DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

        Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 16.11.2017 tarih ve 4 sayılı toplantısında alınan kararlar aşağıdaki şekildedir.        

1 – ) CAMCIOĞLU SPOR kulübünün, 12.11.2017 tarihinde oynanan CAMCIOĞLU SPOR – SAKICI İNŞAAT ŞENYURT SPOR Süper Amatör Lig müsabakasında, “6(altı) sporcusunun sarı kart görmesi” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

2 – ) OĞUZ SPOR kulübü sporcusu MUHAMMED HANİFİ DEMİR, 05.11.2017 tarihinde oynanan  GAZİ SPOR – OĞUZ SPOR 1. Amatör Küme A Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret” ve “tehdit” niteliğindeki sözlü eylemleri nedeniyle ihracı ve ihraç sonrası hakeme yönelik hakaret” niteliğindeki eylemde bulunmasından dolayı Amatör İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul tarafından istemde bulunmadan evvel, bahsi geçen sporcu tarafından savunma dilekçesi verildiği görülmüştür.

        Bahsi geçen sporcu tarafından verilen 09.11.2017 tarihli savunma dilekçesinde özetle; maç esnasında yaşanan bir pozisyonda rakip oyuncunun yüzüne dirsek vurması sonucu yere düştüğünü, yanına gelenlerin yardımı ile ayağa kalkarken istemeyerek ağzından küfür içeren sözler çıktığını, bundan dolayı pişman olduğunu ve özür dilediğini belirtmiştir.

        Buna göre OĞUZ SPOR kulübü sporcusu (1478168) lisans nolu MUHAMMED HANİFİ DEMİR’in, bahsi geçen müsabakada hakeme yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu, “hakaret” ve “tehdit” niteliğindeki sözlü eylemlerini, ihraç sonrası “hakaret”te bulunmak suretiyle devam ettirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 41/1-a gereğince 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 17.11.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; her ne kadar bahsi geçen sporcu, savunmasında pişmanlık duyduğunu bildirmişse de, eylemlerin yapılış şekli ve mahiyeti göz önüne alındığında, bu yöndeki savunması samimi görülmeyerek tayin edilen cezasında indirim yapılmasına yer olmadığına,

3 – ) KARŞIYAKA GENÇLİK SPOR kulübü sporcusu (1402460) lisans nolu CUMA YAPICI, 11.11.2017 tarihinde oynanan KARŞIYAKA GENÇLİK SPOR – GAZİ SPOR 1. Amatör Ligi A Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, hakeme yönelik olarak gerçekleştirdiği fiili eylemin “saldırı” niteliğinde olduğu gerekçesiyle F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, ayrıca belirtilmiş olmakla birlikte, eylemin hangi nedenden ötürü teşebbüs derecesinde kaldığının açık bir şekilde anlaşılamaması, “şüpheden sanık yararlanır” evrensel hukuk ilkesi gereğince, öncelikle yapılan eylemin hakeme yönelik fiili müdahale içeren “sportmenliğe aykırı hareket” niteliğinde olduğunun kabulü ile birlikte, eylemin, teşebbüs derecesinde kalmış olsa dahi, tam olarak gerçekleştiğinde ağır ceza gerektirecek şekilde suç vasfının değişmesine neden olacak özellikte olması, var olan hali ile dahi sporun amaçladığı ve koruduğu düzen ve kişlileri ciddi tehdit eden nitelik taşıması, ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, bahsi geçen sporcunun, F.D.T madde 36/5-a gereğince takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 17.11.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; verilen cezanın infazının F.D.T madde 94/5 gereği ikinci sarı kart sonrası ihraç edilmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabakadan sonra başlamasına, (TOPLAM: 1 MAÇ + 4 MAÇ = 5 MAÇ)

4 – ) TÜRK TELEKOM SPOR kulübü sporcusu (1491193) lisans nolu SEMİH YÜŞA KURT’a, 12.11.2017 tarihinde oynanan TÜRK TELEKOM SPOR – ŞEHİTKAMİL GENÇLİK SPOR 1. Amatör Ligi B Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle F.D.T madde 44/2-a gereğince 10(ON) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak eylemin teşebbüs derecesinde kaldığı anlaşıldığından, tayin edilen cezasında, F.D.T madde 8 uyarınca 1/2 oranında indirim yapılarak bahsi geçen sporcunun neticeden 5(BEŞ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 17.11.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada TÜRK TELEKOM SPOR kulübü sporcusu (1484638) lisans nolu AHMET KARAÇİZMELİ’nin, hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eylemi nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereğince 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 17.11.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,     

        Aynı müsabakada TÜRK TELEKOM SPOR kulübü yöneticisi EYÜP BÖCÜKCÜ, hakeme yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu sözlü eylemin “hakaret” niteliğinde olduğu gerekçesiyle F.D.T madde 41’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, eylemin ağır nitelik taşımaması ve benzer olaylarla ilgili olarak, Kurulu’muzun daha önce vermiş olduğu kararlarda istikarın sağlanması amacıyla, eylemin hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareket” olduğunun kabulü ile, F.D.T madde 36/1-b gereğince 21(YİRMİBİR) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 17.11.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada TÜRK TELEKOM SPOR kulübünün, “4(dört) sporcusunun sarı kart görmesi ve 2(iki) oyuncusunun ihracı” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

5 – ) FAİK BEZEK İNŞAAT SPOR kulübü yöneticisi HANİFİ AKDENİZ, 12.11.2017 tarihinde oynanan KARŞIYAKA GENÇLİK SPOR – GAZİ SPOR 1. Amatör Ligi B Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı harekette” bulunduğu gerekçesiyle F.D.T madde 36’ya göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, bahsi geçen yöneticinin müsabaka esnasındaki davranışının münhasıran disiplin ihlali oluşturan bir nitelik taşımadığı, yaptığı eylemin “oyun disiplinini bozan davranış” olduğu kabul edilerek, söz konusu yöneticinin, F.D.T madde 94/4 uyarınca 7(YEDİ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada FAİK BEZEK İNŞAAT SPOR kulübünün, “5(beş) sporcusunun sarı kart görmesi ve 1(bir) oyuncusunun ihracı” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

6 – ) FAİK BEZEK İNŞAAT SPOR kulübü sporcusu (1423826) lisans nolu OKAN KURT’tan, 12.11.2017 tarihinde oynanan KARŞIYAKA GENÇLİK SPOR – GAZİ SPOR 1. Amatör Ligi B Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki sözlü eyleminden dolayı SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrası eyleminden dolayı, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre 14.11.2017 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere(F.D.T madde 78/3 uyarınca ilan tarihi tebliğ tarihi sayılır) TEDBİRLİ SAYILMASINA,          

7 – ) AKDAMAR GENÇLİK SPOR kulübü yöneticisi MEHMET AKİF KAYRA’ya, 12.11.2017 tarihinde oynanan KARŞIYAKA GENÇLİK SPOR – GAZİ SPOR 1. Amatör Ligi B Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle F.D.T madde 36/1-b gereğince 21(YİRMİBİR) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI verilmesine; ancak eylemin ağır nitelik taşımadığı göz önüne alınarak tayin edilen cezasında F.D.T madde 13 uyarınca 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 15(ONBEŞ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI  ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 17.11.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,  

 

 

             Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

BİLGİ : Her haftaCezalı ve Tedbirli” olanların listesine; İl Disiplin Kurulu kararları ile aynı tarihte yayımlanan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi web sitesi olan http://www.gaziantepaskf.org.tr adresindeki sağ dikey sütundaki “Cezalar” butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

İnfazın özel hükümleri uyarınca;

 

1-) Futbolcular yönünden, ihraç edilen sporcu, F.D.T madde 92/2 uyarınca, ihraç edildiği kategorideki cezasının infazı tamamlanmadan (ikinci sarı karttan ve bariz gol şansını engelleme nedeniyle ihraç durumları da dahil olmak üzere), uygun olduğu diğer yaş kategorilerinin müsabakalarında da oynayamaz.

2-) Antrenörler açısından ise F.D.T madde 92/4 gereği müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

3-) Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, F.D.T madde 92/3 gereğince, yaş kategorisinin uygun olduğu ve devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir.

4-) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası F.D.T madde 92/6 gereğince, sonraki sezonda infaz edilir.

5-) Müsabakadan men cezasının infazında, F.D.T madde 92/12 uyarınca, ligden çekilen ve ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ceza infazında dikkate alınmaz.Ancak tamamlanamayan ve hükümle karar verilmiş müsabakalar dikkate alınır.     

6-) İki sezon arasında geçen dönemler, F.D.T madde 97/2 uyarınca, “hak mahrumiyeti” cezalarının infazında hesaba katılmaz.

7-) İkinci sarı kart ve bariz gol şansı engelleme nedeniyle oluşan ihraçlarda açıklanan cezalar F.D.T madde 94/5’de belirtilen cezanın (“ihraç edildiği kategorideki takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz”)  bildirilmesinden ibarettir. Kurulumuz bu durumlarda ceza tayini konusunda ayriyeten bir karar vermemektedir.2015-2016 Futbol Sezonu ile birlikte söz konusu ihraçlar dışında başkaca disiplin ihlali teşkil eden fiiller olmadığı takdirde cezalar “Disiplin Kurulu Kararları” içerisinde yer almayacaktır. Bu sebeplerle ihraç olan futbolcuların cezalı oldukları müsabakalar Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muzun web sayfasındaki “Cezalar” başlıklı buton tıklandığında görülebilecektir.