DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

                Gaziantep Amatör Futbol Liglerinde oynanan müsabakalarda, yaşanan disiplin ihlalleri ile İlgili olarak, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 06.03.2018 tarih ve 18 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

1 – ) Esas: 2018 / 42 E. - Karar: 2018 / 102 K.

SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR kulübü yöneticisi İSMAİL AKBULUT, 27.01.2018 tarihinde oynanan SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR – HD KOLEJİSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, hakeme yönelik; oyun alanından çıkarılmasına neden olan sözlü eylemi sonrası, yine hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareket”inden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 06.02.2018 tarih ve 18/20 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.

         Buna göre SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR kulübü yöneticisi İSMAİL AKBULUT’un, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki davranışı, ihraç sonrası benzer şekildeki sözlü ve fiili eylemler ile işlemekte ısrar etmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 41/1-b gereği takdiren 45(KIRKBEŞ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI verilmesine; ancak eylemin ağır nitelikte gerçekleşmemiş olması sonucu, bahsi geçen idarecinin tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak, neticeden 30(OTUZ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; söz konusu idarecinin müsabaka tarihi ile karar tarihi arasında tedbirli olduğu, tayine edilen ceza süresi ile tedbirli olduğu dönemde geçen gün sayısı ile karşılaştırıldığında infazın tamamlandığı anlaşıldığından, 26.02.2018 tarihi itibariyle CEZANIN İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASINA,

2 – ) Esas: 2018 / 45 E. - Karar: 2018 / 103 K.

ESENSPOR kulübü sporcusu ORHAN AKBULUT, 28.01.2018 tarihinde oynanan ESENSPOR – GAZİANTEP GENLERBİRLİĞİ 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik fiili eylemi nedeniyle ihracı sonrası, yine hakeme yönelik “hakaret”ten ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 06.02.2018 tarih ve 18/15 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.

         Buna göre ESENSPOR kulübü sporcusu (1434565) lisans nolu ORHAN AKBULUT’un, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “saldırı” niteliğinde eylemde bulunduğu ve bu yüzden F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, talimatın söz konusu davranışa yönelik ayrı bir düzenleme getirmiş olması eylemin oluş şekli ve derecesi gibi maddi unsurları bakımından, ihlalin hakeme yönelik fiili müdahale içeren “sportmenliğe aykırı hareket” niteliğinde olduğu kabul edilmekle beraber, eylemin ağır şekilde gerçekleşmesi, söz konusu oyuncunun, teşebbüs düzeyinde kalmış olmakla birlikte benzer davranışlar sergilemek suretiyle eylemi işlemekte ki ısrarı, bu davranışlarının, hakemin müsabakayı tatil etmesi sonucunu doğurması, ağırlaştırıcı neden görülerek F.D.T madde 36/5-a gereği takdiren ve teşdiden 5(BEŞ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; aynı oyuncunu n ihraç sonrası hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eyleminin bir önceki eylemi ile bütünlük arz ettiği düşünülerek tayin edilen cezası F.D.T madde 10/2 uyarınca 2/5 oranında artırılarak 7(YEDİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,      

3 – ) Esas: 2018 / 48 E. - Karar: 2018 / 104 K.

OĞUZELİ BELEDİYESPOR kulübü sporcusu ABDULLAH FİLİK, 28.01.2018 tarihinde oynanan OĞUZELİ BELEDİYESPOR – AYDINBABASPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, hakeme yönelik “hakaret”ten ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 06.02.2018 tarih ve 18/17 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.

         Buna göre OĞUZELİ BELEDİYESPOR kulübü sporcusu (1415857) lisans nolu ABDULLAH FİLİK’in, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; cezanın infazının F.D.T madde 94/5 gereği ikinci sarı kart sonrası ihraç edilmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabakadan sonra başlamasına, (TOPLAM: 1 MAÇ + 3 MAÇ = 4 MAÇ); bahsi geçen oyuncunun cezasının, ligde oynanan GAZİANTEP GENLERBİRLİĞİ – OĞUZELİ BELEDİYESPOR, OĞUZELİ BELEDİYESPOR – SİMFA İNŞAAT EYDİBABA ÇINARLISPOR, NURDAĞI BELEDİYESPOR – OĞUZELİ BELEDİYESPOR ve OĞUZELİ BELEDİYESPOR – AKKENTSPOR müsabakalarında uygulandığı anlaşıldığından CEZANIN İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASINA,                       

4 – ) Esas: 2018 / 49 E. - Karar: 2018 / 105 K.

AKDAMAR GENÇLİKSPOR kulübü sporcusu GÖKHAN ÇAPRAK, 28.01.2018 tarihinde oynanan ŞEHREKÜSTÜSPOR – AKDAMAR GENÇLİKSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, rakip takım oyuncusuna yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 06.02.2018 tarih ve 18/18 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.

         Buna göre AKDAMAR GENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (1417344) lisans nolu GÖKHAN ÇAPRAK’ın, bahsi geçen müsabakada, her ne kadar gerçekleştirdiği eylemin, “saldırı” türündeki ihlalin maddi unsurlarını içeren şekilde ve hatta rakip oyuncunun hastaneye kaldırılmasına yol açacak şiddette gerleştirildiği konusunda herhangi şüphenin bulunmaması, ancak bununla beraber eylemin ne türde fiili hareket veya hareketlerde bulunularak gerçekleştirildiği konusunda ne hakem ne de gözlemci raporunda herhangi bir ibarenin bulunmaması durumunun “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi uyarınca sanık lehine yorumlanması gereken bir husus olduğu ve bu durumun mevcut dosya kapsamında hafifletici neden olarak görülüp bu sebeple talimatın söz konusu ihlal için öngördüğü cezanın asgari haddi üzerinden ceza verilmesini gerektirdiği kabul edilerek, F.D.T madde 44/1-a gereği 5(BEŞ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 06.03.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; cezanın infazının F.D.T madde 94/5 gereği ikinci sarı kart sonrası ihraç edilmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabakadan sonra başlamasına, (TOPLAM: 1 MAÇ + 5 MAÇ = 6 MAÇ)           

5 – ) Esas: 2018 / 90 E. – Karar: 2018 / 89 K.

TÜRK TELEKOMSPOR kulübü sporcusu (119235) lisans nolu KENAN KAHRAMAN’ın, 18.02.2018 tarihinde oynanan ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR – TÜRK TELEKOMSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, rakip takımın bariz gol şansını engellemekten ötürü oyun alanından ihraç edildiği, buna rağmen bahsi geçen sporcunun rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”da bulunduğu gerekçesiyle 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmış olduğu, sonuç olarak kararın sehven yapılan bu maddi hataya dayalı olarak tesis edildiği anlaşıldığından, CEZANIN tüm sonuçları ile ORTADAN KALDIRILMASINA; aynı oyuncunun F.D.T madde 94/5 gereği söz konusu müsakabakayı takip eden ilk resmi müsabaka olan TÜRK TELEKOMSPOR – GAZİKENTSPOR müsabakasında cezasını çektiği anlaşıldığından CEZASININ İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASINA,        

6 – ) Esas: 2018 / 103 E. - Karar: 2018 / 106 K.

SERCAN İNŞAATSPOR kulübünün, 24.02.2018 tarihinde oynanması gereken SERCAN İNŞAATSPOR - ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR U-16 Amatör Ligi müsabakasının ilan edildiği sahaya, belirlenen saatte, en az 9(dokuz) kişiden oluşan bir kadro ile çıkmaması sonucu, F.M.T madde 22/a’ya istinaden F.M.T madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; F.D.T madde 24/1-a uyarınca bahsi geçen kulübün söz konusu ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE; ayrıca müsabaka hakemlerinin ve sair masrafların karşılanması için TFF tarafından 2017 – 2018 sezonu için belirlenmiş bulunan 250,00.- TL. nin ilgili kulüp tarafından ödenmesine,

7 – ) Esas: 2018 / 104 E. - Karar: 2018 / 107 K.

ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR kulübünün, 24.02.2018 tarihinde oynanması gereken SERCAN İNŞAATSPOR - ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR U-16 Amatör Ligi müsabakasının ilan edildiği sahaya, belirlenen saatte, en az 9(dokuz) kişiden oluşan bir kadro ile çıkmaması sonucu, F.M.T madde 22/a’ya istinaden F.M.T madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; F.D.T madde 24/1-a uyarınca bahsi geçen kulübün söz konusu ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE; ayrıca müsabaka hakemlerinin ve sair masrafların karşılanması için TFF tarafından 2017 – 2018 sezonu için belirlenmiş bulunan 250,00.- TL. nin ilgili kulüp tarafından ödenmesine,

             

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

 

BİLGİ : Her haftaCezalı ve Tedbirli” olanların listesine; İl Disiplin Kurulu kararları ile aynı tarihte yayımlanan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi web sitesi olan http://www.gaziantepaskf.org.tr adresindeki sağ dikey sütundaki “Cezalar” butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

İnfazın özel hükümleri uyarınca;

 

1-) Futbolcular yönünden, ihraç edilen sporcu, F.D.T madde 92/2 uyarınca, ihraç edildiği kategorideki cezasının infazı tamamlanmadan (ikinci sarı karttan ve bariz gol şansını engelleme nedeniyle ihraç durumları da dahil olmak üzere), uygun olduğu diğer yaş kategorilerinin müsabakalarında da oynayamaz.

2-) Antrenörler açısından ise F.D.T madde 92/4 gereği müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

3-) Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, F.D.T madde 92/3 gereğince, yaş kategorisinin uygun olduğu ve devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir.

4-) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası F.D.T madde 92/6 gereğince, sonraki sezonda infaz edilir.

5-) Müsabakadan men cezasının infazında, F.D.T madde 92/12 uyarınca, ligden çekilen ve ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ceza infazında dikkate alınmaz. Ancak tamamlanamayan ve hükümle karar verilmiş müsabakalar dikkate alınır.     

6-) İki sezon arasında geçen dönemler, F.D.T madde 97/2 uyarınca, “hak mahrumiyeti” cezalarının infazında hesaba katılmaz.

7-) İkinci sarı kart ve bariz gol şansı engelleme nedeniyle oluşan ihraçlarda açıklanan cezalar F.D.T madde 94/5’de belirtilen cezanın (“ihraç edildiği kategorideki takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz”)  bildirilmesinden ibarettir. Kurulumuz bu durumlarda ceza tayini konusunda ayriyeten bir karar vermemektedir.2015-2016 Futbol Sezonu ile birlikte söz konusu ihraçlar dışında başkaca disiplin ihlali teşkil eden fiiller olmadığı takdirde cezalar “Disiplin Kurulu Kararları” içerisinde yer almayacaktır. Bu sebeplerle ihraç olan futbolcuların cezalı oldukları müsabakalar Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muzun web sayfasındaki “Cezalar” başlıklı buton tıklandığında görülebilecektir.