Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 26.10.2017 tarih 70 Sayılı toplantısında alınan kararla, "Futbol Disiplin Talimatı"nda değişiklik yapıldı.

Buna göre TFF Yönetim Kurulu’nun 04.08.2017 tarih ve 61 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve 11.08.2017 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Futbol Disiplin Talimatının “DELİLLER” başlıklı 75’inci maddesine eklenen yeni (2) nolu fıkra uyarınca, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda gerçekleşen sözlü disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntülerinin delil olarak kabul edilmesi mümkün olabilecek.  

MADDE 75 – DELİLLER

(1) Müsabaka görevlilerinin raporları tarafların ve tanıkların beyanları, maddi deliller, uzman görüşleri ve ses ya da video kayıtları kabul edilebilir delillerdir.

(2) Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir.

(3) Disiplin Kurulu’nun, delillerle ilgili olarak mutlak takdir hakkı vardır. Ancak, insan onurunu zedeleyen deliller reddedilir.

(4) Disiplin Kurulu üyeleri delillerin takdirinde vicdani kanaatlerine göre karar verirler.