DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

                      Gaziantep Amatör Futbol Liglerinde oynanan müsabakalarda, yaşanan disiplin ihlalleri ile İlgili olarak, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 23.02.2018 tarih ve 17 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

1 – ) Esas: 2018 / 86 E. – Karar: 2018 / 80 K.

SANAYİ ESNAFSPOR kulübü sporcusu (1423356) lisans nolu İSHAK KILINÇ’ın, 17.02.2018 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – SANAYİ ESNAFSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

2 – ) Esas: 2018 / 87 E. – Karar: 2018 / 81 K.

SANAYİ ESNAFSPOR kulübü yöneticisi MÜKERRREM DEMİR’e, 17.02.2018 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – SANAYİ ESNAFSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareket”i nedeniyle, F.D.T madde 36/1-b gereği takdiren 21(YİRMİBİR) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI verilmesine; ancak eylemin ağır nitelikte gerçekleşmemiş olması nedeniyle, bahsi geçen idarecinin  tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak, neticeden 15(ONBEŞ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

3 – ) Esas: 2018 / 88 E. – Karar: 2018 / 82 K.

SANAYİ ESNAFSPOR kulübünün, 17.02.2018 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – SANAYİ ESNAFSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, “4(dört) sporcusunun sarı kartla ihtarı, 2(iki) oyuncusunun ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

4 – ) Esas: 2018 / 47 E. – Karar: 2018 / 83 K.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu RAMAZAN KILIÇ, 28.01.2018 tarihinde oynanan ESENSPOR – GAZİANTEP GENLERBİRLİĞİ 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, müsabanın hakem tarafından tatil edildiği esnada, hakeme yönelik “hakaret”inden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 06.02.2018 tarih ve 18/16 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

          Buna göre GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1452798) lisans nolu RAMAZAN KILIÇ’ın,bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 03.01.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; bahsi geçen oyuncunun cezasının, ligde oynanan GAZİANTEP GENLERBİRLİĞİ – OĞUZELİ BELEDİYESPOR, AYDINBABASPOR – GAZİANTEP GENLERBİRLİĞİ ve ATLETİK MEKİKSPOR – GAZİANTEP GENLERBİRLİĞİ müsabakalarında uygulandığı anlaşıldığından CEZANIN İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASINA,

5 – ) Esas: 2018 / 62 E. – Karar: 2018 / 84 K.

ÖZYILDIZSPOR kulübü sporcusu İLKER EKİCİ, 03.02.2018 tarihinde oynanan GAZİSPOR -  ÖZYILDIZSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “kural dışı hareketi” nedeniyle ihracı ve ihraç sonrası hakem ve rakip takım oyuncusuna yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu “saldırı” niteliğindeki hareketinden dolayı, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihraç sonrası davranışına münhasıran, Kurul’umuzun, 19.02.2018 tarih ve 18/25 sayılı yazılı istemi üzerine, söz konusu sporcu tarafından savunma verildiği görülmüştür.

        Bahsi geçen sporcu yazılı savunmasında özetle; ihraç sonrası rakip futbolcunun kendisinin ihraç edilmesine yol açan hakemi aldatmaya yönelik hareketi sebebiyle oyuncuya, “yaptığın ayıp” demek suretiyle tepki gösterdiğini, daha sonrasında oyun alanını sakin bir şekilde terk ettiğini bildirmiştir.

        Sonuç olarak ÖZYILDIZSPOR kulübü sporcusu (1446219) lisans nolu İLKER EKİCİ’ye, bahsi geçen müsabakada rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI (F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere) verilmesine; aynı oyuncu, ihraç sonrası her ne kadar hakem ve rakip takım oyuncusuna yönelik “saldırı” niteliğinde davranışta bulunduğu gerekçesi ve F.D.T 44’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, hakem ve gözlemci raporları incelendiğinde, söz konusu eylemlerin yalnızca gözlemci raporunda yer aldığı, hakem raporunda sadece ihracına neden olan eylemde bulunduğunun belirtildiği, gözlemci raporunda oyuncu tarafından gerçekleştirildiği belirtilen eylemlerden birisinin özellikle hakeme yönelik olmasına karşılık, kendisini hedef alan şekilde gerçekleşmiş olmasına rağmen hakemin, raporunda bu hususa hiç yer vermemiş olması durumu, iki rapor arasında mevcut bir çelişki olarak yorumlanmış olup, somut olayda hangi raporun gerçek durumu yansıttığı tespit edilemediğinden, F.D.T madde 76/2 uyarınca, eylemlerin oyun alanı içerisinde yaşanmış olduğu da dikkate alınarak, bahsi geçen sporcunun söz konusu davranışlarda bulunduğu yönünde Kurulu’muz nezdinde yeterli kanaat oluşmadığından, ihraç sonrası eylemlerinden ötürü CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,   

6 – ) Esas: 2018 / 78 E. – Karar: 2018 / 85 K.

IŞIN BORU YILDIZSPOR kulübü sporcusu AHMET ASLAN, 10.02.2018 tarihinde oynanan IŞIN BORU YILDIZSPOR – FAİK BEZEK İNŞAATSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, hakkında daha önce verilmiş ve infazı halen devam etmekte bulunan “ceza kararına uymaması” nedeniyle oluşan disiplin ihlali nedeniyle Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 19.02.2018 tarih ve 18/26 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

        Yapılan tahkikat sonucu (1499485) lisanslı futbolcu AHMET ASLAN’ın, 2017 - 2018 Futbol Sezonu ara transfer döneminde, 08.02.2018 tescil tarihli olarak Işın Boru Yıldızspor kulübüne transfer olduğu, aynı oyuncunun 28.12.2017 tarihinde oynanan HD Kolejispor – Atletik Mekikspor U-19 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, başka oyuncunun yerine oynamak suretiyle “Belgelerin Haksız Kullanımı” ihlaline yol açan eyleminden ötürü TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.02.2018 tarihli kararı ile 8(SEKİZ) MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmış olduğu, cezanın infazı sürmekte iken bahsi geçen müsabakada, sporcusu olduğu kulübün esame listesinde adının yazılı olduğu, hatta maçın 28’inci dakikasında oyuna dahil olduğunun anlaşıldığı, rakip kulüp tarafından, müsabaka esnasında oyuncunun hakem ile birlikte çekilen fotoğraflarının dosyaya sunulduğu, bu fotoğraflar ile oyuncunun lisansı üzerinde bulunan fotoğrafın karşılaştırılarak incelenmesi sonucu, fotoğraflardaki kişilerin aynı şahıs olduğunun  açıkça görüldüğü, bu yüzden sevke uygun şekilde hakkında yürürlükte bulunan ve infazı devam etmekte bulunan “ceza kararına uymama” hususunun kesin olarak tespit edildiği, aynı oyuncunun 28.12.2017 tarihinde oynanan diğer bir müsabakada başka oyuncunun lisansı ile oynadığı, sonrasında buna benzer eylem gerçekleştirmek suretiyle, bu tür ve buna benzer eylemleri yapmakta ısrar ettiği anlaşıldığından, bu husus ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 50/1-a gereğince takdiren ve teşdiden 6(ALTI) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

7 – ) Esas: 2018 / 79 E. – Karar: 2018 / 86 K.

IŞIN BORU YILDIZSPOR kulübü yöneticisi ALİ DENİZ, 10.02.2018 tarihinde oynanan IŞIN BORU YILDIZSPOR – FAİK BEZEK İNŞAATSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, F.D.T madde 50 ve F.D.T madde 9 gereği, hakkında daha önce verilmiş ve infazı halen devam etmekte bulunan futbolcuya, müsabaka kadrosunda yer verilmesi sonucu oluşan “ceza kararına uymama” türündeki disiplin ihlaline, esame listesini imzalamak suretiyle iştirakinden ötürü, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 19.02.2018 tarih ve 18/26 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

         Yapılan tahkikat sonucu IŞIN Boru Yıldızspor kulübü sporcusu Ahmet Aslan’ın, 2017 - 2018 Futbol Sezonu ara transfer döneminde, 08.02.2018 tescil tarihli olarak Işın Boru Yıldızspor kulübüne transfer olduğu, aynı oyuncunun 28.12.2017 tarihinde oynanan HD Kolejispor – Atletik Mekikspor U-19 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, başka oyuncunun yerine oynamak suretiyle “Belgelerin Haksız Kullanımı” ihlaline yol açan eyleminden ötürü  TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.02.2018 tarihli kararı ile 8(SEKİZ) MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmış olduğu, cezanın infazı sürmekte iken bahsi geçen müsabakada, sporcusu olduğu kulübün esame listesinde adının yazılı olduğu, hatta maçın 28’inci dakikasında oyuna dahil olduğunun anlaşıldığı, rakip kulüp tarafından, müsabaka esnasında oyuncunun hakem ile birlikte çekilen fotoğraflarının dosyaya sunulduğu, bu fotoğraflar ile oyuncunun lisansı üzerinde bulunan fotoğrafın karşılaştırılarak incelenmesi sonucu, fotoğraflardaki kişilerin aynı şahıs olduğunun  açıkça görüldüğü, bu yüzden sevke uygun şekilde, hakkında yürürlükte bulunan ve infazı devam etmekte bulunan “ceza kararına uymama” hususunun kesin olarak tespit edilmesi sonucunda, IŞIN BORU YILDIZSPOR kulübü yöneticisi ALİ DENİZ’e, müsabaka esame listesini imzalamak suretiyle gerçekleşen eyleme iştiraki nedeniyle, F.D.T madde 50/1-b ve F.D.T madde 9’un birlikte uygulanması neticesinde 30(OTUZ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI verilmesine; ancak her ne kadar bahsi geçen yöneticinin esame listesini imzalamak suretiyle sorumluluğu kesin olmakla beraber, eylemin söz konusu oyuncunun oyuna dahil olması ile birlikte gerçekleşmiş sayılacağı, oyuncu değişikliklerinin takım antrenörleri tarafından gerekli görülüp onun takdiri ile yapıldığı, bu hususta yöneticinin bir tercih hakkı olamayacağı gerçeği dikkate alınıp, F.D.T madde 50/1-b ve F.D.T madde 13 hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu bahsi geçen yöneticinin tayin edilen cezasında, takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak neticeden 15(ONBEŞ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

8 – ) Esas: 2018 / 80 E. – Karar: 2018 / 87 K.

IŞIN BORU YILDIZSPOR kulübünün, 10.02.2018 tarihinde oynanan IŞIN BORU YILDIZSPOR – FAİK BEZEK İNŞAATSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, hakkında daha önce verilmiş ve infazı halen devam etmekte bulunan futbolcuya yer vermesi nedeniyle, müsabaka sonucunun tescili hususunda, söz konusu ihlal ile ilgili olarak, Kurul’umuzun, 19.02.2018 tarih ve 18/26 sayılı yazılı istemi üzerine, söz konusu kulüp tarafından savunma verildiği görülmüştür.

         Bahsi geçen kulüp yazılı savunmasında özetle; oyuncunun transferi esnasında cezalı olan oyuncunun lisansının elinde olduğu, bu yüzden cezalı olduğunu nereden bileceklerini, transfer için gerekli olan evrakların Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na verildiği, o aşamada dahi kendilerine federasyon tarafından sözlü veya yazılı şekilde bu ceza konusunda bilgi verilmediğini, ardından teslim edilen evrakların Adana Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmesi sonucunda tescil işleminin yapıldığı, bunun sonrasında da kendilerine bu hususta bir bildirimin yapılmadığını, sonuç olarak federasyon ve müdürlüğün dahi bilmediği, tarafımıza tebliğ edilmeyen bir durumda, lisansı elinde bulunan oyuncunun cezalı olarak oynatılması nedeniyle ceza almamız kabul edilemez. Bulundukları ligde şampiyonluk mücadelesi veren bir kulüp olarak bu olay nedeniyle maddi ve manevi olarak mağduriyete uğradıklarını bildirerek, bu hususun göz önüne alınarak karar verilmesini talep etmişlerdir. 

         Savunmaya dair beyanlara yönelik olarak; öncelikle bahsi geçen sporcunun cezalı olduğu müsabakada yer alması suretiyle oluşan olayda, disiplin ihlalinden ötürü kararın Futbol Disiplin Talimatı hükümlerine göre, TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından verildiği, kurulun dosya üzerindeki incelemeyi, öncesinde oyuncu hakkında bir tedbir kararı vermeden yürüttüğü, 01.02.2018 tarihinde ilgili kurulun nihai kararını verdiği, kararın o tarihte oyuncunun bağlı olduğu kulüp ve kendisine tebliğ edildiği, ancak süresi içerisinde itiraz edilmediğinden kararın kesinleştiği anlaşılmıştır. Oyuncunun transfer olduğu Işın Boru Yıldızspor kulübünün oyuncunun lisans belgesinin elinde olduğundan cezadan haberlerinin olamayacağı yönündeki iddiası makul görülebilirse de, TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen kararın oyuncunun lisansına el konulması türünde bir karar olmaması, bu yüzden lisansın oyuncunun elinde olmasının gayet doğal olacağı, verilen kararın oyuncunun o zamanki kulübüne tebliğ edilerek kurul ve federasyonun kendisine düşen sorumluluğu yerine getirdiği, artık bundan sonra kurul ve federasyonun oyuncunun daha sonra transfer olduğu kulübe bu cezanın tebliği yönünde bir yükümlülüğünün olamayacağı, söz konusu kulübün oyuncu hakkında var olan bir cezanın kendilerine bildirilmemesinin bu sonuca yol açtığını ileri sürerek kendilerinin haklı olacağı iddiasına karşılık, bahsi geçen kulübün transfer ettiği futbolcunun herhangi bir cezasının olup olmadığını öğrenme konusunda federasyona başvuruda bulunmaması da beyanlarında doğru ve samimi olmadıklarını ortaya koymaktadır.

           Sonuç olarak IŞIN BORU YILDIZSPOR kulübünün, bahsi geçen müsabakada, hakkında daha önce verilmiş ve infazı halen devam etmekte bulunan futbolcuya yer vermesi nedeniyle, cezalı olan oyuncunun oynatılması sonucu F.M.T madde 22/f gereği ve F.M.T madde 23/4 uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

9 – ) Esas: 2018 / 89 E. – Karar: 2018 / 88 K.

AKKENTSPOR kulübü sporcusu (1484785) lisans nolu OKAN ÖZTÜRK’ün, 18.02.2018 tarihinde oynanan AKKENTSPOR - ESENSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak söz konusu oyuncunun fiili eyleminin hakeme raporunda şiddetli hareket, gözlemci raporunda ise sert ve ciddi faullü oyun türünden olduğunun belirtildiği, bu durum iki farklı rapor arasında mevcut bir çelişki olarak yorumlanmış olup, somut olayda hangi raporun gerçek durumu yansıttığı tespit edilememesi durumunda, her ne kadar F.D.T madde 76/2 uyarınca, ihlalin oyun alanı içerisinde yaşanmış olduğu, bu yüzden hakem raporunun esas alınması gerekliliği söz konusu olmakla birlikte, mevcut bu durumun “şüpheden sanık yaralanır” ilkesi gereğince sanık lehine uygulanması gerektiği düşünülerek, bahsi geçen sporcunun tayin edilen cezasında F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

10 – ) Esas: 2018 / 90 E. – Karar: 2018 / 89 K.

TÜRK TELEKOMSPOR kulübü sporcusu (119235) lisans nolu KENAN KAHRAMAN’ın, 18.02.2018 tarihinde oynanan ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR – TÜRK TELEKOMSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

11 – ) Esas: 2018 / 91 E. – Karar: 2018 / 90 K.

ÖZYILDIZSPOR kulübü sporcusu (1470847) lisans nolu AHMET YAVUZ’un, 18.02.2018 tarihinde oynanan ÖZYILDIZSPOR – OĞUZSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

12 – ) Esas: 2018 / 92 E. – Karar: 2018 / 91 K.

ESENSPOR kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan AKKENTSPOR - ESENSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, “6(altı) sporcusunun sarı kartla ihtarı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

13 – ) Esas: 2018 / 93 E. – Karar: 2018 / 92 K.

BOSTANCI KARTAL SPOR kulübü sporcusu KEMAL TURGUT, 30.04.2017 tarihinde oynanan AKDAMAR GENÇLİK SPOR – BOSTANCI KARTAL SPOR 2. Amatör Küme müsabakasında, rakip takım oyuncusunu hedef alan “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle ihracı ve ihraç sonrası diğer rakip takım sporcularına ve seyircilerine yönelik aynı türdeki eylemi ve aynı esnada rakip takım oyuncularına yönelik “hakareti”nden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihraç sonrası eylemlerine münhasıran, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 09.02.2018 tarih ve 18/21 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

         Buna göre BOSTANCI KARTAL SPOR kulübü sporcusu (1470360) lisans nolu KEMAL TURGUT’a, bahsi geçen müsabakada, “saldırı” niteliğindeki eylemlerin, üç kişiye yönelik olarak işlenmesi, oyuncunun söz konusu eylemleri bazı kişiler üzerinde işlemekte ısrar etmesi ve bu eylemlerin tümünde bundan etkilenen kişilerin sağlığını ciddi olarak tehlikeye sokabilecek düzeyde gerçekleşmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek F.D.T madde 44/1-a ve F.D.T madde 10/1’in birlikte uygulanması sonucu, her bir eylemden dolayı ayrı ayrı takdiren ve teşdiden 7(YEDİ)’ŞER RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ayrıca aynı oyuncunun rakip takım seyircilerine yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eylemi, sportmenliğe yakışmayan fiili nitelikteki davranışlarla birlikte gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren ve teşdiden 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; cezaların birleştirilmesi suretiyle bahsi geçen sporcunun, F.D.T madde 10/1 uyarınca neticeden 24(YİRMİDÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

14 – ) Esas: 2018 / 94 E. – Karar: 2018 / 93 K.

BOSTANCI KARTAL SPOR kulübü sporcusu ÖMER FARUK AKSOY, rakip takım oyuncularına yönelik, “saldırı” niteliğindeki hareketi ve “hakareti”nden ötürü, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul’umuzun, 09.02.2018 tarih ve 18/21 sayılı yazılı istemi üzerine, söz konusu sporcu tarafından savunma verildiği görülmüştür.

         Bahsi geçen sporcu yazılı savunmasında özetle; olayların yaşandığı esnada, ortalığı sakinleştirmeye çalıştığını, maçta mücadele eden rakip bir futbolcunun abisi olduğunu sonradan öğrendiği bir şahsın sahaya girerek, kendisine yumruk attığını, kendisinin de bu şahsa vurarak karşılık verdiğini bildirmiştir.

         Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 76/1 maddesi “Müsabaka görevlilerinin raporlarında belirtilen hususlar aksi tespit edilmediği sürece doğru kabul edilir.” hükmünü getirmiş, Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 86/2’de “Disiplin Kurulu, müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının hiçbirini değiştiremez ve bozamaz” ve Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 86/3’de de “Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını(sarı ve kırmızı kart uygulamalarını ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir” şeklinde hükümlere yer vermiştir.Bunun yanında müsabaka görevlilerinin raporları yazılı nitelikte belgeler olduğundan,bu belgelerde belirtilen hususların aksi de ancak eşdeğerde delil(-ler) ile ortaya konabilir. Anılan sporcu tarafından, müsabakanın tatil edilmesi sonucunu doğuran olaylar esnasında rapor edilmesine neden olan olaylar ile ilgili olarak, hakem ve gözlemci raporlarında kendisine isnad edilen ancak kendisinin kabul etmediği eylem hakkında yazılı savunma dışında delil mahiyetinde herhangi bir husus ortaya konamamıştır. Bu yüzden yukarıda belirtilen hukuki gerekçeler esas alınarak verilen kararda müsabaka görevlilerinin raporları esas alınmıştır.    

         Buna göre BOSTANCI KARTAL SPOR kulübü sporcusu (1453462) lisans nolu ÖMER FARUK AKSOY’a, bahsi geçen müsabakada, “saldırı” niteliğindeki eylemlerin, dört kişiye yönelik olarak işlenmesi, oyuncunun söz konusu eylemleri bu kişilerden biri üzerinde işlemekte ısrar etmesi ve bu eylemlerin tümünde bundan etkilenen kişilerin sağlığını ciddi olarak tehlikeye sokabilecek düzeyde gerçekleşmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek F.D.T madde 44/1-a ve F.D.T madde 10/1’in birlikte uygulanması sonucu her bir eylemden dolayı ayrı ayrı takdiren ve teşdiden 6(ALTI)’ŞAR RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; cezaların birleştirilmesi suretiyle bahsi geçen sporcunun, F.D.T madde 10/1 uyarınca neticeden 24(YİRMİDÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak söz konusu oyuncunun olayların yaşandığı esnada gerçekleştirdiği fiili eylemler hakkında, hakeme raporunda bu ihlallerin iki kişiye yönelik olarak gerçekleştirildiğinin bildirildiği, gözlemci raporunda ise dört kişiye yönelik olarak işlendiğinin belirtildiği, bu durum iki farklı rapor arasında mevcut bir çelişki olarak yorumlanmış olup, somut olayda hangi raporun gerçek durumu yansıttığı tespit edilememesi durumunda, her ne kadar F.D.T madde 76/2 uyarınca, ihlallerin olayların yaşandığı esnada çoğunun oyun alanı dışında yaşanmış olduğu, bu yüzden gözlemci raporunun esas alınması gerekliliği söz konusu olmakla birlikte, mevcut bu durumun “şüpheden sanık yaralanır” ilkesi gereğince sanık lehine uygulanması gerektiği düşünülerek, bahsi geçen sporcunun tayin edilen cezasında F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak neticeden 20(YİRMİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak bahsi geçen sporcunun ayrıca aynı oyuncunun rakip takım oyuncularına yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eylemi, sportmenliğe yakışmayan fiili nitelikteki davranışlarla birlikte gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren ve teşdiden 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; cezaların birleştirilmesi suretiyle bahsi geçen sporcunun, F.D.T madde 10/1 uyarınca neticeden 23(YİRMİÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

15 – ) Esas: 2018 / 95 E. – Karar: 2018 / 94 K.

BOSTANCI KARTAL SPOR kulübü sporcusu HARUN ARAP, 30.04.2017 tarihinde oynanan AKDAMAR GENÇLİK – BOSTANCI KARTAL SPOR 2. Amatör Küme müsabakasında, rakip takım oyuncularına yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle ihracı ve ihraç sonrası rakip sporculara aynı türdeki eyleminden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihraç sonrası eylemine münhasıran, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 09.02.2018 tarih ve 18/21 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

         Buna göre BOSTANCI KARTAL SPOR kulübü sporcusu (1453754) lisans nolu HARUN ARAP’a, bahsi geçen müsabakada, “saldırı” niteliğindeki eylemin, üç kişiye yönelik olarak işlenmesi, bunlardan birisi üzerinde söz konusu eylemi işlemekte ısrar etmesi ve bu eylemlerin tümünde bundan etkilenen kişilerin sağlığını ciddi olarak tehlikeye sokabilecek düzeyde gerçekleşmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek F.D.T madde 44/1-a ve F.D.T madde 10/1’in birlikte uygulanması sonucu her bir eylemden dolayı ayrı ayrı takdiren ve teşdiden 7(YEDİ)’ŞER RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; cezaların birleştirilmesi suretiyle bahsi geçen sporcunun, F.D.T madde 10/1 uyarınca neticeden 21(YİRMİBİR) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına, 

16 – ) Esas: 2018 / 96 E. – Karar: 2018 / 95 K.

BOSTANCI KARTAL SPOR kulübü sporcusu BARIŞ KAHRAMAN, 30.04.2017 tarihinde oynanan AKDAMAR GENÇLİK – BOSTANCI KARTAL SPOR 2. Amatör Küme müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle ihracı ve ihraç sonrası aynı rakip takım sporcusu ve seyircilerine yönelik aynı türdeki eyleminden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihraç sonrası eylemine münhasıran, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 09.02.2018 tarih ve 18/21 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

         Buna göre BOSTANCI KARTAL SPOR kulübü sporcusu (1437118) lisans nolu BARIŞ KAHRAMAN’a, bahsi geçen müsabakada, rakip takım oyuncusuna yönelik “saldırı” niteliğindeki eylemini işlemekte ısrar etmesi, rakip oyuncunun sağlığını ciddi olarak tehlikeye sokabilecek düzeyde gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek F.D.T madde 44/1-a gereği takdiren ve teşdiden 7(YEDİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; aynı oyuncunun benzer türdeki eylemi rakip takım seyircilerine yönelik olarak da gerçekleştirmesi ve bu eylemlerin bütünlük arz etmesi nedeniyle tayin edilen cezası, F.D.T madde 10/2 uyarınca takdiren 3/7 oranında artırılarak takdiren ve teşdiden 10(ON) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

17 – ) Esas: 2018 / 97 E. – Karar: 2018 / 96 K.

BOSTANCI KARTAL SPOR kulübü sporcusu ERTUĞRUL TEMİR, 30.04.2017 tarihinde oynanan AKDAMAR GENÇLİK – BOSTANCI KARTAL SPOR 2. Amatör Küme müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle ihracı ve ihraç sonrası aynı rakip takım sporcusu ve seyircilerine yönelik aynı türdeki eyleminden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, ihraç sonrası eylemine münhasıran, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği Kurul tarafından, 09.02.2018 tarih ve 18/21 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.  

         Buna göre BOSTANCI KARTAL SPOR kulübü sporcusu (1480566) lisans nolu ERTUĞRUL TEMİR’e, bahsi geçen müsabakada, rakip takım oyuncusuna yönelik “saldırı” niteliğindeki eylemini işlemekte ısrar etmesi, rakip oyuncunun sağlığını ciddi olarak tehlikeye sokabilecek düzeyde gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek F.D.T madde 44/1-a gereği takdiren ve teşdiden 7(YEDİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; aynı oyuncunun benzer türdeki eylemi rakip takım seyircilerine yönelik olarak da gerçekleştirmesi ve bu eylemlerin bütünlük arz etmesi nedeniyle tayin edilen cezası F.D.T madde 10/2 uyarınca takdiren 3/7 oranında artırılarak takdiren ve teşdiden 10(ON) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 23.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

18 – ) Esas: 2018 / 98 E. – Karar: 2018 / 97 K.

BOSTANCI KARTAL SPOR kulübü sporcusu (4504761) lisans nolu SERKAN ARSLAN, 30.04.2017 tarihinde oynanan AKDAMAR GENÇLİK – BOSTANCI KARTAL SPOR 2. Amatör Küme müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik fiili eyleminin “saldırı” niteliğinde olduğu kabul edilerek F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, hakem ve gözlemci raporlarında bahsi geçen oyuncunun eyleminin şiddetli hareket niteliğinde olduğunun belirtildiği, F.D.T madde 76/1 gereği müsabaka görevlilerinin raporlarının esas alınması gerekliliği, F.D.T madde 86/2’ye göre hakem kararlarının değiştirilmesi ve iptalinin mümkün olamayacağı ilkesi uyarınca, bahsi geçen sporcunun eyleminin rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış” olduğu kabul edilerek, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak bahsi geçen sporcunun eyleminin teşebbüs derecesinde kaldığı anlaşıldığından, tayin edilen cezasında F.D.T madde 8 gereği takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

19 – ) Esas: 2018 / 99 E. – Karar: 2018 / 98 K.

BOSTANCI KARTAL SPOR kulübünün, 30.04.2017 tarihinde oynanan AKDAMAR GENÇLİK – BOSTANCI KARTAL SPOR 2. Amatör Küme müsabakasında, “6(altı) sporcusunun ihracı ve rapor edilmesi” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, ihraç edilen sporcu sayısının fazla olması, maç sonrası yaşanan olayların müsabakanın tatil edilmesi sonucunu doğuracak kadar büyüklüğü göz önüne alınarak, F.D.T madde 40/1-b’ye istinaden, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 18 gereği takdiren ve teşdiden KINAMA cezası ile cezalandırılmasına,

20 – ) Esas: 2018 / 100 E. – Karar: 2018 / 99 K.

OĞUZSPOR kulübü teknik sorumlusu ÖMER AKYILMAZ’ın, 17.02.2018 tarihinde oynanan OĞUZSPOR – GAZİKENTSPOR U-16. Amatör Ligi müsabakasında, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı harekette” bulunduğu ve bu yüzden F.D.T madde 36’ya göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, bahsi geçen antrenörün, müsabaka esnasındaki davranışının, münhasıran disiplin ihlali oluşturan bir nitelik taşımadığı, yaptığı eylemin “oyun disiplinini bozan davranış” olduğu kabul edilerek, F.D.T madde 94/4 uyarınca 7(YEDİ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına; cezanın ihlalin gerçekleştiği kategorideki müsabakalarda uygulanmak suretiyle infazına,

21 – ) Esas: 2018 / 101 E. – Karar: 2018 / 100 K.

AKTOPRAK BELEDİYESPOR kulübünün, 17.02.2018 tarihinde oynanması gereken ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR – AKTOPRAK BELEDİYESPOR U-16 Amatör Ligi müsabakasının ilan edildiği sahaya belirlenen saatte, en az 9(dokuz) kişiden oluşan bir kadro ile çıkmaması sonucu, F.M.T madde 22/a’ya istinaden F.M.T madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; F.D.T madde 24/1-a uyarınca bahsi geçen kulübün söz konusu ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE; ayrıca müsabaka hakemlerinin ve sair masrafların karşılanması için TFF tarafından 2017 – 2018 sezonu için belirlenmiş bulunan 250,00.- TL. nin ilgili kulüp tarafından ödenmesine,

22 – ) Esas: 2018 / 102 E. – Karar: 2018 / 101 K.

GAZİKENTSPOR kulübünün, 17.02.2018 tarihinde oynanması gereken GAZİKENTSPOR – YAVUZELİSPOR U-14 Amatör Ligi müsabakasının ilan edildiği sahaya, belirlenen saatte, en az 9(dokuz) kişiden oluşan bir kadro ile çıkmaması sonucu, F.M.T madde 22/a’ya istinaden F.M.T madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; F.D.T madde 24/1-a uyarınca bahsi geçen kulübün söz konusu ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE; ayrıca müsabaka hakemlerinin ve sair masrafların karşılanması için TFF tarafından 2017 – 2018 sezonu için belirlenmiş bulunan 250,00.- TL. nin ilgili kulüp tarafından ödenmesine,

 

             

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

 

BİLGİ : Her haftaCezalı ve Tedbirli” olanların listesine; İl Disiplin Kurulu kararları ile aynı tarihte yayımlanan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi web sitesi olan http://www.gaziantepaskf.org.tr adresindeki sağ dikey sütundaki “Cezalar” butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

İnfazın özel hükümleri uyarınca;

 

1-) Futbolcular yönünden, ihraç edilen sporcu, F.D.T madde 92/2 uyarınca, ihraç edildiği kategorideki cezasının infazı tamamlanmadan (ikinci sarı karttan ve bariz gol şansını engelleme nedeniyle ihraç durumları da dahil olmak üzere), uygun olduğu diğer yaş kategorilerinin müsabakalarında da oynayamaz.

2-) Antrenörler açısından ise F.D.T madde 92/4 gereği müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

3-) Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, F.D.T madde 92/3 gereğince, yaş kategorisinin uygun olduğu ve devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir.

4-) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası F.D.T madde 92/6 gereğince, sonraki sezonda infaz edilir.

5-) Müsabakadan men cezasının infazında, F.D.T madde 92/12 uyarınca, ligden çekilen ve ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ceza infazında dikkate alınmaz.Ancak tamamlanamayan ve hükümle karar verilmiş müsabakalar dikkate alınır.     

6-) İki sezon arasında geçen dönemler, F.D.T madde 97/2 uyarınca, “hak mahrumiyeti” cezalarının infazında hesaba katılmaz.

7-) İkinci sarı kart ve bariz gol şansı engelleme nedeniyle oluşan ihraçlarda açıklanan cezalar F.D.T madde 94/5’de belirtilen cezanın (“ihraç edildiği kategorideki takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz”)  bildirilmesinden ibarettir. Kurulumuz bu durumlarda ceza tayini konusunda ayriyeten bir karar vermemektedir.2015-2016 Futbol Sezonu ile birlikte söz konusu ihraçlar dışında başkaca disiplin ihlali teşkil eden fiiller olmadığı takdirde cezalar “Disiplin Kurulu Kararları” içerisinde yer almayacaktır. Bu sebeplerle ihraç olan futbolcuların cezalı oldukları müsabakalar Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muzun web sayfasındaki “Cezalar” başlıklı buton tıklandığında görülebilecektir.