DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

        Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 09.11.2017 tarih ve 22 sayılı toplantısında alınan kararlar aşağıdaki şekildedir.        

 

1 – ) ŞAHİNBEY BOSSAN SPOR kulübü sporcusu (1468281) lisans nolu MEHMET ÖZER’in, 04.11.2017 tarihinde oynanan  SANAYİ ESNAF SPOR – ŞAHİNBEY BOSSAN SPOR Süper Amatör Küme müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik sert ve ciddi faullü oyun türünden “kural dışı davranışı” nedeniyle F.D.T madde 43 gereğince 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada ŞAHİNBEY BOSSAN SPOR kulübünün, “3(üç) oyuncusunun ihracı” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

2 – ) DEMİR SPOR kulübü yöneticisi YUNUS BOZ’un, 04.11.2017 tarihinde oynanan HD KOLEJ SPOR – DEMİR SPOR Süper Amatör Küme müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki eylemi nedeniyle F.D.T madde 41/1-b gereğince takdiren ve teşdiden 30(OTUZ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 10.11.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada DEMİR SPOR kulübü sporcusu (1402460) lisans nolu ABDURRAHMAN AKGÜN, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı harekette” bulunduğu gerekçesiyle F.D.T madde 36’ya göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, gerek hakem gerekse gözlemci raporlarında yapılan eylemin şiddetli hareket niteliğinde olduğunun belirtilmiş olması, yapılan eylemi en iyi yorumlayacak olan kişilerin müsabakanın hakem ve gözlemcisi olacağı gerçeği karşısında, davranışın “kural dışı hareket” niteliğinde görülmesi gerektiği sonucuna varılarak, söz konusu oyuncuya rakip sporcuya yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranışı” nedeniyle F.D.T madde 43 gereğince 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak bahsi geçen sporcunun davranışının, futbol sahalarında görülen benzer durumlarla kıyaslandığında rakip oyuncu üzerinde olumsuz durumlara yol açacak nitelikte olmadığı göz önüne alınarak, verilen cezasında F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

3 – ) SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABA SPOR kulübü sporcusu ŞAKİR TUGUT’tan, 29.10.2017 tarihinde oynanan  ESEN SPOR – SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABA SPOR 1. Amatör Küme A Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, rakip takım oyuncusuna yönelik “hakaret ve tehdit” içeren sözlü davranışlarından dolayı Amatör İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, Kurul tarafından istemden bulunmadan evvel bahsi geçen sporcu tarafından savunma dilekçesi verildiği görülmüştür.

          Bahsi geçen sporcu tarafından verilen 07.11.2017 tarihli savunma dilekçesinde özetle; rakip takımın (4) forma nolu oyuncusunun maç esnasında kendisini tahrik etmek için elinden geleni yaptığını, ailesine ağıza alınmayacak küfürler ettiğini, ilk yarıyı sabrederek tamamladığını, ikinci yarı rakip oyuncunun aynı hakaretlerine devam ettiğini, ikinci yarı ikinci sarı karttan ihraç edildiğini, (1) nolu yardımcı hakeme ihraç sonrası oyun alanından çıkmadan evvel rakip oyuncunun hakaretlerinden dolayı gerekli uyarıları yaptığını, ihraç kararından sonra rakip takımın idarecisi, antrenörü ve rakip takım seyircilerinin üzerine saldırdıklarını, kendisinin de bu tacizlere daha fazla dayanamayarak küfür ve tehdit içeren sözler sarf ettiğini, ancak bundan ötürü utanç duyup pişman olduğunu tüm spor camiasından özür dilediğini bildirmiştir. 

        Buna göre SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABA SPOR kulübü sporcusu (1421951) lisans nolu ŞAKİR TUGUT’un, bahsi geçen müsabakada rakip takım oyuncusuna yönelik “hakaret ve tehdit” içeren sözlü eylemlerini ardı ardına pişmanlık duymayarak devam ettirmesi, hakem ve gözlemci raporlarında bu davranışlarının tribünde bazı seyirci olaylarının çıkmasına yol açtığı ve bu yüzden çıkan olayların maçın bir süre durmasına yol açtığının belirtilmiş olması ağırlaştırıcı neden kabul edilerek F.D.T madde 41/1-a gereğince 5(BEŞ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 10.11.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına; her ne kadar bahsi geçen sporcu, savunmasında pişmanlık duyduğunu bildirmişse de, ihracına sebep olan hareketleri sonrası gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin yapılış şekli ve mahiyeti göz önüne alındığında yaptığı eylemlerden pişmanlık duymadığını gösterdiğinden, bu yöndeki savunması samimi görülmeyerek tayin edilen cezasında indirim yapılmasına yer olmadığına,           

4 – ) OĞUZ SPOR kulübü sporcusu (1478168) lisans nolu MUHAMMED HANİFİ DEMİR’den, 05.11.2017 tarihinde oynanan  GAZİ SPOR – OĞUZ SPOR 1. Amatör Küme A Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret” ve “tehdit” niteliğindeki sözlü eylemleri nedeniyle ihracı ve ihraç sonrası hakeme yönelik “hakaret” niteliğindeki eylemde bulunmasından dolayı SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun hakkında karar verilinceye kadar, ihracına sebep olan hareketlerinden ötürü, F.D.T madde 84/1-a gereği 05.11.2017 tarihinden itibaren(müsabaka esnasında disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle müsabakadan çıkarıldığı anda), ihraç sonrası eyleminden dolayı, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre 07.11.2017 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere(F.D.T madde 78/3 uyarınca ilan tarihi tebliğ tarihi sayılır) TEDBİRLİ SAYILMASINA,

5 – ) GAZİ SPOR kulübünün, 05.11.2017 tarihinde oynanan GAZİ SPOR – OĞUZ SPOR 1. Amatör Küme A Grubu müsabakasında, “6(altı) sporcusunun sarı kart görmesi” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

6 – ) ŞEHREKÜSTÜ SPOR kulübü yöneticisi AYVAZ SÖNMEZ’in, 05.11.2017 tarihinde oynanan  ŞEHİTKAMİL GENÇLİK SPOR - ŞEHREKÜSTÜ SPOR 1. Amatör Küme B Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle F.D.T madde 36/1-b gereğince 21(YİRMİBİR) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 10.11.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

          Aynı müsabakada ŞEHREKÜSTÜ SPOR kulübünün, “7(yedi) sporcusunun sarı kart görmesi ve 1(bir) oyuncusunun ihracı” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

7 – ) FAİK BEZEK İNŞAAT SPOR kulübü sporcusu (113372) lisans nolu SALİH KOZMAN’ın, 05.11.2017 tarihinde oynanan  FAİK BEZEK İNŞAAT SPOR – IŞIN BORU YILDIZ SPOR 1. Amatör Küme B Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik sert ve ciddi faullü oyun türünden “kural dışı davranışı” nedeniyle F.D.T madde 43 gereğince 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

         Aynı müsabakada FAİK BEZEK İNŞAAT SPOR kulübü yöneticisi AHMET İÇEN’in, , hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı harekette” bulunduğu gerekçesiyle F.D.T madde 36’ya göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, bahsi geçen şahsın müsabaka esnasındaki davranışının münhasıran disiplin ihlali oluşturan bir nitelik taşımadığı, yaptığı eylemin “oyun disiplinini bozan davranış” olduğu kabul edilerek, söz konusu yöneticinin F.D.T madde 94/4 uyarınca 7(YEDİ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

8 – ) TÜRK TELEKOM SPOR kulübü sporcusu (119235) lisans nolu KENAN KAHRAMAN’ın, 05.11.2017 tarihinde oynanan  NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞİTİM MERKEZİ SPOR – TÜRK TELEKOM SPOR 1. Amatör Küme B Grubu müsabakasında, F.D.T madde 36 gereği hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareketi”, sporcu ahlakına uymayan kaba ve çirkin bir lisan kullanmak suretiyle gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek F.D.T madde 36/1-a gereğince takdiren ve teşdiden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

 

 

              Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

BİLGİ : Her haftaCezalı ve Tedbirli” olanların listesine; İl Disiplin Kurulu kararları ile aynı tarihte yayımlanan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi web sitesi olan http://www.gaziantepaskf.org.tr adresindeki sağ dikey sütundaki “Cezalar” butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

İnfazın özel hükümleri uyarınca;

 

1-) Futbolcular yönünden, ihraç edilen sporcu, F.D.T madde 92/2 uyarınca, ihraç edildiği kategorideki cezasının infazı tamamlanmadan (ikinci sarı karttan ve bariz gol şansını engelleme nedeniyle ihraç durumları da dahil olmak üzere), uygun olduğu diğer yaş kategorilerinin müsabakalarında da oynayamaz.

2-) Antrenörler açısından ise F.D.T madde 92/4 gereği müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

3-) Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, F.D.T madde 92/3 gereğince, yaş kategorisinin uygun olduğu ve devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir.

4-) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası F.D.T madde 92/6 gereğince, sonraki sezonda infaz edilir.

5-) Müsabakadan men cezasının infazında, F.D.T madde 92/12 uyarınca, ligden çekilen ve ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ceza infazında dikkate alınmaz.Ancak tamamlanamayan ve hükümle karar verilmiş müsabakalar dikkate alınır.     

6-) İki sezon arasında geçen dönemler, F.D.T madde 97/2 uyarınca, “hak mahrumiyeti” cezalarının infazında hesaba katılmaz.

7-) İkinci sarı kart ve bariz gol şansı engelleme nedeniyle oluşan ihraçlarda açıklanan cezalar F.D.T madde 94/5’de belirtilen cezanın (“ihraç edildiği kategorideki takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz”)  bildirilmesinden ibarettir. Kurulumuz bu durumlarda ceza tayini konusunda ayriyeten bir karar vermemektedir.2015-2016 Futbol Sezonu ile birlikte söz konusu ihraçlar dışında başkaca disiplin ihlali teşkil eden fiiller olmadığı takdirde cezalar “Disiplin Kurulu Kararları” içerisinde yer almayacaktır. Bu sebeplerle ihraç olan futbolcuların cezalı oldukları müsabakalar Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muzun web sayfasındaki “Cezalar” başlıklı buton tıklandığında görülebilecektir.