DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

         Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 02.02.2018 tarih ve 14 sayılı toplantısında alınan kararlar aşağıdaki şekildedir.    

  

1 – ) Esas: 2018 / 29 E. – Karar: 2018 / 40 K.

ÜÇOKLAR DEMİRSPOR kulübü sporcusu MUSTAFA İLÇİN, 21.01.2018 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – ÜÇOKLAR DEMİRSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, ihraç sonrası, hakeme yönelik; “sportmenliğe aykırı hareket”i ve “hakaret”i nedeniyle Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul’umuzca bahsi geçen sporcudan, 29.01.2018 tarih ve 18/12 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.

         Buna göre ÜÇOKLAR DEMİRSPOR kulübü sporcusu (1409640) lisans nolu MUSTAFA İLÇİN’e, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik fiili müdahale içeren “sportmenliğe aykırı hareket”i nedeniyle F.D.T madde 36/5-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; aynı esnada yine hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eyleminin, bir önceki ihlali ile bütünlük arz ettiği düşünülerek, bahsi geçen oyuncunun tayin edilen cezası, F.D.T madde 10/2 uyarınca takdiren 1/3 oranında artırılarak takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 02.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; cezanın infazının F.D.T madde 94/5 gereği ikinci sarı kart sonrası ihraç edilmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabakadan sonra başlamasına, (TOPLAM: 4 MAÇ + 1 MAÇ = 5 MAÇ)   

2 – ) Esas: 2018 / 42 E.

SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR kulübü yöneticisi İSMAİL AKBULUT’tan, 27.01.2018 tarihinde oynanan SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR – HD KOLEJİSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, hakeme yönelik; oyun alanından çıkarılmasına neden olan sözlü eylemi sonrası, yine hakeme yönelik F.D.T madde 36 gereği “sportmenliğe aykırı hareket”inden ötürü F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen yöneticinin, hakkında karar verilinceye kadar, oyun alanı dışına alınmasına neden olan hareketinden dolayı, F.D.T madde 84/1-a uyarınca, 27.01.2018 tarihinden itibaren(müsabaka esnasında disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle müsabakadan çıkarıldığı anda), oyun alanından çıktıktan sonraki davranışından ötürü ise, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 30.01.2018 tarihinden (Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) itibaren geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

3 – ) Esas: 2018 / 43 E. – Karar: 2018 / 41 K.

SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR kulübünün, 27.01.2018 tarihinde oynanan SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR – HD KOLEJİSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, “6(ALTI) sporcusunun sarı kartla ihtarı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

4 – ) Esas: 2018 / 44 E. – Karar: 2018 / 42 K.

CAMCIOĞLUSPOR kulübü sporcusu (1431309) lisans nolu OSMAN ÇALIKUŞU’nun, 28.01.2018 tarihinde oynanan SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR – BOZKURTSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareket”ı, spor ahlakına uymayan şekilde, kaba ve çirkin bir lisan kullanmak suretiyle gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 36/1-a gereği takdiren ve teşdiden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

5 – ) Esas: 2018 / 33 E. – Karar: 2018 / 43 K.

COŞKUNSPOR kulübü sporcusu (136083) lisans nolu ALİ COŞKUN, 20.01.2018 tarihinde oynanan KALESPOR – COŞKUNSPOR 1. Amatör Lig (B) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “kural dışı hareket”inden ötürü, F.D.T madde 43’e göre cezalandırılması istemi ile Kurul’umuza sevk edilmiş olup, bahsi geçen sporcu hakkında talimat hükümlerinin lehe ve aleyhe olan tüm hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, Kurulu’muzca İl Hakem Kurulu Başkanlığı’na, 29.01.2018 tarih ve 18/14 sayılı yazı ile, hakem ve gözlemci raporlarında müphem görülen hususların belirlenip bildirilmesi hususunda, yazılan yazıya cevap verilmiş olup, müsabakanın hakemi tarafından, her iki takımdan birer oyuncunun ihracına neden olan pozisyon ile ilgili olarak ek rapor gönderilmiştir.

           Buna göre COŞKUNSPOR kulübü sporcusu (136083) lisans nolu ALİ COŞKUN’un, bahsi geçen müsabakada rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak bahsi geçen sporcunun, söz konusu bu eylemi, rakip oyuncu ile girdikleri ikili mücadele sonrası yerde kalması sonrası, buna tepki olarak gerçekleştirdiği anlaşıldığından, tayin edilen cezasında F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indierim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

6 – ) Esas: 2018 / 34 E. – Karar: 2018 / 44 K.

KALESPOR kulübü sporcusu AHMET BOZAN, 20.01.2018 tarihinde oynanan KALESPOR – COŞKUNSPOR 1. Amatör Lig (B) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “kural dışı hareket”inden ötürü, F.D.T madde 43’e göre cezalandırılması istemi ile Kurul’umuza sevk edilmiş olup, bahsi geçen sporcu hakkında talimat hükümlerinin lehe ve aleyhe olan tüm hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, Kurulu’muzca İl Hakem Kurulu Başkanlığı’na, 29.01.2018 tarih ve 18/14 sayılı hakem ve gözlemci raporlarında müphem görülen hususların belirlenip bildirilmesi hususunda yazı yazılmış olup, cevaben, müsabakanın hakemi tarafından, her iki takımdan birer oyuncunun ihracına neden olan pozisyon ile ilgili olarak ek rapor gönderilmiştir.

          Buna göre KALESPOR kulübü sporcusu (1420860) lisans nolu AHMET BOZAN’ın, bahsi geçen müsabakada, rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak bahsi geçen sporcunun, söz konusu bu eylemi, rakip oyuncunun kendisine yönelik aynı türdeki eylemi sonrası  gerçekleştirdiği anlaşıldığından, tayin edilen cezasında F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indierim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

7 – ) Esas: 2018 / 35 E. – Karar: 2018 / 45 K.

GAZİSPOR kulübü sporcusu HÜSEYİN İNCE, 21.01.2018 tarihinde oynanan AKKENTSPOR – GAZİSPOR 1. Amatör Lig (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle ihracı sonrası, yine hakeme yönelik; “hakaret”i ve tükürme” eyleminden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul’umuzca bahsi geçen sporcudan, 29.01.2018 tarih ve 18/13 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.

          Buna göre GAZİSPOR kulübü sporcusu (1402085) lisans nolu HÜSEYİN İNCE’ye, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak söz konusu bu eylemin ağır nitelikte işlenmediği göz önünde tutularak, adı geçen oyuncunun tayin edilen cezası, F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirilerek 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına; ihraç sonrası hakeme yönelik gerçekleştirdiği “tükürme” eyleminden ötürü, F.D.T madde 41/2 gereği 8(SEKİZ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak her ne kadar gözlemci raporunda sporcunun söz konusu bu eylemi, hakemin yüzüne doğru gerçekleştirdiği belirtilmiş ise de, hakem raporunda bu şekilde yazılmadığı, sadece tükürdüğünün belirtildiği, öncesinde “şüpheden sanık yararlanır” genel hukuk ilkesi ile birlikte, söz konusu olayımızda olduğu üzere, hakem ve gözlemci raporları arasında var olan çelişki nedeni ile hangi raporun maddi gerçekliği ortaya koyduğunun anlaşılamaması, bu halde oyun alanında gerçekleşen bir ihlal durumunun söz konusu olduğu, bu yüzden de F.D.T madde 76/2 uyarınca, hakem raporunda yazıldığı şekilde değerlendirme yapılmasının gerekli olduğu sonucuna varılarak, devamında hakem raporunun mevcut bu hali ile düşünüldüğünde, tükürme eyleminin hakemin yüzüne doğru gerçekleşmiş olsa idi, hakemin bunu raporunda muhakkak surettte açık şekilde belirteceği, ancak raporda bu şekilde bildirilmediğinden, eylemin teşbbüs derecesinde kaldığı kabul edilerek, F.D.T madde 8 uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak bahsi geçen oyuncuya 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; aynı sporcunun söz konusu bu eylemi ile birlikte gerçekleştirdiği hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki ihlalin, diğeri ile bütünlük arz ettiği ve birden fazla sözlü eylem ile gerçekleştirildiği göz önünde bulundurularak, tayin edilen cezası, F.D.T madde 10/2 uyarınca takdiren 1/2 oranında artırılarak takdiren ve teşdiden 6(ALTI) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 02.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; cezaların birleştirilmesi suretiyle bahsi geçen sporcunun, F.D.T madde 10/1 gereği neticeden 8(SEKİZ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

8 – ) Esas: 2018 / 45 E.

ESENSPOR kulübü sporcusu (1434565) lisans nolu ORHAN AKBULUT’tan, 28.01.2018 tarihinde oynanan ESENSPOR – GAZİANTEP GENLERBİRLİĞİ 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik fiili eylemi nedeniyle ihracı sonrası, yine hakeme yönelik, F.D.T madde 41 uyarınca “hakaret”inden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihracına neden olan hareketi sebebiyle, F.D.T madde 84/1-a uyarınca, 28.01.2018 tarihinden itibaren(müsabaka esnasında disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle müsabakadan çıkarıldığı anda), ihraç sonrası davranışından dolayı ise, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 30.01.2018 tarihinden (Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) itibaren geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

9 – ) Esas: 2018 / 46 E. – Karar: 2018 / 46 K.

ESENSPOR kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan ESENSPOR – GAZİANTEP GENLERBİRLİĞİ 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, “4(DÖRT) oyuncusunun sarı kart ile ihtarı, 2(İKİ) sporcusunun ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

10 – ) Esas: 2018 / 47 E.

GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1452798) lisans nolu RAMAZAN KILIÇ’tan, 28.01.2018 tarihinde oynanan ESENSPOR – GAZİANTEP GENLERBİRLİĞİ 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, gözlemci raporuna istinaden, müsaba esnasında, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, söz konusu hareketinden ötürü, F.D.T madde 84/1-a uyarınca, 28.01.2018 tarihinden (müsabaka esnasında disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle) itibaren geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

11 – ) Esas: 2018 / 48 E.

OĞUZELİ BELEDİYESPOR kulübü sporcusu (1415857) lisans nolu ABDULLAH FİLİK’ten, 28.01.2018 tarihinde oynanan OĞUZELİ BELEDİYESPOR – AYDINBABASPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”inden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası hareketinden dolayı, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 30.01.2018 tarihinden (Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) itibaren geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

12 – ) Esas: 2018 / 49 E.

AKDAMAR GENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (1417344) lisans nolu GÖKHAN ÇAPRAK’tan, 28.01.2018 tarihinde oynanan ŞEHREKÜSTÜSPOR – AKDAMAR GENÇLİKSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında,  ikinci sarı karttan ihracı sonrası, F.D.T madde 44 gereği, rakip takım oyuncusuna yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası davranışından dolayı, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 30.01.2018 tarihinden (Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) itibaren geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

13 – ) Esas: 2018 / 50 E. – Karar: 2018 / 47 K.

AKDAMAR GENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (1425812) lisans nolu FARUK KARABULUT’un, 28.01.2018 tarihinde oynanan ŞEHREKÜSTÜSPOR – AKDAMAR GENÇLİKSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “saldırı” niteliğindeki eylemi, sonrasında saha içinde yaşanan olayların büyümesine neden olacak derecede ve birden fazla icrai hareket ile gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 44/1-a gereği takdiren ve teşdiden 6(ALTI) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 02.02.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

14 – ) Esas: 2018 / 51 E. – Karar: 2018 / 48 K.

ŞEHREKÜSTÜSPOR kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan ŞEHREKÜSTÜSPOR – AKDAMAR GENÇLİKSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, “6(ALTI) oyuncusunun sarı kart ile ihtarı, 1(BİR) sporcusunun ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

15 – ) Esas: 2018 / 52 E. – Karar: 2018 / 49 K.

KALESPOR kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan GAZİKENTSPOR – KALESPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, “6(ALTI) oyuncusunun sarı kart ile ihtarı, 1(BİR) sporcusunun ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

16 – ) Esas: 2018 / 53 E. – Karar: 2018 / 50 K.

YAVUZELİSPOR kulübü sporcusu (118185) lisans nolu YAŞAR YILMAZ’ın, 28.01.2018 tarihinde oynanan YAVUZELİSPOR – ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasındaki fiili eylemi ile ilgili olarak, hakem ve gözlemci raporlarında, “şiddetli” ibaresi kullanılmış olmakla beraber, bu ifadenin hareketin etkili bir şekilde yapıldığını belirtmek için kullanıldığı, zira bu ibarenin ardından gelen, “faul” ifadesinin bu görüşü doğruladığı, bu yüzden bahsi geçen sporcunun, gerçekleştirdiği eylemin, sert ve ciddi faaullü oyun türünden “kural dışı hareket” olduğu kabul edilerek, F.D.T 43 uyarınca takdiren 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

17 – ) Esas: 2018 / 54 E.

ATLETİK MEKİKSPOR kulübü sporcusu (1484909) lisans nolu MEHMET KARTAL’dan, 25.01.2018 tarihinde oynanan TÜRK TELEKOMSPOR – ATLETİK MEKİKSPOR U-19 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”inden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası davranışından ötürü, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 30.01.2018 tarihinden (Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) itibaren geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

18 – ) Esas: 2018 / 55 E. – Karar: 2018 / 51 K.

NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞİTİM MERKEZİSPOR kulübü sporcusu (1467788) lisans nolu MİRAÇ MUHLİS AVKAN’ın, 30.01.2018 tarihinde oynanan YAVUZELİSPOR – ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR U-19 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik sert ve ciddi faullü oyun türünden “kural dışı hareket”i nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

 

 

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

 

BİLGİ : Her haftaCezalı ve Tedbirli” olanların listesine; İl Disiplin Kurulu kararları ile aynı tarihte yayımlanan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi web sitesi olan http://www.gaziantepaskf.org.tr adresindeki sağ dikey sütundaki “Cezalar” butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

İnfazın özel hükümleri uyarınca;

 

1-) Futbolcular yönünden, ihraç edilen sporcu, F.D.T madde 92/2 uyarınca, ihraç edildiği kategorideki cezasının infazı tamamlanmadan (ikinci sarı karttan ve bariz gol şansını engelleme nedeniyle ihraç durumları da dahil olmak üzere), uygun olduğu diğer yaş kategorilerinin müsabakalarında da oynayamaz.

2-) Antrenörler açısından ise F.D.T madde 92/4 gereği müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

3-) Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, F.D.T madde 92/3 gereğince, yaş kategorisinin uygun olduğu ve devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir.

4-) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası F.D.T madde 92/6 gereğince, sonraki sezonda infaz edilir.

5-) Müsabakadan men cezasının infazında, F.D.T madde 92/12 uyarınca, ligden çekilen ve ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ceza infazında dikkate alınmaz.Ancak tamamlanamayan ve hükümle karar verilmiş müsabakalar dikkate alınır.     

6-) İki sezon arasında geçen dönemler, F.D.T madde 97/2 uyarınca, “hak mahrumiyeti” cezalarının infazında hesaba katılmaz.

7-) İkinci sarı kart ve bariz gol şansı engelleme nedeniyle oluşan ihraçlarda açıklanan cezalar F.D.T madde 94/5’de belirtilen cezanın (“ihraç edildiği kategorideki takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz”)  bildirilmesinden ibarettir. Kurulumuz bu durumlarda ceza tayini konusunda ayriyeten bir karar vermemektedir.2015-2016 Futbol Sezonu ile birlikte söz konusu ihraçlar dışında başkaca disiplin ihlali teşkil eden fiiller olmadığı takdirde cezalar “Disiplin Kurulu Kararları” içerisinde yer almayacaktır. Bu sebeplerle ihraç olan futbolcuların cezalı oldukları müsabakalar Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muzun web sayfasındaki “Cezalar” başlıklı buton tıklandığında görülebilecektir.