DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

         Gaziantep Amatör Futbol Liglerinde oynanan müsabakalarda, yaşanan disiplin ihlalleri ile İlgili olarak, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 09.03.2018 tarih ve 19 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

1 – ) Esas: 2018 / 105 E.

NİZİPSPOR kulübü sporcusu (1448543) lisans nolu HASAN ÇAKIR, 04.03.2018 tarihinde oynanan BOZKURTSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik fiili eyleminin, “saldırı” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş olup, maç ile ilgili belgelerden müsabaka görevlisi raporunun dosya içerisinde yer almadığı, bu yüzden dosya kapsamında, söz konusu sporcu hakkında karar verilebilmesi için, söz konusu evrakın gönderilmesinin beklenmesine; bahsi geçen oyuncunun, hakkında karar verilinceye kadar, F.D.T madde 84/1-a uyarınca, 04.03.2018 tarihinden itibaren(müsabaka esnasında disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle müsabakadan çıkarıldığı anda) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

2 – ) Esas: 2018 / 106 E.

NİZİPSPOR kulübü sporcusu (1415799) lisans nolu UĞUR AK, 04.03.2018 tarihinde oynanan BOZKURTSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik fiili eyleminin, “saldırı” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş olup, maç ile ilgili belgelerden müsabaka görevlisi raporunun dosya içerisinde yer almadığı, bu yüzden dosya kapsamında, söz konusu sporcu hakkında karar verilebilmesi için, söz konusu evrakın gönderilmesinin beklenmesine; bahsi geçen oyuncunun, hakkında karar verilinceye kadar, F.D.T madde 84/1-a uyarınca, 04.03.2018 tarihinden itibaren(müsabaka esnasında disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle müsabakadan çıkarıldığı anda) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

3 – ) Esas: 2018 / 107 E. - Karar: 2018 / 108 K.

NİZİPSPOR kulübünün, 04.03.2018 tarihinde oynanan BOZKURTSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, “5(beş) sporcusunun sarı kartla ihtarı ve 2(iki) oyuncusunun ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

4 – ) Esas: 2018 / 108 E.

BOZKURTSPOR kulübü sporcusu (1424262) lisans nolu BURAK CANYURT, 04.03.2018 tarihinde oynanan BOZKURTSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik fiili eyleminin, “saldırı” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile  Kurulu’muza sevk edilmiş olup, maç ile ilgili belgelerden müsabaka görevlisi raporunun dosya içerisinde yer almadığı, bu yüzden dosya kapsamında, söz konusu sporcu hakkında karar verilebilmesi için, söz konusu evrakın gönderilmesinin beklenmesine; bahsi geçen oyuncunun, hakkında karar verilinceye kadar, F.D.T madde 84/1-a uyarınca, 04.03.2018 tarihinden itibaren(müsabaka esnasında disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle müsabakadan çıkarıldığı anda) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

5 – ) Esas: 2018 / 109 E.

BOZKURTSPOR kulübü yöneticisi YUSUF ZİYA ÖZUÇAR’ın, 04.03.2018 tarihinde oynanan BOZKURTSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle ihracı ve ihraç sonrası hakeme yönelik aynı türdeki davranışından ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup; söz konusu idareciden, ihraç sonrası hareketinden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereği SAVUNMA İSTENMESİNE; maç ile ilgili belgelerden, müsabaka görevlisi raporunun dosya içerisinde yer almadığı, bu yüzden dosya kapsamında, söz konusu yönetici hakkında karar verilebilmesi için, söz konusu evrakın gönderilmesinin beklenmesine; bahsi geçen yöneticinin, hakkında karar verilinceye kadar, oyun alanı dışına alınmasına neden olan hareketinden dolayı, F.D.T madde 84/1-a uyarınca, 04.03.2018 tarihinden itibaren(müsabaka esnasında disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle müsabakadan çıkarıldığı anda), oyun alanından çıkarıldıktan sonraki davranışından ötürü ise, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 06.03.2018 tarihinden (Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) itibaren geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

6 – ) Esas: 2018 / 110 E. - Karar: 2018 / 109 K.

AKTOPRAK BELEDİYESPOR kulübü sporcusu (1441996) lisans nolu MUSTAFA İKİZ’in, 04.03.2018 tarihinde oynanan AKTOPRAK BELEDİYESPOR – İSLAHİYESPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

7 – ) Esas: 2018 / 111 E. - Karar: 2018 / 110 K.

CAMCIOĞLUSPOR kulübünün, 04.03.2018 tarihinde oynanan SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR – CAMCIOĞLUSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, “6(altı) sporcusunun sarı kartla ihtarı ve 1(bir) oyuncusunun ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

8 – ) Esas: 2018 / 112 E. - Karar: 2018 / 111 K.

ANKAS İSTİKLALSPOR kulübünün, 04.03.2018 tarihinde oynanan HD KOLEJİSPOR – ANKAS İSTİKLALSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, “6(altı) sporcusunun sarı kartla ihtarı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

9 – ) Esas: 2018 / 113 E. - Karar: 2018 / 112 K.

OĞUZELİ BELEDİYESPOR kulübü sporcusu (4520496) lisans nolu MUSTAFA DERE’nin, 03.03.2018 tarihinde oynanan OĞUZELİ BELEDİYESPOR - AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareket”i kaba ve çirkin bir lisan kullanmak suretiyle gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek F.D.T madde 36/1-a gereği takdiren ve teşdiden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

10 – ) Esas: 2018 / 114 E. - Karar: 2018 / 113 K.

OĞUZELİ BELEDİYESPOR kulübünün, 03.03.2018 tarihinde oynanan OĞUZELİ BELEDİYESPOR - AKKENTSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, “4(dört) sporcusunun sarı kartla ihtarı ve 2(iki) oyuncusunun ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

11 – ) Esas: 2018 / 115 E. - Karar: 2018 / 114 K.

SİMFA İNŞAAT EYDİBABA ÇINARLISPOR kulübü sporcusu (1426049) lisans nolu SALİH KESER’in, 03.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – SİMFA İNŞAAT EYDİBABA ÇINARLISPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusu ile karşılıklı “kavga” ettiği ve bu yüzden F.D.T madde 45’e göre cezalandırılması istemi Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, hakem ve gözlemci raporlarında, bahsi geçen oyuncunun eyleminin şiddetli hareket niteliğinde olduğunun belirtildiği, F.D.T madde 76/1 gereği, müsabaka görevlilerinin raporlarının esas alınması gerekliliğine yönelik ve F.D.T madde 86/2’ye göre, hakem kararlarının değiştirilmesi ve iptalinin mümkün olamayacağına dair talimat hükümleri gereği ve ayrıca eylemin oluş şekli ve hukuki niteliği birlikte değerlendirildiğinde, ihlalin rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış” olduğu kabul edilerek, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 09.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

12 – ) Esas: 2018 / 116 E. - Karar: 2018 / 115 K.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1465579) lisans nolu MUSTAFA ÇELİK’in, 03.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – SİMFA İNŞAAT EYDİBABA ÇINARLISPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, , rakip takım oyuncusu ile karşılıklı “kavga” ettiği ve bu yüzden F.D.T madde 45’e göre cezalandırılması istemi Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, hakem ve gözlemci raporlarında, bahsi geçen oyuncunun eyleminin şiddetli hareket niteliğinde olduğunun belirtildiği, F.D.T madde 76/1 gereği, müsabaka görevlilerinin raporlarının esas alınması gerekliliğine yönelik ve F.D.T madde 86/2’ye göre, hakem kararlarının değiştirilmesi ve iptalinin mümkün olamayacağına dair talimat hükümleri gereği ve ayrıca eylemin oluş şekli ve hukuki niteliği birlikte değerlendirildiğinde, ihlalin rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış” olduğu kabul edilerek, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak yine hakem ve gözlemci raporlarına göre, bahsi geçen sporcunun söz konusu eylemi, rakip takım oyuncusunun aynı türdeki eylemi sonrası, onun tesiri altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 gereği takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

13 – ) Esas: 2018 / 117 E. - Karar: 2018 / 116 K.

COŞKUNSPOR kulübü sporcusu (1453446) lisans nolu YAKUP KAPLAN’ın, 04.03.2018 tarihinde oynanan COŞKUNSPOR – ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak eylemin ağır nitelikte gerçekleşmemiş olması nedeniyle, bahsi geçen sporcunun  tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak, neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

14 – ) Esas: 2018 / 118 E. - Karar: 2018 / 117 K.

HD KOLEJİSPOR kulübünün, 03.03.2018 tarihinde oynanması gereken SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR – HD KOLEJİSPOR U-17 Amatör Ligi müsabakasının ilan edildiği sahaya, belirlenen saatte, en az 9(dokuz) kişiden oluşan bir kadro ile çıkmaması sonucu, F.M.T madde 22/a’ya istinaden F.M.T madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; F.D.T madde 24/1-a uyarınca bahsi geçen kulübün söz konusu ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE; ayrıca müsabaka hakemlerinin ve sair masrafların karşılanması için TFF tarafından 2017 – 2018 sezonu için belirlenmiş bulunan 250,00.- TL. nin ilgili kulüp tarafından ödenmesine,

15 – ) Esas: 2018 / 119 E. - Karar: 2018 / 118 K.

GAZİSARAYSPOR kulübünün, 03.03.2018 tarihinde oynanması gereken AYDINBABASPOR – GAZİSARAYSPOR U-17 Amatör Ligi müsabakasının ilan edildiği sahaya, belirlenen saatte, en az 9(dokuz) kişiden oluşan bir kadro ile çıkmaması sonucu, F.M.T madde 22/a’ya istinaden F.M.T madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; F.D.T madde 24/1-a uyarınca bahsi geçen kulübün söz konusu ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE; ayrıca müsabaka hakemlerinin ve sair masrafların karşılanması için TFF tarafından 2017 – 2018 sezonu için belirlenmiş bulunan 250,00.- TL. nin ilgili kulüp tarafından ödenmesine,

16 – ) Esas: 2018 / 120 E.

NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞİTİM MERKEZİ SPOR kulübünden, 03.03.2018 tarihinde oynanan NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞİTİM MERKEZİSPOR -  ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR U-15 Amatör Ligi müsabakasında, Ağustos-2017 tarihinde yayımlanan 2017 – 2018 Sezonu İçin Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar dahilinde, TFF tarafından F.M.T madde 13’e göre belirlenmiş “Futbolcu Yaşı Uygunluğuna” ilişkin kriterlere aykırı davranılması nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 gereği SAVUNMA İSTENMESİNE,

17 – ) Esas: 2018 / 121 E.

NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞİTİM MERKEZİ SPOR kulübü yöneticisi İSMAİL ALPŞAHİN’in, 03.03.2018 tarihinde oynanan NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞİTİM MERKEZİSPOR - ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR U-15 Amatör Ligi müsabakasında, Ağustos-2017 tarihinde yayımlanmış olup, 2017 – 2018 Sezonu İçin Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar içerisinde yer alan “Futbolcu Yaşı Uygunluğuna” ilişkin kuralların ihlaline yol açan eylemi sonucu, F.D.T madde 46 gereği “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle, bahsi geçen yöneticiden, F.D.T madde 73/1-3 gereği SAVUNMA İSTENMESİNE,

            

 

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

 

BİLGİ : Her haftaCezalı ve Tedbirli” olanların listesine; İl Disiplin Kurulu kararları ile aynı tarihte yayımlanan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi web sitesi olan http://www.gaziantepaskf.org.tr adresindeki sağ dikey sütundaki “Cezalar” butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

İnfazın özel hükümleri uyarınca;

 

1-) Futbolcular yönünden, ihraç edilen sporcu, F.D.T madde 92/2 uyarınca, ihraç edildiği kategorideki cezasının infazı tamamlanmadan (ikinci sarı karttan ve bariz gol şansını engelleme nedeniyle ihraç durumları da dahil olmak üzere), uygun olduğu diğer yaş kategorilerinin müsabakalarında da oynayamaz.

2-) Antrenörler açısından ise F.D.T madde 92/4 gereği müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

3-) Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, F.D.T madde 92/3 gereğince, yaş kategorisinin uygun olduğu ve devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir.

4-) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası F.D.T madde 92/6 gereğince, sonraki sezonda infaz edilir.

5-) Müsabakadan men cezasının infazında, F.D.T madde 92/12 uyarınca, ligden çekilen ve ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ceza infazında dikkate alınmaz. Ancak tamamlanamayan ve hükümle karar verilmiş müsabakalar dikkate alınır.     

6-) İki sezon arasında geçen dönemler, F.D.T madde 97/2 uyarınca, “hak mahrumiyeti” cezalarının infazında hesaba katılmaz.

7-) İkinci sarı kart ve bariz gol şansı engelleme nedeniyle oluşan ihraçlarda açıklanan cezalar F.D.T madde 94/5’de belirtilen cezanın (“ihraç edildiği kategorideki takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz”)  bildirilmesinden ibarettir. Kurulumuz bu durumlarda ceza tayini konusunda ayriyeten bir karar vermemektedir.2015-2016 Futbol Sezonu ile birlikte söz konusu ihraçlar dışında başkaca disiplin ihlali teşkil eden fiiller olmadığı takdirde cezalar “Disiplin Kurulu Kararları” içerisinde yer almayacaktır. Bu sebeplerle ihraç olan futbolcuların cezalı oldukları müsabakalar Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muzun web sayfasındaki “Cezalar” başlıklı buton tıklandığında görülebilecektir.