DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

                 Gaziantep Amatör Futbol Liglerinde oynanan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri ile İlgili olarak, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 03.11.2017 tarih ve 21 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

1 / 560 – ) İSLAHİYE SPOR kulübü teknik sorumlusu ZEKERİYE YILDIRIM’ın, 29.10.2017 tarihinde oynanan  İSLAHİYE SPOR – BOZKURT SPOR Süper Amatör Küme müsabakasında, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı harekette” bulunduğu gerekçesiyle F.D.T madde 36’ya göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, bahsi geçen şahsın müsabaka esnasındaki davranışının münhasıran disiplin ihlali oluşturan bir nitelik taşımadığı, yaptığı eylemin “oyun disiplinini bozan davranış” olduğu kabul edilerek, söz konusu yöneticinin F.D.T madde 94/4 uyarınca 7(YEDİ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

2 / 561 – ) AKTOPRAK BELEDİYE SPOR kulübü sporcusu (1431251) lisans nolu BİLAL KARAHAN’ın, 29.10.2017 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSAN SPOR – AKTOPRAK BELEDİYE SPOR Süper Amatör Küme müsabakasında, karşı takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi”, rakip sporcunun sağlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde gerçekleştirmiş olması ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 36/1-a gereğince takdiren ve teşdiden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına, 

3 / 562 – ) SANAYİ ESNAF SPOR kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan CAMCIOĞLU SPOR – SANAYİ ESNAF SPOR Süper Amatör Küme müsabakasında, “8(sekiz) sporcusunun sarı kart görmesi” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

4 / 563 – ) ŞEHREKÜSTÜ SPOR kulübü sporcusu (126480) lisans nolu UĞUR ÇETİN’in, 28.10.2017 tarihinde oynanan ŞEHREKÜSTÜ SPOR – NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞİTİM MERKEZİ SPOR 1. Amatör Küme B Grubu müsabakasında, hakeme yönelik fiili müdahale içeren “sportmenliğe aykırı hareketi”; birden fazla fiili eylem içeren şekilde gerçekleştirmesi, birinin teşebbüs derecesinde kalmış olmakla birlikte hakemin sağlığı açısından tehlikeli olabilecek nitelikte olması, ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 36/5-a gereğince takdiren ve teşdiden 5(BEŞ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 03.11.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

5 / 564 – ) GAZİSARAY SPOR kulübü teknik sorumlusu KASIM AKMELEK’in, 28.10.2017 tarihinde oynanan  GAZİSARAY SPOR – ŞEHİTKAMİL GENÇLİK SPOR 1. Amatör Küme B Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı harekette” bulunduğu gerekçesiyle F.D.T madde 36’ya göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevk edilmiş ise de, bahsi geçen şahsın müsabaka esnasındaki davranışının münhasıran disiplin ihlali oluşturan bir nitelik taşımadığı, yaptığı eylemin “oyun disiplinini bozan davranış” olduğu kabul edilerek, söz konusu yöneticinin F.D.T madde 94/4 uyarınca 7(YEDİ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

6 / 565 – ) TÜRK TELEKOM SPOR kulübünün, 28.10.2017 tarihinde oynanan TÜRK TELEKOM SPOR – AKDAMAR GENÇLİK SPOR 1. Amatör Küme B Grubu müsabakasında, “6(altı) sporcusunun sarı kart görmesi” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

7 / 566 – ) COŞKUN SPOR – FAİK BEZEK İNŞAAT SPOR kulüpleri arasında oynanan 1. Amatör Küme B Grubu müsabakası ile ilgili olarak, mamaçın devre arasında yaşanan ve maçın hakemi tarafından müsabakanın tatil edilmesi sonucunu doğuran saha ve seyircileri olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 85/1’inci maddesi uyarınca SORUŞTURMA AÇILMASINA; aşağıda adı geçen her iki takıma mensup sporcuların Futbol Disiplin Talimatı’nın 85/2’inci maddesi gereğince beyanlarının alınabilmesi için 03.11.2017 günü saat 14:00’de Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında hazır bulunmalarına,

(1-) COŞKUN SPOR Kulübü sporcuları;

(1477855) lisans nolu İbrahim COŞKUN,

(1486363) lisans nolu Mehmet Ali YILMAZ,

(1477851) lisans nolu Yunus Emre COŞKUN,

(1444106) lisans nolu Vakkas DEMİR,

(2-) FAİK BEZEK İNŞAAT SPOR Kulübü sporcuları;

(1445850) lisans nolu Mehmet ÇETİNKAYA,

(1433372) lisans nolu Orhan KOÇYİĞİT,

(113372) lisans nolu Salih KOZMAN,        

8 / 567 – ) SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABA SPOR kulübü sporcusu (1421951) lisans nolu ŞAKİR TUGUT’tan, 29.10.2017 tarihinde oynanan  ESEN SPOR – SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABA SPOR 1. Amatör Küme A Grubu müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, rakip takım oyuncusuna yönelik “hakaret ve tehdit” içeren sözlü davranışlarından dolayı F.D.T madde 73/1-3 uyarınca SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun hakkında karar verilinceye kadar, F.D.T madde 83/1-a’ya istinaden Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre 31.10.2017 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere(F.D.T madde 78/3 uyarınca ilan tarihi tebliğ tarihi sayılır) TEDBİRLİ SAYILMASINA,

9 / 568 – ) SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABA SPOR kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan ESEN SPOR – SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABA SPOR 1. Amatör Küme A Grubu müsabakasında, “4(dört) sporcusunun sarı kart görmesi ve 2(iki) oyuncusunun ihracı” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

10 / 569 – ) ÖZYILDIZ SPOR kulübü sporcusu (1470847) lisans nolu AHMET YAVUZ’un, 29.10.2017 tarihinde oynanan ÖZYILDIZ SPOR – GAZİ SPOR 1. Amatör Küme A Grubu müsabakasında, “hakaret” niteliğindeki sözlü eylemi, aynı esnada hem yardımcı hakem hem de orta hakeme yönelik olarak gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek F.D.T madde 41/1-a gereğince takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 27.10.2017 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

11 / 570 – ) OĞUZELİ BELEDİYE SPOR kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan OĞUZELİ BELEDİYE SPOR – GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ 1. Amatör Küme A Grubu müsabakasında, “7(yedi) sporcusunun sarı kart görmesi ve 1(bir) oyuncusunun ihracı” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

12 / 571 – ) GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan OĞUZELİ BELEDİYE SPOR – GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ 1. Amatör Küme A Grubu müsabakasında, “6(altı) sporcusunun sarı kart görmesi” nedeniyle F.D.T madde 40 gereği “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 35/2 gereğince, F.D.T madde 17’ye istinaden İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

 

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı