DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

                 Gaziantep Amatör Futbol Liglerinde oynanan müsabakalarda, yaşanan disiplin ihlalleri ile İlgili olarak, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 08.12.2017 tarih ve 6 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtildiği şekildedir.

1 – ) AKTOPRAK BELEDİYESPOR kulübü sporcusu (1464386) lisans nolu YUSUF İNCE’nin, 25.11.2017 tarihinde oynanan AKTOPRAK BELEDİYESPOR – BOZKURTSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranışı” nedeniyle, F.D.T madde 43 gereğince takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 08.12.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

        AKTOPRAK BELEDİYESPOR kulübü sporcusu (1490656) lisans nolu TANER KARACA’nın, 25.11.2017 tarihinde oynanan AKTOPRAK BELEDİYESPOR – BOZKURTSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranışı” nedeniyle, F.D.T madde 43 gereğince takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 08.12.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada AKTOPRAK BELEDİYESPOR kulübünün, “4(dört) sporcusunun sarı kart görmesi ve 2(iki) oyuncusunun ihracı” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

2 – ) BOZKURTSPOR kulübü sporcusu (1436097) lisans nolu MUHAMMED UÇAR’ın, 25.11.2017 tarihinde oynanan  AKTOPRAK BELEDİYESPOR – BOZKURTSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranışı” nedeniyle, F.D.T madde 43 gereğince takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak gerek hakem gerekse gözlemci raporlarına göre, bahsi geçen sporcunun söz konusu eylemi, rakip oyuncunun aynı türdeki eylemi sonrası gerçekleştirdiği anlaşıldığından, tayin edilen cezasında F.D.T madde 13 gereğince 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

         Aynı müsabakada BOZKURTSPOR kulübünün, “4(dört) sporcusunun sarı kart görmesi ve 2(iki) oyuncusunun ihracı” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

3 – ) ÜÇOKLAR DEMİRSPOR kulübü sporcusu (1431149) lisans nolu MURAT DEVECİLER’in, 25.11.2017 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik fiili eyleminin, her ne kadar “saldırı” niteliğinde olduğu kabul edilerek F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, hakem raporunda, hareket ile ilgili olarak “saldırı” tanımlamasının yapılmamış olması, gözlemci raporunda her ne kadar “saldırı” ifadesi kullanılmış olmakla beraber eylemin maddi unsurlarının ortaya konulmuş olmadığı hususları birlikte dikkate alınarak, bahsi geçen sporcunun eyleminin mevcut bu duruma göre rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış” olduğu kabul edilerek F.D.T madde 43 gereğince takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 08.12.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

4 – ) SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR kulübü sporcusu (1431305) lisans nolu AHMET DÖNER’e, 25.11.2017 tarihinde oynanan ÜÇOKLAR DEMİRSPOR – SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik fiili eyleminin, her ne kadar “saldırı” niteliğinde olduğu kabul edilerek F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, hakem raporunda hareket hakkında “saldırı” tanımlanmamış olması, gözlemci raporunda “saldırı” ifadesi kullanılmış olmakla beraber eylemin maddi unsurlarının ortaya konulmuş olmadığı hususları birlikte dikkate alınarak, bahsi geçen sporcunun eyleminin mevcut bu duruma göre, rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış” olduğu kabul edilerek, F.D.T madde 43 gereğince takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak her ne kadar hakem raporunda belirtilmemiş olmakla birlikte, gözlemci raporuna göre, bahsi geçen sporcunun söz konusu eylemi, rakip oyuncunun aynı türdeki eylemi sonrası gerçekleştirdiği anlaşıldığından, tayin edilen cezasında F.D.T madde 13 gereğince 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

5 – ) ŞAHİNBEY BOSSANSPOR kulübü yöneticisi REŞAT ŞİMŞEK’in, 25.11.2017 tarihinde oynanan  ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – HD KOLEJİSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eylemi nedeniyle, F.D.T madde 41/1-b gereğince takiren 30(OTUZ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 08.12.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

6 – ) CAMCIOĞLUSPOR kulübü sporcusu (130152) lisans nolu HASAN GÜLLÜ’nün, 25.11.2017 tarihinde oynanan  CAMCIOĞLUSPOR – SERCAN İNŞAATSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik sert ve ciddi faullü oyun türünden “kural dışı hareketi” nedeniyle, F.D.T madde 43 gereğince takdiren 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

         Aynı müsabakada CAMCIOĞLUSPOR kulübünün, “6(altı) sporcusunun sarı kart görmesi ve 1(bir) oyuncusunun ihracı” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

7 – ) SANAYİ ESNAFSPOR kulübü sporcusu (1437602) lisans nolu KEMAL EYBEK’in, 25.11.2017 tarihinde oynanan NİZİPSPOR – SANAYİ ESNAFSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, seyircilere yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereğince takdiren 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına; bahsi geçen sporcunun, ihraç sonrası hakeme yönelik eyleminin, her ne kadar “hakaret” niteliğinde olduğu düşünülerek, F.D.T madde 41’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, eylemin ağır nitelik taşımaması ve benzer olaylarla ilgili olarak, Kurulu’muzun daha önce vermiş olduğu kararlarda istikarın sağlanması amacıyla, eylemin hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareket” olduğunun kabulü ile F.D.T madde 36/1-a gereğince takdiren 1(BİR) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına; cezaların birleştirilmesi suretiyle bahsi geçen oyuncunun F.D.T madde 10/1 uyarınca neticeden 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,        

         Aynı müsabakada SANAYİ ESNAFSPOR kulübü teknik sorumlusu VEDAT GÜNDEŞ’in, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareket”i nedeniyle, F.D.T madde 36/1-c’ye gereğince 1(BİR) RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına, 

8 – ) AYDINBABASPOR kulübü sporcusu BÜLENT YILMAZ KENDİRCİ, 19.11.2017 tarihinde oynanan  NURDAĞI BELEDİYESPOR – AYDINBABASPOR 1. Amatör Lig (A) Grubu müsabakasında, maç sonrası hakeme yönelik, “hakaret”i ve “saldırı” niteliğindeki hareketinden dolayı Amatör İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul tarafından, 27.11.2017 tarih ve 17/55 sayılı yazı ile savunma vermesi istenmiş olup, bahsi geçen sporcu tarafından savunma verildiği görülmüştür.

         Bahsi geçen sporcu 27.11.2017 tarihli yazılı savunmasında özetle; kendisine isnad edilen “hakaret” niteliğindeki eylemi kabul ettiğini, “saldırı” niteliğindeki davranışına yönelik herhangi bir açıklamada bulunmamıştır.

         Buna göre AYDINBABASPOR kulübü sporcusu (1461691) lisans nolu BÜLENT YILMAZ KENDİRCİ’nin, bahsi geçen müsabakada, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle F.D.T madde 41/1-a gereğince takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve ihraç sonrası hakeme yönelik “saldırı” niteliğindeki fiili eyleminden ötürü F.D.T madde 44/1-a uyarınca takdiren 10(ON) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına; ancak hakeme yönelik fiili eyleminin, teşebbüs derecesinde kaldığı anlaşıldığından, tayin edilen cezasında F.D.T madde 8 uyarınca 1/2 oranında indirim yapılarak 5(BEŞ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; cezaların birleştirilmesi suretiyle F.D.T madde 10/1 uyarınca 8(SEKİZ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 08.12.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

9 – ) AYDINBABASPOR kulübü sporcusu BURAK DEMİRCİOĞLU, 19.11.2017 tarihinde oynanan NURDAĞI BELEDİYESPOR – AYDINBABASPOR 1. Amatör Lig (A) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik “kural dışı hareketi” nedeniyle ihracı sonrası, hakeme yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 uyarınca Kurul tarafından, 27.11.2017 tarih ve 17/55 sayılı yazı ile savunma vermesi istenmiş olup, bahsi geçen sporcu tarafından savunma verildiği görülmüştür.

         Bahsi geçen sporcu 27.11.2017 tarihli yazılı savunmasında özetle; kendisine isnad edilen “kural dışı hareketi” istem dışı gerçekleştirdiğini belirterek kabul ettiğini, niteliğindeki eylemi kabul ettiğini, ancak “saldırı” niteliğindeki davranışına yönelik ise herhangi bir açıklamada bulunmamıştır.

         Buna göre AYDINBABASPOR kulübü sporcusu (1458268) lisans nolu BURAK DEMİRCİOĞLU’na, bahsi geçen müsabakada, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranışı” rakibi için tehlikeli olabilecek şekilde gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 43 gereğince takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; bahsi geçen sporcunun, ihraç sonrası hakeme yönelik fiili eyleminin “saldırı” niteliğinde olduğu kabul edilerek F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, gerek hakem gerekse gözlemci raporlarında hakeme “saldırıya teşebbüs ettiği”nin bildirilmiş olmasına rağmen, eylemin ne şekilde gerçekleştiği konusunda açıklayıcı bir rapor düzenlenmemiş olması, bu yüzden sporcu tarafından gerçekleştirilen eylemin mahiyetinin anlaşılamaması sonucu “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince, yapılan hareketin, en azından “çoğun içinde az da vardır” prensibi uyarınca, hakeme yönelik fiili müdahale içeren “sportmenliğe aykırı hareket” olduğu kabul edilerek, F.D.T madde 36/5-a gereğince takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; bahsi geçen oyuncunun cezaların birleştirilmesi suretiyle F.D.T madde 10/1 uyarınca neticeden 7(YEDİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 08.12.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

10 – ) AYDINBABASPOR kulübü yöneticisi CENGİZ KONCUK, 19.11.2017 tarihinde oynanan NURDAĞI BELEDİYESPOR – AYDINBABASPOR 1. Amatör Lig (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik; “hakaret”i ve maç sonrası “saldırı” niteliğindeki hareketinden ötürü, F.D.T madde 73/1-3 uyarınca Kurul tarafından, 27.11.2017 tarih ve 17/55 sayılı yazı ile istenmiş olmasına rağmen, savunma verilmediği görülmüştür.

         Buna göre AYDINBABASPOR kulübü yöneticisi CENGİZ KONCUK’a, bahsi geçen müsabakada hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle F.D.T madde 41/1-a gereğince 30(OTUZ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI verilmesine; her ne kadar bahsi geçen yöneticinin ihraç sonrası hakeme yönelik fiili eyleminin “saldırı” niteliğinde olduğu kabul edilerek F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, gerek hakem gerekse gözlemci raporlarında hakeme “saldırıya teşebbüs ettiği”, ancak eylemin ne şekilde gerçekleştiği konusunda açıklayıcı bir rapor düzenlenmemiş olması, bu yüzden sporcu tarafından gerçekleştirilen eylemin mahiyetinin anlaşılamaması yüzünden “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince, sporcunun yaptığı hareketin en azından “çoğun içinde az da vardır” prensibi uyarınca, hakeme yönelik fiili müdahale içeren “sportmenliğe aykırı hareket” olduğu kabul edilerek, F.D.T madde 36/5-a gereğince 75(YETMİŞBEŞ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI verilmesine; bahsi geçen oyuncunun cezaların birleştirilmesi suretiyle F.D.T madde 10/1 uyarınca neticeden 105(YÜZBEŞ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 08.12.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

11 – ) GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübü sporcusu (1486330) lisans nolu ERDAL ŞAHİN’den, 25.11.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – NURDAĞI BELEDİYESPOR 1. Amatör Lig (A) Grubu müsabakasında, F.D.T madde 43 gereği, rakip takım oyuncusuna yönelik “kural dışı hareketi” nedeniyle ihracı sonrası F.D.T madde 44 gereği, hakeme yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketinden dolayı F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihracına neden olan eyleminden ötürü F.D.T madde 84/1-a uyarınca 25.11.2017 tarihinden itibaren(müsabaka esnasında disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle müsabakadan çıkarıldığı anda) geçerli olmak üzere; ihraç sonrası hareketi nedeniyle, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre 27.11.2017 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere(F.D.T madde 78/3 uyarınca ilan tarihi tebliğ tarihi sayılır) TEDBİRLİ SAYILMASINA,

12 – ) GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübünün, 25.11.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ – NURDAĞI BELEDİYESPOR 1. Amatör Lig (A) Grubu müsabakasında, “4(dört) sporcusunun sarı kart görmesi ve 2(iki) oyuncusunun ihracı” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

13 – ) SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABASPOR kulübü teknik sorumlusu ERHAN SEVİK’in, 26.11.2017 tarihinde oynanan FAİK BEZEK İNŞAATSPOR – NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞİTİM MERKEZİSPOR 1. Amatör Lig (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareketi”, kaba ve çirkin bir lisan kullanmak suretiyle gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek F.D.T madde 36/1-c gereğince takdiren 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına, 

14 – ) OĞUZSPOR kulübünün, 26.11.2017 tarihinde oynanan KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR – OĞUZSPOR 1. Amatör Lig (A) Grubu müsabakasında, “6(altı) sporcusunun sarı kart görmesi” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

15 – ) FAİK BEZEK İNŞAATSPOR kulübünün, 26.11.2017 tarihinde oynanan  FAİK BEZEK İNŞAATSPOR – NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞİTİM MERKEZİSPOR 1. Amatör Lig (B) Grubu müsabakasında, “6(altı) sporcusunun sarı kart görmesi” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,    

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol 

İl Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

 

 BİLGİ : Her haftaCezalı ve Tedbirli” olanların listesine; İl Disiplin Kurulu kararları ile aynı tarihte yayımlanan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi web sitesi olan http://www.gaziantepaskf.org.tr adresindeki sağ dikey sütundaki “Cezalar” butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

İnfazın özel hükümleri uyarınca;

 

1-) Futbolcular yönünden, ihraç edilen sporcu, F.D.T madde 92/2 uyarınca, ihraç edildiği kategorideki cezasının infazı tamamlanmadan (ikinci sarı karttan ve bariz gol şansını engelleme nedeniyle ihraç durumları da dahil olmak üzere), uygun olduğu diğer yaş kategorilerinin müsabakalarında da oynayamaz.

2-) Antrenörler açısından ise F.D.T madde 92/4 gereği müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

3-) Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, F.D.T madde 92/3 gereğince, yaş kategorisinin uygun olduğu ve devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir.

4-) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası F.D.T madde 92/6 gereğince, sonraki sezonda infaz edilir.

5-) Müsabakadan men cezasının infazında, F.D.T madde 92/12 uyarınca, ligden çekilen ve ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ceza infazında dikkate alınmaz.Ancak tamamlanamayan ve hükümle karar verilmiş müsabakalar dikkate alınır.     

6-) İki sezon arasında geçen dönemler, F.D.T madde 97/2 uyarınca, “hak mahrumiyeti” cezalarının infazında hesaba katılmaz.

7-) İkinci sarı kart ve bariz gol şansı engelleme nedeniyle oluşan ihraçlarda açıklanan cezalar F.D.T madde 94/5’de belirtilen cezanın (“ihraç edildiği kategorideki takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz”)  bildirilmesinden ibarettir. Kurulumuz bu durumlarda ceza tayini konusunda ayriyeten bir karar vermemektedir.2015-2016 Futbol Sezonu ile birlikte söz konusu ihraçlar dışında başkaca disiplin ihlali teşkil eden fiiller olmadığı takdirde cezalar “Disiplin Kurulu Kararları” içerisinde yer almayacaktır. Bu sebeplerle ihraç olan futbolcuların cezalı oldukları müsabakalar Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muzun web sayfasındaki “Cezalar” başlıklı buton tıklandığında görülebilecektir.