DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

         Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 16.02.2018 tarih ve 16 sayılı toplantısında alınan kararlar aşağıdaki şekildedir.    

  

1 – ) Esas: 2018 / 56 E. – Karar: 2018 / 64 K.

SERCAN İNŞAATSPOR kulübü yöneticisi SERVET CAN, 04.02.2018 tarihinde oynanan SERCAN İNŞAATSPOR - SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, oyun alanından çıkarılmasına neden olan hakemi hedef alan sözlü eylemi nedeniyle ihracı sonrası, yine hakeme yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul’umuzun, 12.02.2018 tarih ve 18/22 sayılı yazılı istemi üzerine, söz konusu idareci tarafından savunma verildiği görülmüştür.

         Bahsi geçen yönetici yazılı savunmasında, maçta kendisinin rapor edilmesi ile ilgili yaşananlara ilişkin olarak özetle; müsabaka esnasında maç berabere duruma gelince, hakeme yönelik olarak “U-19 maçında takımı doğradın şimdi sıra A takıma mı geldi?” diye ifade kullandığını, maçın bitimi ile beraber hakeme bu sefer “bu derece iddiasız maçı bu duruma getirmemeliydin hocam, benim bile fizyolojimi bozdun” dediğini, bunun dışında hakaret içeren bir söz kullanmadığını belirtmiştir.

         Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 76/1 maddesi “Müsabaka görevlilerinin raporlarında belirtilen hususlar aksi tespit edilmediği sürece doğru kabul edilir.” hükmünü getirmiş, Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 86/2’de “Disiplin Kurulu, müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının hiçbirini değiştiremez ve bozamaz” ve Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 86/3’de de “Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını(sarı ve kırmızı kart uygulamalarını ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir” şeklinde hükümlere yer vermiştir.Bunun yanında müsabaka görevlilerinin raporları yazılı nitelikte belgeler olduğundan,bu belgelerde belirtilen hususların aksi de ancak eşdeğerde delil(-ler) ile ortaya konabilir. Anılan yönetici tarafından, ihraç sonrası rapor edilmesin neden olan pozisyon ile ilgili olarak, hakem ve gözlemci raporlarında kendisine isnad edilen ancak kendisinin kabul etmediği eylem hakkında yazılı savunma dışında delil mahiyetinde herhangi bir husus ortaya konamamıştır.Bu yüzden yukarıda belirtilen hukuki gerekçeler esas alınarak verilen kararda müsabaka görevlilerinin raporları esas alınmıştır.

        Sonuç olarak SERCAN İNŞAATSPOR kulübü yöneticisi SERVET CAN’a, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle F.D.T madde 41/1-b gereğince takdiren 30(OTUZ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI verilmesine; ancak eylemin ağır nitelikte gerçekleşmemiş olması göz önüne alınarak, bahsi geçen idarecinin tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 3/10 oranında indirim yapılarak, neticeden 21(YİRMİBİR) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 09.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; aynı yöneticinin, her ne kadar ihraç sonrası sonrası davranışlarının “saldırı” niteliğinde olduğu kabul edilip, F.D.T madde 44 gereği cezalandırılması istemi ile sevki söz konusu ise de, isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından adı geçen idareci hakkında, ihraç sonrası davranışlarından ötürü CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2 – ) Esas: 2018 / 59 E. – Karar: 2018 / 65 K.

NİZİPSPOR kulübü teknik sorumlusu CEYHUN GÜL, 04.02.2018 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, maç sonrası, hakeme yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul’umuzun, 12.02.2018 tarih ve 18/23 sayılı yazılı istemi üzerine, söz konusu antrenör tarafından savunma verildiği görülmüştür.

        Bahsi geçen antrenör yazılı savunmasında özetle; maç sonrası yardımcı hakeme yönelik olarak sadece “bugün maçı mahvettin, attığımız golü saymadın, seni Allah’a havale ediyorum” dediğini, bunun dışında hakeme karşı ne sözlü ne de fiili bir davranışının olmadığını bildirmiştir.

        Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 76/1 maddesi “Müsabaka görevlilerinin raporlarında belirtilen hususlar aksi tespit edilmediği sürece doğru kabul edilir.” hükmünü getirmiş, Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 86/2’de “Disiplin Kurulu, müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının hiçbirini değiştiremez ve bozamaz” ve Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 86/3’de de “Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını(sarı ve kırmızı kart uygulamalarını ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir” şeklinde hükümlere yer vermiştir.Bunun yanında müsabaka görevlilerinin raporları yazılı nitelikte belgeler olduğundan,bu belgelerde belirtilen hususların aksi de ancak eşdeğerde delil(-ler) ile ortaya konabilir. Anılan antrenör tarafından, rapor edilmesine neden olan pozisyon ile ilgili olarak, hakem ve gözlemci raporlarında kendisine isnad edilen ancak kendisinin kabul etmediği eylem hakkında yazılı savunma dışında delil mahiyetinde herhangi bir husus ortaya konamamıştır.Bu yüzden yukarıda belirtilen hukuki gerekçeler esas alınarak verilen kararda müsabaka görevlilerinin raporları esas alınmıştır.

        Sonuç olarak NİZİPSPOR kulübü teknik sorumlusu CEYHUN GÜL’ün, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “saldırı” niteliğindeki eyleminin, aynı anda birden fazla kişiye ve farklı zamanlarda birden fazla şekilde işlenmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilmekle beraber, cezanın asgari miktarının yüksekliği, eylemin antrenör tarafından aynı sezonda ilk defa işlenmesi durumları göz önüne alındığında, cezanın asgari haddi üzerinden verilmesinin hakkaniyete uygun olacağı düşüncesiyle, F.D.T madde 44/2-c gereğince takdiren 10(ON) RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI  CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 16.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; cezanın ihlalin gerçekleştiği kategorideki müsabakalarda uygulanmak suretiyle infazına;

3 – ) Esas: 2018 / 60 E. – Karar: 2018 / 66 K.

NİZİPSPOR kulübü yöneticisi HÜSEYİN YILMAZ, 04.02.2018 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, maç sonrası, hakeme yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul’umuzun, 12.02.2018 tarih ve 18/23 sayılı yazılı istemi üzerine, söz konusu idareci tarafından savunma verildiği görülmüştür.

        Bahsi geçen yönetici yazılı savunmasında özetle; kendisinin maçın bitimi ile beraber yardımcı hakeme “bu golü niye vermedin” demek için sahaya girdiğini, sonrasında sahaya kim olduklarını bilmediği  şahısların hakeme karşı müdahallerini önlemek için mücadele verdiğini bildirmiştir.

        Sonuç olarak NİZİPSPOR kulübü yöneticisi HÜSEYİN YILMAZ, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “saldırı”da bulunduğu gerekçesiyle, F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, gözlemci raporunda her ne kadar bahsi geçen yöneticinin hakeme saldırdığı bildirilmiş olmakla beraber, ne şekilde bir davranışla böyle bir eylemde bulunduğu, saldırının sözlü mü yoksa fiili şekilde mi işlendiğinin belirtilmediği, ayrıca hakem raporunda takım antrenörü hakkında rapor düzenlenmiş olmasına rağmen, adı geçen yönetici hakkında aynı raporda gerçekleştirdiği eylem ile ilgili hiçbir açıklamanın bulunmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde, “şüpheden sanık yaralanır” hukuk ilkesinin uygulanması ve bu değinilen hususların idareci lehine yorumlanması sonucunda, sevke konu işleme münhasır olmak üzere, isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından söz konusu yönetici hakkında CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA; ancak adı geçen idarecinin müsabakada gerçekleştirdiği eylem ile ilgili olarak, hakkında ayrı bir sevk işlemi olmamakla birlikte, ihraç sonrası davranışlarının cezayı gerektiren davranış niteliğinde olduğu düşüncesi ile bir sevk işleminin yapılmış olduğu göz önüne alınarak, sevk işlemine uygun olarak yapılan inceleme sonunda, isnat olunan eylemin maddi unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilen davranışın mevcut hali ile “sportmenliğe aykırı hareket” olduğu kabul edilmekle birlikte, müsabaka sonrası gelişen olayların büyümesine söz konusu yöneticinin davranışlarının da etkisi olduğunun bildirilmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek F.D.T madde 36/1-c gereği takdiren ve teşdiden 21(YİRMİBİR) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 09.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

4 – ) Esas: 2018 / 61 E. – Karar: 2018 / 67 K.

NİZİPSPOR kulübünün, 04.02.2018 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, seyircileri ve kulüp mensuplarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul’umuzun, 12.02.2018 tarih ve 18/23 sayılı yazılı istemi üzerine, söz konusu kulüp tarafından savunma verildiği görülmüştür.

        Bahsi geçen kulüp yazılı savunmasında özetle; öncelikle taraftarları ile spor ruhuna yakışacak  şekilde davranmaları konusunda sık sık toplantılar yapan bir kulüp olarak, maç sonrası yaşanan olaylardan dolayı üzüntü duyduklarını, olayların öncesinde müsabaka oynandığı dakikalarda, kendi maçlarından önce  oynanan diğer müsabakaları takip eden seyircilerin, kendi futbolcuları ile taraftarlarına küfürlü tezahüratta bulunarak tahrik ettiklerini, bununla da kalmayarak tarftarlarının üzerine taş, hatta briket dahi atıldığını, bunun sonrası karşılıklı tribün olaylarının yaşandığını, maçın son anlarında bir grup rakip takım seyircisinin sahaya girdiğini, yaşanan kovalamacalar esnasında kendi seyircilerinin takım oyuncularını korumak refleksi ile sahaya girdiğini, olayların ağır tahrik sonucu yaşandığını, güvenlik tedbirlerinin de yetersiz kaldığı bildirilmiştir.

        Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 76/1 maddesi “Müsabaka görevlilerinin raporlarında belirtilen hususlar aksi tespit edilmediği sürece doğru kabul edilir.” hükmünü getirmiş, Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 86/2’de “Disiplin Kurulu, müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının hiçbirini değiştiremez ve bozamaz” ve Futbol Disiplin Talimatı’nın F.D.T madde 86/3’de de “Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını(sarı ve kırmızı kart uygulamalarını ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir” şeklinde hükümlere yer vermiştir.Bunun yanında müsabaka görevlilerinin raporları yazılı nitelikte belgeler olduğundan,bu belgelerde belirtilen hususların aksi de ancak eşdeğerde delil(-ler) ile ortaya konabilir. Anılan yönetici tarafından, ihracı ile ilgili olan pozisyon ile ilgili olarak, hakem ve gözlemci raporlarında kendisine isnad edilen ancak kendisinin kabul etmediği eylem hakkında yazılı savunma dışında delil mahiyetinde herhangi bir husus ortaya konamamıştır.Bu yüzden yukarıda belirtilen hukuki gerekçeler esas alınarak verilen kararda müsabaka görevlilerinin raporları esas alınmıştır.

        Buna göre NİZİPSPOR kulübünün, bahsi geçen müsabakada, seyircilerinin neden olduğu “saha olayları”nın kapsam ve mahiyeti, olayların ağırlığı, eylemler esnasında kesici ve yaralayıcı aletlerin kullanılması, olayların devam süresi birlikte dikkate alınarak, F.D.T madde 52/2 gereği takdiren ve teşdiden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADA SAHA KAPATMA ve SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5 – ) Esas: 2018 / 73 E. – Karar: 2018 / 68 K.

DEMİRSPOR kulübü sporcusu (1481274) lisans nolu HARUN GÜRKAN’a, 11.02.2018 tarihinde oynanan SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR - DEMİRSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak her ne kadar hakem raporunda bahsi geçen oyuncunun söz konusu bu ihlali rakip oyuncunun sözlü olarak kendisine sataşması sonucu tahrik altında işlediği bildirilmiş olmakla beraber sözlü sataşmanın ne şekilde yapıldığı konusunda açıklayıcı bir rapor olmaması sonucu tahrik hükümlerinin tatbiki imkanı olmamakla birlikte, hakem tarafından ihlalin en azından rakip oyuncunun sözlü sataşması sonucunda gerçekleştiğinin bildirilmesi cezayı hafifletici neden kabul edilerek, tayin edilen cezasında F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına    

6 – ) Esas: 2018 / 74 E. – Karar: 2018 / 69 K.

DEMİRSPOR kulübü sporcusu (1441858) lisans nolu YASİN ARICI’ya, 11.02.2018 tarihinde oynanan SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR - DEMİRSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak bahsi geçen oyuncunun söz konusu ihlali rakip takım oyuncusunun sözlü eyleminin tesiri altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından, tayin edilen cezasında F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına, 

7 – ) Esas: 2018 / 75 E. – Karar: 2018 / 70 K.

SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR kulübü sporcusu (1454879) lisans nolu SERGEN ÇEVİK’e, 11.02.2018 tarihinde oynanan SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR - DEMİRSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak eylemin ağır nitelikte gerçekleşmemiş olması nedeniyle, bahsi geçen sporcunun  tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak, neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

8 – ) Esas: 2018 / 76 E. – Karar: 2018 / 71 K.

SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR kulübü sporcusu (1464657) lisans nolu HARUN KÖMÜRCÜ’nün, 11.02.2018 tarihinde oynanan SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR - DEMİRSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

9 – ) Esas: 2018 / 77 E. – Karar: 2018 / 72 K.

AKTOPRAK BELEDİYESPOR kulübü sporcusu (1481491) lisans nolu MURAT ÖZHAN’a, 11.02.2018 tarihinde oynanan AKTOPRAK BELEDİYESPOR – ŞAHİNBEY BOSSANSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak eylemin ağır nitelikte gerçekleşmemiş olması nedeniyle, bahsi geçen sporcunun tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak, neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

10 – ) Esas: 2018 / 62 E.

ÖZYILDIZSPOR kulübü sporcusu İLKER EKİCİ, 03.02.2018 tarihinde oynanan GAZİSPOR -  ÖZYILDIZSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “kural dışı hareketi” nedeniyle F.D.T madde 43’e göre cezalandırılması istemi ile Kurul’umuza sevk edilmiş, ancak bahsi geçen oyuncunun, gözlemci raporuna istinaden ihraç sonrası da eylemde bulunduğu Kurulu’muz tarafından tespit edilmiş, bu hususta sevk işlemi ile yetkilendirilmiş bulunan Futbol İl Temsilcisi, F.D.T madde 85/5 gereğince bilgilendirilmiş, İl Temsilcisi tarafından müsabaka görevlilerinin raporlarının yeniden incelenmesi sonucunda bahsi geçen sporcunun ihraç sonrası da, hakem ve rakip takım oyuncusuna yönelik “saldırı” niteliğinde davranışta bulunduğu kabul edilerek, F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile yapılan sevk işlemi üzerine, bahsi geçen sporcudan, F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; futbolcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası eylemlerinden ötürü (F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 13.02.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

11 – ) Esas: 2018 / 63 E. – Karar: 2018 / 73 K.

KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR kulübü sporcusu SAMET CAN BATAR, 04.02.2018 tarihinde oynanan NURDAĞI BELEDİYESPOR – KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle ihracı sonrası yine hakeme yönelik aynı türdeki eyleminden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul’umuz tarafından, 12.02.2018 tarih ve 18/24 sayılı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.

        Buna göre, KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (1446219) lisans nolu SAMET CAN BATAR’ın, bahsi geçen müsabakada, ihracına sebep olan hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eylemini, ihraç sonrası da gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek F.D.T madde 41/1-a gereğince takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 16.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

12 – ) Esas: 2018 / 78 E.

IŞIN BORU YILDIZSPOR kulübü sporcusu (1499485) lisans nolu AHMET ASLAN’dan, 10.02.2018 tarihinde oynanan IŞIN BORU YILDIZSPOR – FAİK BEZEK İNŞAATSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, F.D.T madde 50 gereği, hakkında daha önce verilmiş ve infazı halen devam etmekte bulunan “ceza kararına uymaması” nedeniyle F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen oyuncunun, hakkında karar verilinceye kadar Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 13.02.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere) TEDBİRLİ SAYILMASINA,

13 – ) Esas: 2018 / 79 E.

IŞIN BORU YILDIZSPOR kulübü yöneticisi ALİ DENİZ’den, 10.02.2018 tarihinde oynanan IŞIN BORU YILDIZSPOR – FAİK BEZEK İNŞAATSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, F.D.T madde 50 ve F.D.T madde 9 gereği, hakkında daha önce verilmiş ve infazı halen devam etmekte bulunan futbolcuya, müsabaka kadrosunda yer verilmesi sonucu oluşan “ceza kararına uymama” türündeki disiplin ihlaline, esame listesini imzalamak suretiyle iştirakinden ötürü F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen idarecinin, hakkında karar verilinceye kadar Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 13.02.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

14 – ) Esas: 2018 / 80 E.

IŞIN BORU YILDIZSPOR kulübünün, 10.02.2018 tarihinde oynanan IŞIN BORU YILDIZSPOR – FAİK BEZEK İNŞAATSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, hakkında daha önce verilmiş ve infazı halen devam etmekte bulunan futbolcuya yer vermesi nedeniyle, müsabaka sonucunun tescili hususunda, söz konusu ihlal ile ilgili olarak, yukarıdaki eylemlerinden sorumlu oyuncu ve yönetici hakkında yapılan souşturmanın sonucunda karar verilmesine,

15 – ) Esas: 2018 / 81 E. – Karar: 2018 / 74 K.

AKDAMAR GENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (1473755) lisans nolu KASIM YÜRGÜÇ’e, 10.02.2018 tarihinde oynanan COŞKUNSPOR – AKDAMAR GENÇLİKSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak bahsi geçen oyuncu hakkında düzenlenen hakem raporunda,  ihraç sonrası oyun alanını centilmence terk ettiğinin belirtilerek  müsabaka sonrası özür dilediğinin bildirilmiş olması hafifletici neden kabul edilerek bahsi geçen sporcunun tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak, neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına, 

16 – ) Esas: 2018 / 82 E. – Karar: 2018 / 75 K.

OĞUZELİ BELEDİYESPOR kulübü sporcusu (4504890) lisans nolu MEHMET SOYCAN’ın, 11.02.2018 tarihinde oynanan OĞUZELİ BELEDİYESPOR – SİMFA İNŞAAT EYDİBABA ÇINARLISPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 16.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

17 – ) Esas: 2018 / 83 E. – Karar: 2018 / 76 K.

GAZİSPOR kulübü sporcusu (1442922) lisans nolu MEHMET KAZANKIRAN’a, 11.02.2018 tarihinde oynanan GAZİSPOR – OĞUZSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak eylemin ağır nitelikte gerçekleşmemiş olması nedeniyle, bahsi geçen sporcunun  tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak, neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

18 – ) Esas: 2018 / 84 E. – Karar: 2018 / 77 K.

DEMİRSPOR kulübü sporcusu (4516184) lisans nolu YUNUS EMRE YILMAZ’ın, 10.02.2018 tarihinde oynanan AKTOPRAK BELEDİYESPOR – DEMİRSPOR U-16 Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 16.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

19 – ) Esas: 2018 / 85 E. – Karar: 2018 / 79 K.

İSTİKRAR EĞİTİM ve GENÇLİKSPOR kulübünün, 14.02.2018 tarihinde oynanması gereken İSTİKRAR EĞİTİM ve GENÇLİKSPOR – ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR U-14 Amatör Ligi müsabakasının ilan edildiği sahaya belirlenen saatte, en az 9(dokuz) kişiden oluşan bir kadro ile çıkmaması sonucu, F.M.T madde 22/a’ya istinaden F.M.T madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, ayrıca F.D.T madde 24/1-a uyarınca bahsi geçen kulübün söz konusu ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE,

 

 

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

 

BİLGİ : Her haftaCezalı ve Tedbirli” olanların listesine; İl Disiplin Kurulu kararları ile aynı tarihte yayımlanan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi web sitesi olan http://www.gaziantepaskf.org.tr adresindeki sağ dikey sütundaki “Cezalar” butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

İnfazın özel hükümleri uyarınca;

 

1-) Futbolcular yönünden, ihraç edilen sporcu, F.D.T madde 92/2 uyarınca, ihraç edildiği kategorideki cezasının infazı tamamlanmadan (ikinci sarı karttan ve bariz gol şansını engelleme nedeniyle ihraç durumları da dahil olmak üzere), uygun olduğu diğer yaş kategorilerinin müsabakalarında da oynayamaz.

2-) Antrenörler açısından ise F.D.T madde 92/4 gereği müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

3-) Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, F.D.T madde 92/3 gereğince, yaş kategorisinin uygun olduğu ve devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir.

4-) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası F.D.T madde 92/6 gereğince, sonraki sezonda infaz edilir.

5-) Müsabakadan men cezasının infazında, F.D.T madde 92/12 uyarınca, ligden çekilen ve ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ceza infazında dikkate alınmaz.Ancak tamamlanamayan ve hükümle karar verilmiş müsabakalar dikkate alınır.     

6-) İki sezon arasında geçen dönemler, F.D.T madde 97/2 uyarınca, “hak mahrumiyeti” cezalarının infazında hesaba katılmaz.

7-) İkinci sarı kart ve bariz gol şansı engelleme nedeniyle oluşan ihraçlarda açıklanan cezalar F.D.T madde 94/5’de belirtilen cezanın (“ihraç edildiği kategorideki takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz”)  bildirilmesinden ibarettir. Kurulumuz bu durumlarda ceza tayini konusunda ayriyeten bir karar vermemektedir.2015-2016 Futbol Sezonu ile birlikte söz konusu ihraçlar dışında başkaca disiplin ihlali teşkil eden fiiller olmadığı takdirde cezalar “Disiplin Kurulu Kararları” içerisinde yer almayacaktır. Bu sebeplerle ihraç olan futbolcuların cezalı oldukları müsabakalar Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muzun web sayfasındaki “Cezalar” başlıklı buton tıklandığında görülebilecektir.