DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

         Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 09.02.2018 tarih ve 15 sayılı toplantısında alınan kararlar aşağıdaki şekildedir.    

  

1 – ) Esas: 2018 / 56 E.

SERCAN İNŞAATSPOR kulübü yöneticisi SERVET CAN’dan, 04.02.2018 tarihinde oynanan SERCAN İNŞAATSPOR - SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, oyun alanından çıkarılmasına neden olan hakemi hedef alan sözlü eylemi nedeniyle ihracı sonrası, yine hakeme yönelik, F.D.T madde 44 uyarınca “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen yöneticinin, hakkında karar verilinceye kadar, oyun alanı dışına alınmasından sonraki hareketinden hareketinden dolayı, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 06.02.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

2 – ) Esas: 2018 / 57 E. – Karar: 2018 / 52 K.

DEMİRSPOR kulübü sporcusu (1402460) lisans nolu ABDURRAHMAN AKGÜN’ün, 04.02.2018 tarihinde oynanan DEMİRSPOR - NİZİP 1980 YILDIRIMSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 09.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

3 – ) Esas: 2018 / 58 E. – Karar: 2018 / 53 K.

DEMİRSPOR kulübünün, 04.02.2018 tarihinde oynanan DEMİRSPOR - NİZİP 1980 YILDIRIMSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, “6(ALTI) sporcusunun sarı kartla ihtarı, 1(BİR) oyuncusunun ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

4 – ) Esas: 2018 / 59 E.

NİZİPSPOR kulübü teknik sorumlusu CEYHUN GÜL’den, 04.02.2018 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, maç sonrası, hakeme yönelik, F.D.T madde 44 gereği “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen antrenörün, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu davranışından ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 06.02.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

5 – ) Esas: 2018 / 60 E.

NİZİPSPOR kulübü yöneticisi HÜSEYİN YILMAZ’dan, 04.02.2018 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, maç sonrası, hakeme yönelik, F.D.T madde 44 gereği “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen yöneticinin, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu davranışından ötürü F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 06.02.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

6 – ) Esas: 2018 / 61 E.

NİZİPSPOR kulübünün, 04.02.2018 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – NİZİPSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, F.D.T madde 52 gereği, seyircileri ve kulüp mensuplarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE,

7 – ) Esas: 2018 / 62 E.

ÖZYILDIZSPOR kulübü sporcusu (1446219) lisans nolu İLKER EKİCİ, 03.02.2018 tarihinde oynanan GAZİSPOR -  ÖZYILDIZSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, her ne kadar, rakip takım oyuncusuna yönelik “kural dışı hareketi” nedeniyle F.D.T madde 43’e göre cezalandırılması istemi ile Kurul’umuza sevk edilmiş ise de, bahsi geçen sporcunun, gözlemci raporuna göre ihraç sonrası hakem ve rakip takım oyuncusuna yönelik fiili eylemde bulunduğu anlaşıldığından, öncelikle bu hususta, F.D.T madde 81/1’e göre, sevk işlemi ile yetkili bulunan Futbol İl Temsilcisi’ne, F.D.T madde 85/5 gereğince bilgi mahiyetinde yazı yazılmasına; gelecek cevaba göre, adı geçen sporcu hakkında ihracına neden olan eylemi ile ihraç sonrası hareketinin birlikte değerlendirilerek karar verilmesine,

8 – ) Esas: 2018 / 63 E.

KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (1446219) lisans nolu SAMET CAN BATAR’dan, 04.02.2018 tarihinde oynanan NURDAĞI BELEDİYESPOR – KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle ihracı sonrası yine hakeme yönelik aynı türdeki eyleminden ötürü F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası davranışından ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 06.02.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

9– ) Esas: 2018 / 64 E. - Karar: 2018 / 54 K.

GAZİKENTSPOR kulübü teknik sorumlusu MÜSLÜM AKARSLAN’ın, 04.02.2018 tarihinde oynanan GAZİKENTSPOR – YAVUZELİSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareket”i nedeniyle, F.D.T madde 36/1-c gereği takdiren 1(BİR) RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına; cezanın ihlalin gerçekleştiği kategorideki müsabakalarda uygulanmak suretiyle infazına;   

10– ) Esas: 2018 / 65 E. - Karar: 2018 / 55 K.

KALESPOR kulübü yöneticisi BEKİR KALE, 04.02.2018 tarihinde oynanan KALESPOR – IŞIN BORU YILDIZSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı harekette” bulunduğu gerekçesiyle F.D.T madde 36’ya göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, bahsi geçen idarecinin, müsabaka esnasındaki davranışının, münhasıran disiplin ihlali oluşturan bir nitelik taşımadığı, yaptığı eylemin “oyun disiplinini bozan davranış” olduğu kabul edilerek, söz konusu yöneticinin F.D.T madde 94/4 uyarınca 7(YEDİ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

11– ) Esas: 2018 / 66 E. - Karar: 2018 / 56 K.

AKDAMAR GENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (1477717) lisans nolu MUSTAFA ÖZŞAHİN’in, 04.02.2018 tarihinde oynanan AKDAMAR GENÇLİKSPOR -  NİZİP 1980 YILDIRIMSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, kendi takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 09.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

12– ) Esas: 2018 / 67 E. - Karar: 2018 / 57 K.

AKDAMAR GENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (1436100) lisans nolu REZZAN ATİLA’nın, 04.02.2018 tarihinde oynanan AKDAMAR GENÇLİKSPOR -  NİZİP 1980 YILDIRIMSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, kendi takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 09.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

13– ) Esas: 2018 / 54 E. - Karar: 2018 / 58 K.

ATLETİK MEKİKSPOR kulübü sporcusu MEHMET KARTAL, 25.01.2018 tarihinde oynanan TÜRK TELEKOMSPOR – ATLETİK MEKİKSPOR U-19 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul’umuzca bahsi geçen sporcudan, 06.02.2018 tarih ve 18/19 sayılı yazılı istemi üzerine, ilgili sporcu tarafından savunma verildiği görülmüştür.

          Bahsi geçen oyuncu yazılı savunmasında özetle; müsabaka sonrası soyunma odası önünde maçı idare eden hakemle göz göze geldiklerini, hakeme sadece ters bir şekilde baktığını, kartı hak etmediğini bağırarak söylediğini, o sırada ağzından istemsiz bir şekilde küfürlü söz çıktığını bildirmiştir.

          Sonuç olarak ATLETİK MEKİKSPOR kulübü sporcusu (1484909) lisans nolu MEHMET KARTAL’a, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “tehdit ve hakaret” içeren sözlü eylemlerini, ihraç sonrası pişmanlık dumayarak ısrarla sürdürmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak bahsi geçen sporcunun, savunmasında yaptığı eylemi samimiyetle ikrar etmesi nedeniyle tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 uyarınca 1/4 oranında indirim yapılarak, neticeden 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 09.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

14– ) Esas: 2018 / 68 E. - Karar: 2018 / 59 K.

DEMİRSPOR kulübünün, 02.02.2018 tarihinde oynanan ANKAS İSTİKLALSPOR – DEMİRSPOR U-19 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, “futbolcu sayısının 6(altı) kişiye inmesi” sonucu F.M.T madde 22/a’ya istinaden F.M.T madde 23/4 gereğince (6-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

15– ) Esas: 2018 / 69 E. - Karar: 2018 / 60 K.

ŞEHREKÜSTÜSPOR kulübünün, 02.02.2018 tarihinde oynanması gereken ŞEHREKÜSTÜSPOR – BOZKURTSPOR U-19 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasının ilan edildiği sahaya belirlenen saatte, en az 9(dokuz) kişiden oluşan bir kadro ile çıkmaması sonucu, F.M.T madde 22/a’ya istinaden F.M.T madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; F.D.T madde 24/1-a uyarınca bahsi geçen kulübün söz konusu ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE; ayrıca müsabaka hakemlerinin ve sair masrafların karşılanması için TFF tarafından 2017 – 2018 sezonu için belirlenmiş bulunan 250,00.- TL. nin ilgili kulüp tarafından ödenmesine,

16– ) Esas: 2018 / 70 E. - Karar: 2018 / 61 K.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESPOR kulübü sporcusu (1487926) lisans nolu EMRE ASİ’nin, 27.01.2018 tarihinde oynanan SERCAN İNŞAATSPOR – ŞEHİTKAMİL BELEDİYESPOR U-16 Amatör Ligi müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak eylemin ağır nitelikte gerçekleşmemiş olması nedeniyle, bahsi geçen sporcunun  tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 uyarınca 1/3 oranında indirim yapılarak, neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

17– ) Esas: 2018 / 71 E. - Karar: 2018 / 62 K.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESPOR teknik sorumlusu BAKİ LEVENT KAYA, 27.01.2018 tarihinde oynanan SERCAN İNŞAATSPOR – ŞEHİTKAMİL BELEDİYESPOR U-16 Amatör Ligi müsabakasında, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı harekette” bulunduğu gerekçesiyle F.D.T madde 36’ya göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, bahsi geçen idarecinin, müsabaka esnasındaki davranışının, münhasıran disiplin ihlali oluşturan bir nitelik taşımadığı, yaptığı eylemin “oyun disiplinini bozan davranış” olduğu kabul edilerek, söz konusu yöneticinin F.D.T madde 94/4 uyarınca 7(YEDİ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

18– ) Esas: 2018 / 72 E. - Karar: 2018 / 63 K.

GAZİKENTSPOR kulübünün, 27.01.2018 tarihinde oynanması gereken ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR – GAZİKENTSPOR U-14 Amatör Ligi müsabakasının ilan edildiği sahaya belirlenen saatte, en az 9(dokuz) kişiden oluşan bir kadro ile çıkmaması sonucu, F.M.T madde 22/a’ya istinaden F.M.T madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; F.D.T madde 24/1-a uyarınca bahsi geçen kulübün söz konusu ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE; ayrıca müsabaka hakemlerinin ve sair masrafların karşılanması için TFF tarafından 2017 – 2018 sezonu için belirlenmiş bulunan 250,00.- TL. nin ilgili kulüp tarafından ödenmesine,

 

 

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

 

BİLGİ : Her haftaCezalı ve Tedbirli” olanların listesine; İl Disiplin Kurulu kararları ile aynı tarihte yayımlanan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi web sitesi olan http://www.gaziantepaskf.org.tr adresindeki sağ dikey sütundaki “Cezalar” butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

İnfazın özel hükümleri uyarınca;

 

1-) Futbolcular yönünden, ihraç edilen sporcu, F.D.T madde 92/2 uyarınca, ihraç edildiği kategorideki cezasının infazı tamamlanmadan (ikinci sarı karttan ve bariz gol şansını engelleme nedeniyle ihraç durumları da dahil olmak üzere), uygun olduğu diğer yaş kategorilerinin müsabakalarında da oynayamaz.

2-) Antrenörler açısından ise F.D.T madde 92/4 gereği müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

3-) Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, F.D.T madde 92/3 gereğince, yaş kategorisinin uygun olduğu ve devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir.

4-) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası F.D.T madde 92/6 gereğince, sonraki sezonda infaz edilir.

5-) Müsabakadan men cezasının infazında, F.D.T madde 92/12 uyarınca, ligden çekilen ve ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ceza infazında dikkate alınmaz.Ancak tamamlanamayan ve hükümle karar verilmiş müsabakalar dikkate alınır.     

6-) İki sezon arasında geçen dönemler, F.D.T madde 97/2 uyarınca, “hak mahrumiyeti” cezalarının infazında hesaba katılmaz.

7-) İkinci sarı kart ve bariz gol şansı engelleme nedeniyle oluşan ihraçlarda açıklanan cezalar F.D.T madde 94/5’de belirtilen cezanın (“ihraç edildiği kategorideki takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz”)  bildirilmesinden ibarettir. Kurulumuz bu durumlarda ceza tayini konusunda ayriyeten bir karar vermemektedir.2015-2016 Futbol Sezonu ile birlikte söz konusu ihraçlar dışında başkaca disiplin ihlali teşkil eden fiiller olmadığı takdirde cezalar “Disiplin Kurulu Kararları” içerisinde yer almayacaktır. Bu sebeplerle ihraç olan futbolcuların cezalı oldukları müsabakalar Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muzun web sayfasındaki “Cezalar” başlıklı buton tıklandığında görülebilecektir.