 / 109 E. - Karar: 2018 / 137 K.

BOZKURTSPOR kulübü yöneticisi YUSUF ZİYA ÖZUÇAR, 04.03.2018 tarihinde oynanan BOZKURTSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle ihracı ve ihraç sonrası hakeme yönelik aynı türdeki eylemlerinden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 19.03.2018 tarih ve 18/28 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

        Buna göre BOZKURTSPOR kulübü yöneticisi YUSUF ZİYA ÖZUÇAR’ın, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu “hakaret” niteliğindeki eylemi, belli bir zaman dilimi içerisinde, belli aralıklarla, birden fazla fiil ile işlemekte ısrar etmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 41/1-b gereği takdiren ve teşdiden 100(YÜZ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına, (Ceza İnfazının Başladığı Tarih: 04.03.2018)

5 – ) Esas: 2018 / 146 E. - Karar: 2018 / 138 K.

NİZİP 1980 YILDIRIMSPOR kulübü sporcusu (4517192) lisans nolu ASEF BOYLUĞ’un, 17.03.2018 tarihinde oynanan NİZİP 1980 YILDIRIMSPOR – İSLAHİYESPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik sert ve ciddi faullü oyun türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,    

6 – ) Esas: 2018 / 147 E. - Karar: 2018 / 139 K.

İSLAHİYESPOR kulübü sporcusu (1913425) lisans nolu ALAADDİN GÜLAÇ’ın, 17.03.2018 tarihinde oynanan NİZİP 1980 YILDIRIMSPOR – İSLAHİYESPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

7 – ) Esas: 2018 / 148 E.

SANAYİ ESNAFSPOR kulübü sporcusu (1453922) lisans nolu SONER ŞEN’den, 17.03.2018 tarihinde oynanan SANAYİ ESNAFSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”inden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası eyleminden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 20.03.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

8 – ) Esas: 2018 / 149 E. - Karar: 2018 / 140 K.

SANAYİ ESNAFSPOR kulübünün, 17.03.2018 tarihinde oynanan SANAYİ ESNAFSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, “5(beş) sporcusunun sarı kartla ihtarı ve 1(bir) oyuncusunun ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

9 – ) Esas: 2018 / 150 E.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1472580) lisans nolu ÖMER KURT’tan, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik sözlü eylemi nedeniyle ihracı sonrası, yine hakeme yönelik, F.D.T madde 44 gereği “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihracına neden hareketi nedeniyle F.D.T madde 84/1-a uyarınca, 18.03.2018 tarihinden itibaren(müsabaka esnasında disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle müsabakadan çıkarıldığı anda); ihraç sonrası eyleminden ötürü ise, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 20.03.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

10 – ) Esas: 2018 / 151 E.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (4504571) lisans nolu ESER EŞİYOK’dan, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik sözlü ve fiili eylemleri nedeniyle ihracı sonrası, yine hakeme yönelik, F.D.T madde 41 gereği, “hakaret”inden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihracına neden olan hareketleri nedeniyle, F.D.T madde 84/1-a uyarınca, 18.03.2018 tarihinden itibaren(müsabaka esnasında disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle müsabakadan çıkarıldığı anda); ihraç sonrası eyleminden ötürü ise, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 20.03.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

11 – ) Esas: 2018 / 152 E.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1494385) lisans nolu CELAL KOÇYİĞİT’den, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, maç sonrası, tümü hakeme yönelik olmak üzere, F.D.T madde 41 gereği, “hakaret”i ve F.D.T madde 44 uyarınca, “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu eylemlerinden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 20.03.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

12 – ) Esas: 2018 / 153 E.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1485812) lisans nolu ALİ KURT’tan, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, maç sonrası, tümü hakeme yönelik olmak üzere, F.D.T madde 41 gereği, “hakaret”i ve F.D.T madde 44 uyarınca “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu eylemlerinden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 20.03.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

13 – ) Esas: 2018 / 154 E.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1425873) lisans nolu METİN TORAMAN’dan, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası eyleminden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 20.03.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

14– ) Esas: 2018 / 155 E.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübüden, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, F.D.T madde 53 gereği, seyircilerinin “çirkin ve kötü tezahüratı” ve F.D.T madde 52 uyarınca taraftarlarının neden olduğu “saha olayları”ndan ötürü F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE;

15 – ) Esas: 2018 / 156 E. - Karar: 2018 / 141 K.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübünün, 18.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, “5(beş) sporcusunun oyun alanından ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

16– ) Esas: 2018 / 157 E. - Karar: 2018 / 142 K.

ATLETİK MEKİKSPOR kulübü  sporcusu (1484909) lisans nolu MEHMET KARTAL’ın, 18.03.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR – ATLETİKMEKİKSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

17 – ) Esas: 2018 / 158 E.

ATLETİK MEKİKSPOR kulübü yöneticisi ERHAN SEVİK’den, 18.03.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR – ATLETİKMEKİKSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, maç sonrası, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen yöneticinin, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu eyleminden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 20.03.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

18 – ) Esas: 2018 / 159 E. - Karar: 2018 / 143 K.

GAZİSPOR kulübünün, 18.03.2018 tarihinde oynanan AYDINBABASPOR – GAZİSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, “futbolcu sayısının 6(altı) kişiye inmesi” sonucu F.M.T madde 22/a’ya istinaden F.M.T madde 23/4 gereğince (8-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

19 – ) Esas: 2018 / 160 E. - Karar: 2018 / 144 K.

FAİK BEZEK İNŞAATSPOR kulübünün, 18.03.2018 tarihinde oynanması gereken FAİK BEZEK İNŞAATSPOR – ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasının belirlenen saatinde, en az 9(dokuz) kişiden oluşan bir kadro ile çıkmaması sonucu, F.M.T madde 22/a’ya istinaden F.M.T madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; F.D.T madde 24/1-a uyarınca bahsi geçen kulübün söz konusu ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE; ayrıca müsabaka hakemlerinin ve sair masrafların karşılanması için TFF tarafından 2017 – 2018 sezonu için belirlenmiş bulunan 250,00.- TL. nin ilgili kulüp tarafından ödenmesine,

20– ) Esas: 2018 / 161 E.

GAZİKENTSPOR kulübü sporcusu (1432379) lisans nolu VEDAT AKKAYA’dan, 18.03.2018 tarihinde oynanan IŞIN BORU YILDIZSPOR – GAZİKENTSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik fiili eylemi nedeniyle ihracı sonrası, F.D.T madde 36 gereği, hakeme yönelik fiili müdahale içeren  “sportmenliğe aykırı hareket”inden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası eyleminden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 20.03.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

21– ) Esas: 2018 / 162 E. - Karar: 2018 / 145 K.

GAZİKENTSPOR kulübü sporcusu (106250) lisans nolu ARKIN TEKİN’in, 18.03.2018 tarihinde oynanan IŞIN BORU YILDIZSPOR – GAZİKENTSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu “sportmenliğe aykırı hareket”i, kaba ve çirkin lisan kullanmak suretiyle işlemesi ağırlaştırcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 36/1-a gereği takdiren ve teşdiden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,    

22– ) Esas: 2018 / 163 E. - Karar: 2018 / 146 K.

GAZİKENTSPOR kulübünün, 18.03.2018 tarihinde oynanan IŞIN BORU YILDIZSPOR – GAZİKENTSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, “5(beş) sporcusunun sarı kartla ihtarı ve 2(iki) oyuncusunun ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

23– ) Esas: 2018 / 164 E.

HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (842717) lisans nolu TUĞAY KORKMAZ’dan, 17.03.2018 tarihinde oynanan İSTİKRAR EĞİTİM ve GENÇLİKSPOR – HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası eyleminden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 20.03.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

24– ) Esas: 2018 / 165 E.

HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (4522384) lisans nolu NASİP DEMİREL’den, 17.03.2018 tarihinde oynanan İSTİKRAR EĞİTİM ve GENÇLİKSPOR – HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, maç sonrası, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası eyleminden ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 20.03.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

25– ) Esas: 2018 / 166 E. - Karar: 2018 / 147 K.

HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR kulübünün, 17.03.2018 tarihinde oynanan İSTİKRAR EĞİTİM ve GENÇLİKSPOR – HACIBABA ÖZGENÇLİKSPOR 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, “4(dört) sporcusunun sarı kartla ihtarı ve 2(iki) oyuncusunun ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

26– ) Esas: 2018 / 167 E.

ÜÇOKLAR DEMİRSPOR kulübü sporcusu (4518797) lisans nolu OKAN ÖZTÜRK’den, 14.03.2018 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – OĞUZELİ BELEDİYESPOR 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik fiili eylemi nedeniyle ihracı sonrası, F.D.T madde 44 gereği, “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihracına neden olan hareketi sebebiyle, F.D.T madde 84/1-a uyarınca, 14.03.2018 tarihinden itibaren(müsabaka esnasında disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle müsabakadan çıkarıldığı anda); ihraç sonrası eyleminden ötürü ise, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 21.03.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

27– ) Esas: 2018 / 168 E. - Karar: 2018 / 148 K.

ÜÇOKLAR DEMİRSPOR kulübü sporcusu (4507995) lisans nolu HÜSEYİN ERTEN’in, 14.03.2018 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – OĞUZELİ BELEDİYESPOR 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu “kural dışı hareket”in, oluş şekli ve niteliği dikkate alındığında, ceza miktarı açısından, cezanın asgari haddinden uzaklaşarak karar verilmesini gerektirir ağırlaştırıcı nitelik taşımasından ötürü, F.D.T madde 43 gereğince takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

28– ) Esas: 2018 / 169 E. - Karar: 2018 / 149 K.

OĞUZELİ BELEDİYESPOR kulübü sporcusu (1480343) lisans nolu HÜSEYİN ÖZÇİÇEK, 14.03.2018 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – OĞUZELİ BELEDİYESPOR U-19 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik olarak gerçkleştirmiş olduğu fiili eylemin, “kavga” niteliğinde olduğu ve bu yüzden, F.D.T madde 45’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, olayın oluş şekli ve niteliği, müsabaka görevlilerinin raporları birlikte değerlendirildiğinde, her ne kadar iki ihlal için talimatta öngörülen cezanın asgari düzeyi aynı miktarda cezayı gerektirmekle birlikte, hukuki nitelendirme açısından eylemin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı hareket” niteliğinde olduğu kabul edilerek, bahsi geçen oyuncuya, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak söz konusu sporcunun bu eylemi, rakip takım oyuncusunun kendisine yönelik aynı türdeki eylemi sonrası gerçekleştirdiği anlaşıldığından, tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 gereğince takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,      

29– ) Esas: 2018 / 170 E. - Karar: 2018 / 150 K.

ÖZYILDIZSPOR kulübünün, 14.03.2018 tarihinde oynanan ÖZYILDIZSPOR – KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR U-19 2. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, “6(altı) sporcusunun sarı kartla ihtarı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

30– ) Esas: 2018 / 171 E. - Karar: 2018 / 151 K.

FAİK BEZEK İNŞAATSPOR kulübünün, 15.03.2018 tarihinde oynanması gereken FAİK BEZEK İNŞAATSPOR – AKDAMAR GENÇLİKSPOR U-19 2. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasının belirlenen saatinde, en az 9(dokuz) kişiden oluşan bir kadro ile çıkmaması sonucu, F.M.T madde 22/a’ya istinaden F.M.T madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; F.D.T madde 24/1-a uyarınca bahsi geçen kulübün söz konusu ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE; söz kunusu durumun, aynı sezon içerisinde ikinci defagerçekleşmesi sonucunda, bahsi geçen kulübün F.D.T madde 24/1-a gereğince LİGDEN ÇIKARILMASINA; bu müsabaka tarihinden sonra adı geçen takımla müsabakası olan diğer takımların, müsabaka oynamaksızın HÜKMEN GALİP GELMİŞ SAYILMALARINA; ayrıca müsabaka hakemlerinin ve sair masrafların karşılanması için TFF tarafından 2017 – 2018 sezonu için belirlenmiş bulunan 250,00.- TL. nin ilgili kulüp tarafından ödenmesine,

31– ) Esas: 2018 / 173 E.

SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR kulübü sporcusu (1476203) lisans nolu BURAK ÖZÇİÇEK’in, 15.03.2018 tarihinde oynanan SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR - AYDINBABASPOR U-19 2. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakem raporuna göre sadece ikinci sarı karttan ihraç edildiğinin belirtildiği, ancak bahsi geçen sporcu hakkında, gözlemci raporuna göre, ihraç sonrası hakemlere yönelik sözlü eylemde bulunduğu, ancak bu hususta herhangi bir sevk işleminin yapılmamış olduğu anlaşıldığından, öncelikle bu hususta, F.D.T madde 81/1’e göre, sevk işlemi ile yetkili bulunan Futbol İl Temsilcisi’ne, F.D.T madde 85/5 gereğince bilgi mahiyetinde yazı yazılmasına; söz konusu ihlal ile ilgili karar gelecek cevaba göre değerlendirilmesine; söz konusu oyuncunun sporcu lisansının kulübüne teslim edilmiş olduğu, telafisi güç durumların yaşanmasına yol açmamak amacıyla bu aşamada TEDBİR yönünde bir karar verilmesine yer olmadığına,

32– ) Esas: 2018 / 174 E. - Karar: 2018 / 152 K.

GAZİKENTSPOR kulübü sporcusu (1480343) lisans nolu AHMET UĞUR DOĞAN, 17.03.2018 tarihinde oynanan GAZİKENTSPOR – DEMİRSPOR U-17 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu eylemin “saldırı” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, olayın oluş şekli ve niteliği, müsabaka görevlilerinin raporları birlikte değerlendirildiğinde ihlalin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı hareket” niteliğinde olduğu kabul edilmekle beraber, söz konusu sporcunun, bu eylemi belli bir zaman dilimi içerisinde, belli aralıklarla, birden fazla fiil ile işlemekte ısrar etmesi, ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 43 gereği takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

33– ) Esas: 2018 / 175 E. - Karar: 2018 / 153 K.

DEMİRSPOR kulübü sporcusu (4523059) lisans nolu MEHMET TORUN, 17.03.2018 tarihinde oynanan GAZİKENTSPOR – DEMİRSPOR U-17 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik olarak gerçeklşetirmiş olduğu eylemin “saldırı” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, olayın oluş şekli ve niteliği, müsabaka görevlilerinin raporları birlikte değerlendirildiğinde ihlalin, rakip takım sporcusuna “kural dışı hareket” olduğu kabul edilerek, bahsi geçen oyuncuya, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak bahsi geçen sporcunun söz konusu eylemi, rakip takım oyuncusunun kendisine yönelik aynı türdeki eylemi sonrası gerçekleştirdiği anlaşıldığından, tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 gereğince takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,      

 

                             

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

 

BİLGİ : Her haftaCezalı ve Tedbirli” olanların listesine; İl Disiplin Kurulu kararları ile aynı tarihte yayımlanan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi web sitesi olan http://www.gaziantepaskf.org.tr adresindeki sağ dikey sütundaki “Cezalar” butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

İnfazın özel hükümleri uyarınca;

 

1-) Futbolcular yönünden, ihraç edilen sporcu, F.D.T madde 92/2 uyarınca, ihraç edildiği kategorideki cezasının infazı tamamlanmadan (ikinci sarı karttan ve bariz gol şansını engelleme nedeniyle ihraç durumları da dahil olmak üzere), uygun olduğu diğer yaş kategorilerinin müsabakalarında da oynayamaz.

2-) Antrenörler açısından ise F.D.T madde 92/4 gereği müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

3-) Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, F.D.T madde 92/3 gereğince, yaş kategorisinin uygun olduğu ve devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir.

4-) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası F.D.T madde 92/6 gereğince, sonraki sezonda infaz edilir.

5-) Müsabakadan men cezasının infazında, F.D.T madde 92/12 uyarınca, ligden çekilen ve ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ceza infazında dikkate alınmaz. Ancak tamamlanamayan ve hükümle karar verilmiş müsabakalar dikkate alınır.     

6-) İki sezon arasında geçen dönemler, F.D.T madde 97/2 uyarınca, “hak mahrumiyeti” cezalarının infazında hesaba katılmaz.

7-) İkinci sarı kart ve bariz gol şansı engelleme nedeniyle oluşan ihraçlarda açıklanan cezalar F.D.T madde 94/5’de belirtilen cezanın (“ihraç edildiği kategorideki takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz”)  bildirilmesinden ibarettir. Kurulumuz bu durumlarda ceza tayini konusunda ayriyeten bir karar vermemektedir.2015-2016 Futbol Sezonu ile birlikte söz konusu ihraçlar dışında başkaca disiplin ihlali teşkil eden fiiller olmadığı takdirde cezalar “Disiplin Kurulu Kararları” içerisinde yer almayacaktır. Bu sebeplerle ihraç olan futbolcuların cezalı oldukları müsabakalar Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muzun web sayfasındaki “Cezalar” başlıklı buton tıklandığında görülebilecektir.