DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

         Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 19.01.2018 tarihli toplantısında alınan kararlar aşağıdaki şekildedir.        

 

1 – ) Esas: 2018 / 2 E. – Karar: 2018 / 21 K.

ŞAHİNBEY BOSSANSPOR kulübü sporcusu ALİ ÇAKAN, 24.12.2017 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – CAMCIOĞLUSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, maç sonrası, rakip takım oyuncusuna yönelik; “saldırı” niteliğindeki hareketi ve “hakaret”i nedeniyle Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul tarafından, 03.01.2018 tarih ve 18/1 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.   

         Buna göre ŞAHİNBEY BOSSANSPOR kulübü sporcusu (1434530) lisans nolu ALİ ÇAKAN’a, bahsi geçen müsabakada, rakip takım oyuncusuna yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle F.D.T madde 44/1-a gereği 5(BEŞ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; aynı esnada rakip takım oyuncusuna yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eyleminin, önceki ihlali ile bütünlük oluşturması, aynı ihlali  pişmanlık duymayarak değişik zamanlarda gerçekleştirmesi ve adı geçen oyuncunun bu davranışları ile maç sonrası çıkan olaylarda başrolü oynadığının bildirilmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, verilen cezası takdiren 2/5 oranında artırılarak, söz konusu sporcunun, F.D.T madde 10/2 gereğince takdiren ve teşdiden 7(YEDİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 19.01.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

2 – ) Esas: 2018 / 7 E. – Karar: 2018 / 22 K.

NİZİPSPOR kulübü, 24.12.2017 tarihinde oynanan NİZİPSPOR – SERCAN İNŞAATSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, seyircilerinin neden olduğu “saha olayları” ve “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul tarafından, 03.01.2018 tarih ve 18/2 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.   

         Buna göre NİZİPSPOR kulübünün, bahsi geçen müsabakada, seyircilerinin neden olduğu “saha olayları”nın ilk defa yaşanmış olması ile birlikte, müsabaka esnasında değişik zamanlarda birden fazla şekilde gerçekleşmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 52/2 gereği takdiren ve teşdiden  1(BİR) MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına; aynı müsabakada taraftarlarının “çirkin ve kötü tezahürat”ının bu sezon ilk defa gerçekleşmesi nedeniyle F.D.T madde 53/2 uyarınca, F.D.T madde 35/2 gereği ve F.D.T madde 17’ye göre takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına; benzer ihlalin aynı sezon içerisinde tekrarı halinde F.D.T madde 53’ün göndermesi ile EK-1 ve EK-2’deki para cezası dışında diğer yaptırımların uygulanacağı hususunun ilgili kulübe ihtaren bildirilmesine; cezanın ihlalin gerçekleştiği kategorideki müsabakalarda uygulanmak suretiyle infazına;    

3 – ) Esas: 2018 / 19 E. – Karar: 2018 / 23 K.

ŞAHİNBEY BOSSANSPOR kulübü yöneticisi REŞAT ŞİMŞEK, 31.12.2017 tarihinde oynanan BOZKURTSPOR - ŞAHİNBEY BOSSANSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu mensuplarına ve hakemlere yönelik “hakaret”i ve müsabaka görevlilerine yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul tarafından, 09.01.2018 tarih ve 18/7 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.   

         Buna göre ŞAHİNBEY BOSSANSPOR kulübü yöneticisi REŞAT ŞİMŞEK hakkında, bahsi geçen müsabakada sevke konu iki farklı ihlalden, “saldırı” niteliğindeki eyleminin, gözlemci raporu incelendiğinde saha görevlilerine yönelik olarak gerçekleştiği, Futbol Disiplin Talimatı’nın “SALDIRI” başlıklı maddesinde “görevli” ve “müsabaka görevlisi” kavramlarının farklı olarak düzenlendiği ve her birine bu tür eylemler nedeniyle farklı yaptırımlar getirildiği, gözlemci raporu incelendiğinde “saldırı” eyleminin saha görevlisine yönelik gerçekleştiği anlaşıldığından, söz konusu yöneticiye, F.D.T madde 44/1-b gereği takdiren 75(YETMİŞBEŞ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile; aynı müsabakada bahsi geçen idareciye, hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eylemi, pişmanlık duymayarak değişik zamanlarda gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 41/1-b uyarınca takdiren ve teşdiden 100(YÜZ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI verilmesine; aynı yöneticinin, Kurulu’muzun 08.12.2017 tarih ile 17/600 sayılı ve 29.12.2017 tarih ile 17/645 sayılı kararları gereğince, benzer eylemlerden ötürü daha önce cezalar aldığı ve bu kararların kesinleştiği anlaşıldığından, tekerrür hükümleri uyarınca, tayin edilen cezası F.D.T madde 11/1 uyarınca takdiren 1/4 oranında artırılarak, söz konusu idareciye takdiren ve teşdiden 125(YÜZ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI verilmesine; cezaların birleştirilmesi suretiyle bahsi geçen yöneticinin F.D.T madde 10/1 uyarınca neticeden 200(YÜZ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 19.01.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; verilen cezanın infazının, Amatör İl Disiplin Kurulu’nun 29.12.2017 tarih ve 17/645 sayılı kararı ile verilen cezanın tamamlanmasının ardından başlamasına,

4 – ) Esas: 2018 / 22 E. – Karar: 2018 / 24 K.

SANAYİ ESNAFSPOR kulübü sporcusu AHMET DALGACI, 31.12.2017 tarihinde oynanan HD KOLEJİSPOR – SANAYİ ESNAFSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “kural dışı hareketi” nedeniyle ihracı sonrası, rakip takım oyuncusuna yönelik aynı türdeki eylemi ile hakeme yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul tarafından, 09.01.2018 tarih ve 18/7 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.

         Buna göre SANAYİ ESNAFSPOR kulübü sporcusu (752565) lisans nolu AHMET DALGACI’nın, bahsi geçen müsabakada, ihraç sonrası hakeme yönelik eyleminin “saldırı” niteliğinde olduğu düşünülerek, F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevki yapılmış ise de, söz konusu eylemin fiili müdahale içeren “sportmenliğe aykırı hareket” niteliğinde olduğu, hakem raporunda futbolcunun hareketi ne şekilde gerçekleştirdiği açıklanırken, “sinirlerine hakim olamayarak” ifadesine yer verilmiş olmasının da bu görüşü desteklediği, bununla birlikte, hakeme yönelik olarak gerçekleşen bu eylemin, oluş şekli dikkate alındığında, hakemlik müessesini ve saha içindeki hakeme otoritesini önemli ölçüde zedeleyici nitelikte olması ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 36/5-a gereği takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile; aynı müsabakada söz konusu oyuncuya, ihracına neden olan rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranışı”, ihraç sonrasında da, benzer türde ki başka bir eylem ile devam ettirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 43 gereği takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; cezaların birleştirilmesi suretiyle bahsi geçen sporcunun, F.D.T madde 10/1 uyarınca neticeden 8(SEKİZ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 19.01.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına, 

5 – ) Esas: 2018 / 13 E. – Karar: 2018 / 25 K.         

NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞİTİM MERKEZİSPOR kulübü sporcusu METE HAN ÇİLKIZ, 24.12.2017 tarihinde oynanan NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞİTİM MERKEZİSPOR – GAZİKENTSPOR 1. Amatör Lig (B) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik, “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle ihracı sonrası, hakeme yönelik “tehdit” niteliğindeki sözlü davranışından ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul tarafından, 03.01.2018 tarih ve 18/4 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.   

         Buna göre NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞİTİM MERKEZİSPOR kulübü sporcusu (4517322) lisans nolu METE HAN ÇİLKIZ’a, bahsi geçen müsabakada, rakip takım oyuncusuna yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi pişmanlık duymayarak değişik zamanlarda gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 44/1-a gereği takdiren ve teşdiden 6(ALTI) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile (F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 19.01.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere); ihraç sonrası hakeme yönelik “tehdit” niteliğindeki sözlü eyleminden ötürü F.D.T madde 41/1-a uyarınca 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak söz konusu ihalin ağır nitelikte gerçekleşmemiş olması nedeniyle verilen cezada F.D.T madde 13 gereğince takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile (F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere) cezalandırılmasına; cezaların birleştirilmesi suretiyle bahsi geçen sporcunun, F.D.T madde 10/1 uyarınca neticeden 8(SEKİZ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, 

6 – ) Esas: 2018 / 16 E. – Karar: 2018 / 26 K.

FAİK BEZEK İNŞAATSPOR kulübü sporcusu AHMET MERMER, 24.12.2017 tarihinde oynanan FAİK BEZEK İNŞAATSPOR – GAZİSARAYSPOR 1. Amatör Lig (B) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eylemi nedeniyle ihracı sonrası, hakeme yönelik; “hakaret”i ve “sportmenliğe aykırı hareket”inden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul tarafından, 03.01.2018 tarih ve 18/6 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.   

         Buna göre FAİK BEZEK İNŞAATSPOR kulübü sporcusu (1435531) lisans nolu AHMET MERMER’in, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki hareketi, gözlemci raporuna göre ihraç sonrası da devam ettirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile (F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 19.01.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere) cezalandırılmasına; ihraç sonrası hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareket”inin teşebbüs derecesinde kalmış dahi olsa dahi, fiili müdahale içeren nitelikte olması ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 36/1-a uyarınca takdiren  ve teşdiden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına; cezaların birleştirilmesi suretiyle bahsi geçen sporcunun, F.D.T madde 10/1 gereği 6(ALTI) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, 

7 – ) Esas: 2018 / 25 E. – Karar: 2018 / 27 K.

SERCAN İNŞAATSPOR kulübü sporcusu HÜSEYİN YİĞİT GÜLDAL, 28.12.2017 tarihinde oynanan SERCAN İNŞAATSPOR – OĞUZSPOR U-19 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, kendi takım arkadaşına yönelik “hakaret”i nedeniyle ihracı sonrası, hakeme yönelik; “hakaret”i ve “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul’umuzun, 09.01.2018 tarih ve 18/9 sayılı yazılı istemi üzerine, ilgili sporcu adına savunma verildiği görülmüştür.

         Bahsi geçen yazılı savunmada özetle; müsabaka görevlilerinin, adı geçen futbolcuları hakkındaki raporlarının doğru olduğu; sporcularının sergilediği davranışlarının savunulacak hiçbir tarafının bulunmadığı belirtilmiştir.

         Buna göre SERCAN İNŞAATSPOR kulübü sporcusu (4509700) lisans nolu HÜSEYİN YİĞİT GÜLDAL’a; bahsi geçen müsabakada kendi takım arkadaşına yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu “hakaret” niteliğindeki sözlü eylemi, ihlal sonrası da devam ettirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 41/1-a gereğince, takdiren ve teşdiden 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ihraç sonrası hakeme yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu “saldırı” niteliğindeki eyleminin, birden fazla aynı türdeki fiil ile işlenmesi ve söz konusu eylemlerin, hakemin yaralanmasına yol açacak düzeyde oluşması, ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 44/1-a uyarınca, takdiren ve teşdiden 12(ONİKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; aynı esnada hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eyleminin, önceki ihlali ile bütünlük oluşturduğu kabul edilerek, verilen cezası takdiren 1/6 oranında artırılarak, F.D.T madde 10/2 gereğince takdiren ve teşdiden 14(ONDÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; cezaların birleştirilmesi suretiyle bahsi geçen sporcunun, F.D.T madde 10/1 gereği 17(ONYEDİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 19.01.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,  

8 – ) Esas: 2018 / 26 E. – Karar: 2018 / 28 K.

SERCAN İNŞAATSPOR kulübü sporcusu SİNAN BEŞİRİK, 28.12.2017 tarihinde oynanan SERCAN İNŞAATSPOR – OĞUZSPOR U-19 1. Amatör Ligi (B) grubu müsabakasında, maç sonrası, rakip takım oyuncusuna yönelik; “kural dışı hareketi” ve “sportmenliğe aykırı hareket”i nedeniyle Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul’umuzun, 09.01.2018 tarih ve 18/9 sayılı yazılı istemi üzerine, ilgili sporcu adına savunma verildiği görülmüştür.

          Kulüp olarak verilen yazılı savunmada özetle; yukarıda adı geçen sporcunun, maç sonrası rakip takım oyuncusunun uygunsuz hareketinin olumsuz etkisiyle ve ayrıca rakip sporcunun hareketinin hakem tarafından değerlendirilmemesi sonucu buna sinirlenerek bir anlık tasvip edilmeyecek davranışta bulunduğu, kulüp olarak futbolcularının bu davranışından dolayı üzüntü duyduklarını, benzer olayların bir daha yaşanmaması için kulüp olarak, tüm önlemleri alıp, ellerinden gelen gereken bütün çabayı göstereceklerini bildirmişlerdir.

        Sonuç olarak SERCAN İNŞAATSPOR kulübü sporcusu (4509384) lisans nolu SİNAN BEŞİRİK, bahsi geçen müsabakada rapor edilmesi sonucunu doğuran eylemlerinden, rakip takım oyuncusuna yönelik fiili eylemin, “kural dışı hareket” niteliğinde olduğu düşünülerek, F.D.T madde 43’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, olayın oluş şekli ve zamanı, bahsi geçen sporcunun ihlali gerçekleştirirken ki amacı, fiilin teşebbüs derecesinde kalarak gerçekleşmemiş olması hususları dikkate alındığında, ihlalin rakip takım sporcusuna yönelik “sportmenliğe aykırı hareket” niteliğinde olduğu, ancak teşebbüs derecesinde kalmış dahi olsa rakip sporcunun sağlığını tehlikeye sokacak türde şiddet özelliği içermesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, adı geçen oyuncuya, F.D.T madde 36/1-a gereği takdiren ve teşdiden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; aynı esnada rakip takım oyuncusuna yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eyleminin, önceki ihlali ile bütünlük oluşturduğu kabul edilerek, verilen cezası takdiren 1/2 oranında artırılarak, F.D.T madde 10/2 gereğince takdiren ve teşdiden 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 19.01.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; her ne kadar yapılan eylemden ötürü pişmanlık duyulduğu bildirilmiş olsa da, eylemlerin ağırlığına rağmen verilen cezaların, asgari haddi üzerinden verildiği dikkate alınarak, tayin edilen CEZADA İNDİRİM YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,   

9 – ) Esas: 2018 / 27 E.

GAZİKENTSPOR kulübü sporcusu DAVUT ŞAHİN YILMAZ’dan, 03.01.2018 tarihinde oynanan OĞUZSPOR – GAZİKENTSPOR U-19 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik; F.D.T madde 41 uyarınca, “hakaret”i nedeniyle ihracı sonrası, F.D.T madde 44 gereği, “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 10.01.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere(F.D.T madde 78/3 uyarınca ilan tarihi tebliğ tarihi sayılır) TEDBİRLİ SAYILMASINA,

10 – ) Esas: 2018 / 28 E. – Karar: 2018 / 29 K.

ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR kulübü teknik sorumlusu AHMET ÇELİK, 30.12.2017 tarihinde oynanan ŞEHİTKAMİL BELEDİYESPOR – ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR U-16 Amatör Ligi müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul tarafından, 09.01.2018 tarih ve 18/10 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.   

        Buna göre ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR kulübü teknik sorumlusu AHMET ÇELİK’e, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle F.D.T madde 41/1-c gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 19.01.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; cezanın ihlalin gerçekleştiği kategorideki müsabakalarda uygulanmak suretiyle infazına;   

 

 

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

 

BİLGİ : Her haftaCezalı ve Tedbirli” olanların listesine; İl Disiplin Kurulu kararları ile aynı tarihte yayımlanan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi web sitesi olan http://www.gaziantepaskf.org.tr adresindeki sağ dikey sütundaki “Cezalar” butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

İnfazın özel hükümleri uyarınca;

 

1-) Futbolcular yönünden, ihraç edilen sporcu, F.D.T madde 92/2 uyarınca, ihraç edildiği kategorideki cezasının infazı tamamlanmadan (ikinci sarı karttan ve bariz gol şansını engelleme nedeniyle ihraç durumları da dahil olmak üzere), uygun olduğu diğer yaş kategorilerinin müsabakalarında da oynayamaz.

2-) Antrenörler açısından ise F.D.T madde 92/4 gereği müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

3-) Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, F.D.T madde 92/3 gereğince, yaş kategorisinin uygun olduğu ve devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir.

4-) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası F.D.T madde 92/6 gereğince, sonraki sezonda infaz edilir.

5-) Müsabakadan men cezasının infazında, F.D.T madde 92/12 uyarınca, ligden çekilen ve ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ceza infazında dikkate alınmaz.Ancak tamamlanamayan ve hükümle karar verilmiş müsabakalar dikkate alınır.     

6-) İki sezon arasında geçen dönemler, F.D.T madde 97/2 uyarınca, “hak mahrumiyeti” cezalarının infazında hesaba katılmaz.

7-) İkinci sarı kart ve bariz gol şansı engelleme nedeniyle oluşan ihraçlarda açıklanan cezalar F.D.T madde 94/5’de belirtilen cezanın (“ihraç edildiği kategorideki takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz”)  bildirilmesinden ibarettir. Kurulumuz bu durumlarda ceza tayini konusunda ayriyeten bir karar vermemektedir.2015-2016 Futbol Sezonu ile birlikte söz konusu ihraçlar dışında başkaca disiplin ihlali teşkil eden fiiller olmadığı takdirde cezalar “Disiplin Kurulu Kararları” içerisinde yer almayacaktır. Bu sebeplerle ihraç olan futbolcuların cezalı oldukları müsabakalar Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muzun web sayfasındaki “Cezalar” başlıklı buton tıklandığında görülebilecektir.