DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

         Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’nun 28.12.2018 tarih ve 39 sayılı toplantısında alınan kararlar aşağıdaki şekildedir.      

 

1-) SANAYİ ESNAFSPOR kulübü sporcusu MEHMET HANİFİ KEL’den, 16.12.2018 tarihinde oynanan İSLAHİYESPOR – SANAYİ ESNAFSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, F.D.T madde 36 gereği, rakip takım seyircilerine yönelik “sportmenliğe aykırı hareket”i nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun; hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrasındaki eyleminden ötürü, F.D.T madde 83/1-b uyarınca, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu (idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 23.12.2018 tarihinden itibaren(Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere TEDBİRLİ SAYILMASINA,

2-) SANAYİ ESNAFSPOR kulübü sporcusu (1431309) lisans nolu OSMAN ÇALIKUŞU’nun, 22.12.2018 tarihinde oynanan SANAYİ ESNAFSPOR – CAMCIOĞLUSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hareketinin “kavga” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 45’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevki yapılmış ise de, olayın oluş şekli, mevcut delil durumu(hakem ve gözlemci raporu) ve hukuki niteliği göz önüne alındığında, bahsi geçen oyuncu tarafından gerçekleştrilen ihlalin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış” olduğu kabul edilerek, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak müsabaka görevlilerinin raporlarına göre, bahsi geçen oyuncunun söz konusu bu ihlali, rakip takım oyuncusunun kendisine yönelik benzer türdeki eylemi sonrasında, almış olduğu darbenin etkisi ile “haksız tahrik” altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından, tayin edilen cezasında, F.D.T madde 8 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

         Aynı müsabakada SANAYİ ESNAFSPOR kulübü sporcusu (1431531) lisans nolu ALİ BENLİ’nin, ikinci sarı karttan oyun alanından ihracı ile aynı esnada rakip takım oyuncusuna yönelik “hakaret”te bulunduğu ve bu yüzden F.D.T madde 41’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevki yapılmış ise de, hakem raporu incelendiğinde, bahsi geçen oyuncunun sevke konu ihlale ilişkin herhangi bir eylemde bulunmadığı, her ne kadar rakip takım oyuncusuna yönelik fiili türde bazı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiş olmakla beraber, hakem tarafından bu fillerin ihtar gerektiren davranışlar niteliğinde olduğu kabul edilerek sarı kartla cezalandırıldığı, bu sarı kartın ikinci kez gösterilmiş olması nedeniyle hakem tarafından futbolcunun kırmızı kartla oyun alanından ihraç edildiği, bunun dışında bir yaptırım gerektirecek bir ihlalin gerçekleşmediği anlaşıldığından, bahsi geçen sporcu hakkında, sevke konu ihlal açısından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,  

3-) CAMCIOĞLUSPOR kulübü sporcusu (1424262) lisans nolu BURAK CANYURT’un, 22.12.2018 tarihinde oynanan SANAYİ ESNAFSPOR – CAMCIOĞLUSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hareketinin “saldırı” niteliğinde olduğu ve bu yüzden F.D.T madde 44’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevki yapılmış ise de, olayın oluş şekli, mevcut delil durumu(hakem ve gözlemci raporu) ve hukuki niteliği göz önüne alındığında, bahsi geçen oyuncu tarafından gerçekleştrilen ihlalin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış” olduğunun kabulü ile beraber, bahsi geçen sporcunun söz konusu bu eylemi, rakip takım oyuncusunun sağlığını tehlikeye sokabilecek düzeyde, şiddetli şekilde gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı neden kabul edilerek, F.D.T madde 43 gereği takdiren ve teşdiden 4(DÖRT) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 28.12.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

         Aynı müsabakada CAMCIOĞLUSPOR kulübü sporcusu (1465232) lisans nolu MEHMET KARATAY’ın, ikinci sarı karttan oyun alanından ihracı ile aynı esnada rakip takım oyuncusuna yönelik “hakaret”te bulunduğu ve bu yüzden F.D.T madde 41’e göre cezalandırılması istemi ile Kurulu’muza sevki yapılmış ise de, hakem raporu incelendiğinde, bahsi geçen oyuncunun sevke konu ihlale ilişkin herhangi bir eylemde bulunmadığı, her ne kadar rakip takım oyuncusuna yönelik fiili türde bazı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiş olmakla beraber, hakem tarafından bu fillerin ihtar gerektiren davranışlar niteliğinde olduğu kabul edilerek sarı kartla cezalandırıldığı, bu sarı kartın ikinci kez gösterilmiş olması nedeniyle hakem tarafından futbolcunun kırmızı kartla oyun alanından ihraç edildiği, bunun dışında bir yaptırım gerektirecek bir ihlalin gerçekleşmediği anlaşıldığından, bahsi geçen sporcu hakkında, sevke konu ihlal açısından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,  

4-) SERCAN İNŞAATSPOR kulübü sporcusu (1427983) lisans nolu HÜSEYİN KÜÇÜK’den, 22.12.2018 tarihinde oynanan SERCAN İNŞAATSPOR – ÜÇOKLAR DEMİRSPOR Süper Amatör Ligi müsabakasında, ikinci sarı karttan ihracı sonrası, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun; hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrasındaki eyleminden ötürü, F.D.T madde 83/1-a uyarınca, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 25.12.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere, TEDBİRLİ SAYILMASINA,

5-) KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR kulübü sporcusu (1490450) lisans nolu YAKUP KURTOĞLU’na, 23.12.2018 tarihinde oynanan KALESPOR – KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine; ancak eylemin ağır nitelikte gerçekleşmediği göz önüne alınıp, bahsi geçen sporcunun tayin edilen cezasında, F.D.T madde 13 uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak neticeden 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olmak üzere cezalandırılmasına,

6-) KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR kulübü yöneticisi HASAN TÜRK’den, 23.12.2018 tarihinde oynanan KALESPOR – KARŞIYAKA GENÇLİKSPOR 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik sözlü eylemi nedeniyle ihracı sonrası, hakeme yönelik yine aynı türden davranışından ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen yöneticinin; hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrasındaki eylemi nedeniyle, F.D.T madde 83/1-a uyarınca, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 25.12.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere, TEDBİRLİ SAYILMASINA,

7-) ŞEHREKÜSTÜSPOR kulübü sporcusu (4511326) lisans nolu ALİHAN KOÇYİĞİT’ten, 23.12.2018 tarihinde oynanan SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABASPOR – ŞEHREKÜSTÜSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında,  ikinci sarı karttan ihracı sonrası, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun; hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrasındaki eyleminden ötürü, F.D.T madde 83/1-a uyarınca, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 25.12.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere, TEDBİRLİ SAYILMASINA,

8-) ŞEHREKÜSTÜSPOR kulübü yöneticisi AYVAZ SÖNMEZ’den,23.12.2018 tarihinde oynanan SİMFA İNŞAAT ÇINARLI EYDİBABASPOR – ŞEHREKÜSTÜSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik sözlü eylemi nedeniyle ihracı sonrası, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik yine aynı türden davranışından ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen yöneticinin; hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrasındaki eylemi sebebiyle, F.D.T madde 83/1-a uyarınca, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 25.12.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere, TEDBİRLİ SAYILMASINA,

9-) BOSTANCI KARTALSPOR kulübü sporcusu (4500064) lisans nolu CUMA ÇELİK’den, 23.12.2018 tarihinde oynanan BOSTANCI KARTALSPOR – GAZİKENTSPOR 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, hakeme yönelik sözlü eylemi nedeniyle ihracı sonrası, F.D.T madde 41 gereği, hakeme yönelik yine aynı türden davranışından ötürü, F.D.T madde 73/1-3 gereğince SAVUNMA İSTENMESİNE; bahsi geçen sporcunun, hakkında karar verilinceye kadar, ihraç sonrasındaki eylemi sebebiyle, F.D.T madde 83/1-a uyarınca, Futbol İl Temsilcisi(idari tedbir vermeye yetkili makam olarak) tarafından, F.D.T madde 84/1-b’ye göre, 25.12.2018 tarihinden itibaren(Futbol İl temsilcisi tarafından tedbir kararı verilmesinden ötürü kararın verildiği tarih olması nedeniyle) geçerli olmak üzere, TEDBİRLİ SAYILMASINA,

10-) ATLETİK MEKİKSPOR kulübü yöneticisi ERHAN SEVİK’den, 13.12.2018 tarihinde oynanan ATLETİK MEKİKSPOR – GAZİSPOR U-19 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, Ağustos-2018 tarihinde yayımlanan 2018 – 2019 Sezonunda, Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar içerisinde yer alan, “Futbolcu Yaşı Uygunluğuna” ilişkin kuralların ihlaline yol açan eyleme iştiraki nedeniyle ötürü Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, konu ile alakalı olarak, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği, Kurul’umuzun, 25.12.2018 tarih ve 18/69 sayılı istem yazısı üzerine savunma verildiği görülmüştür.

         Bahsi geçen yönetici yazılı savunmasında özetle; bu sezon ilk defa bir müsabakada takımı adına görev aldığını, “Futbolcu Yaşı Uygunluğuna” ilişkin kurallar hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını, herhangi bir kazanım elde etmek amacıyla böyle bir şeye tevessül etmediğini, kurallardan haberi olsa idi, böyle bir ihlalde bulumasının mümkün olmayacağını, oyuncuyu takımı 4-0 önde iken, bunun yanlış olduğunu bile bile oyuna almasının zaten düşünülemeyeceğini belirtmiştir.         

         Sonuç olarak ATLETİK MEKİKSPOR kulübü yöneticisi ERHAN SEVİK’in, bahsi geçen müsabakada, “Futbolcu Yaşı Uygunluğu” kriterlerine aykırı olarak, takım isim listesinde (4520546) lisans nolu, 2004 doğumlu Yunus Emre TAŞÇI isimli oyuncuya yer verilmesi ve oynatılması suretiyle, Ağustos-2018 tarihinde yayımlanan, 2018 – 2019 Sezonu İçin Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar dahilinde, F.M.T madde 13’e göre belirlenmiş bulunan “Futbolcu Yaşı Uygunluğuna” ilişkin kuralların ihlali ve bu yüzden “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle, F.D.T madde 46/1’in yollaması sonucu, F.D.T 25/2 gereği karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (önceden verilmiş bulunan tedbir kararı bulunmadığından) 15(ONBEŞ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olarak cezalandırılmasına,

11-) 13.12.2018 tarihinde oynanan ATLETİK MEKİKSPOR – GAZİSPOR U-19 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, Ağustos-2018 tarihinde yayımlanan 2018 – 2019 Sezonunda, Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar içerisinde yer alan, “Futbolcu Yaşı Uygunluğuna” ilişkin kuralların ihlaline yol açan eyleme müsabaka isim listesinde adı soyadı yer alan ATLETİK MEKİKSPOR kulübü teknik sorumlusu MEHMET ŞEFİK ÖZDİNÇ hakkında, F.D.T madde 85/4’ün verdiği yetki uyarınca, re’sen soruşturma açılmasına karar verilerek, bahsi geçen antrenörden, konu ile alakalı olarak, F.D.T madde 73/1-3 hükmü gereği, Kurul’umuzun, 25.12.2018 tarih ve 18/69 sayılı istem yazısı üzerine savunma verildiği görülmüştür.

         Bahsi geçen antrenör yazılı savunmasında özetle; müsabakanın oynandığı tarih ve saatte sahada bulunmadığını, bu sezon takımla birlikte sahaya çıkmadığından talimatın “Futbolcu Yaşı Uygunluğuna” ilişkin kurallarla ilgili kısmından bilgisi olmadığını, takım idarecilerinin de mutlak surette bir kazanım elde etmek amacıyla böyle bir kural ihlalinde bulunmalarının söz konusu olamayacağını bildirmiştir.

         Sonuç olarak ATLETİK MEKİKSPOR kulübü teknik sorumlusu MEHMET ŞEFİK ÖZDİNÇ hakkında, bahsi geçen müsabakada yaşanan kural ihlali ile ilgili olarak, şahsın savunmasında belirttiği üzere, maçın oynandığı tarihte takımı ile birlikte sahada yer almadığı, takımının müsabaka isim listesinde imzasının bulunmaması durumunun bu ifadesinin doğruluğunu desteklediği, söz konusu ihlalin gerçekleşmesinde herhangi bir fiilinin ve iştirakinin söz konusu olmadığı anlaşıldığından, bahsi geçen antrenör hakkında CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

12-) ŞAHİNBEY BOSSANSPOR kulübü sporcusu (4522574) lisans nolu UMUT DEMİR’in, 20.12.2018 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – HD KOLEJSPOR U-19 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket türünden “kural dışı davranış”ı nedeniyle, F.D.T madde 43 gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 28.12.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

           Aynı müsabakada ŞAHİNBEY BOSSANSPOR kulübü sporcusu (4511413) lisans nolu ABDÜLAZİZ KILIÇ’ın, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 28.12.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

          Aynı müsabakada ŞAHİNBEY BOSSANSPOR kulübü sporcusu (4509226) lisans nolu HAŞİM GÖĞÜŞ’ün, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 28.12.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,         

          Aynı müsabakada ŞAHİNBEY BOSSANSPOR kulübü sporcusu (4522760) lisans nolu İSA SÖNMEZ’in, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 28.12.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

          Aynı müsabakada ŞAHİNBEY BOSSANSPOR kulübü sporcusu (4528764) lisans nolu MUHAMMED ÖZCAN DENİZ’in, hakeme yönelik “hakaret”i nedeniyle, F.D.T madde 41/1-a gereği takdiren 3(ÜÇ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile F.D.T madde 87/2’ye göre tebliğ tarihinden itibaren(F.D.T madde 78/3’deki İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.” hükmü gereği 28.12.2018 tarihi tebliğ tarihi olmak üzere) 7(YEDİ) GÜN içinde AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere cezalandırılmasına,

          Aynı müsabakada ŞAHİNBEY BOSSANSPOR kulübünün, “5(beş) oyuncusunun ihracı” sonucu, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ettiği anlaşıldığından, bir daha tekrarının yaşanmamasını sağlamak amacıyla, F.D.T madde 40/1-b gereği, F.D.T madde 35/2 uyarınca ve F.D.T madde 17’ye istinaden ve takdiren İHTAR cezası ile cezalandırılmasına,

13-) ŞAHİNBEY BOSSANSPOR kulübünün, 20.12.2018 tarihinde oynanan ŞAHİNBEY BOSSANSPOR – HD KOLEJSPOR U-19 1. Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasında, başlamış olan müsabakayı terk etmesi nedeniyle,F.D.T madde 24/1-a gereği, F.M.T madde 23/4 uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; ayrıca aynı kulübün, F.D.T madde 24/1-a uyarınca, ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE,

14-) HD KOLEJSPOR kulübü yöneticisi İBRAHİM UĞURLU, 24.11.2018 tarihinde oynanan ANKAS İSTİKLALSPOR – HD KOLEJSPOR U-17 1. Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasında, Ağustos-2018 tarihinde yayımlanan 2018 – 2019 Sezonunda, Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar içerisinde yer alan, “Futbolcu Yaşı Uygunluğuna” ilişkin kuralların ihlaline yol açan eyleme iştiraki nedeniyle, Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, F.D.T madde 73/1-3 hükmünü uygun olarak, Kurul’umuzca gönderilen 17.12.2018 tarih ve 18/68 sayılı istem yazısına rağmen savunma verilmediği anlaşılmıştır. 

          Buna göre, HD KOLEJSPOR kulübü yöneticisi İBRAHİM UĞURLU’nun, bahsi geçen müsabakada, U-17 Amatör Ligi kategorisinde geçerli olan “Futbolcu Yaşı Uygunluğu” kriterlerine aykırı olarak, müsabaka isim listesinde 2005 doğumlu, (55) forma nolu, (4523526) lisans nolu Hasan KORKMAZ isimli sporcuya yer verilmesi/oynatılması ve bu duruma müsabaka isim listesini imzalamak suretiyle, TFF tarafından, Ağustos-2018 tarihinde yayımlanan, 2018 – 2019 Sezonu İçin Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar dahilinde, F.M.T madde 13’e göre belirlenmiş bulunan “Futbolcu Yaşı Uygunluğuna” ilişkin kuralların ihlali ve bu yüzden “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle, F.D.T madde 46/1’in yollaması sonucu, F.D.T 25/2 gereği karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (önceden verilmiş bulunan tedbir kararı bulunmadığından) 15(ONBEŞ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile F.D.T madde 87/1’e göre itiraz yolu kapalı olarak cezalandırılmasına; asıl olarak yaşı büyük olan oyuncunun esame listesine yaşı küçük olarak yazılması olayının, Futbol Disiplin Talimatı madde 48’de düzenlenen “sahtecilik ve yanıltma” ihlalinin hukuki unsurlarını taşımadığı, aslında yaşı büyük olan oyuncunun esame listesine gerçeğe aykırı şekilde küçük olarak yazılması durumunun lisans kontrolü ile kolayca ortaya çıkabilecek özellik taşıması, bu yüzden söz konusu bu fiilin gerek tarafları gerekse TFF yetkililerini yanıltacak kabiliyet ve yeterlilik taşımaması neticesinde, F.D.T madde 48’deki ihlalin gerçekleşmediği sonucuna varılarak, bu hususta bahsi geçen yönetici hakkında CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA; ancak bahsi geçen idareci tarafından, savunma verilmemesi ve o yüzden bu şekilde bir işlemin neden yapıldığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmamış olması durumu göz önüne alınarak, buna benzer ihlallerin bir daha tekrarının yaşanmaması sağlamak üzere bahsi geçen yöneticinin İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, 

15-) HD KOLEJSPOR kulübünün, 22.12.2018 tarihinde oynanması gereken SANAYİ ESNAFSPOR – HD KOLEJSPOR U-17 Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasının ilan edildiği sahaya, belirlenen saatinde, F.M.T madde 22/1-c’ye göre, futbolcuların lisanslarının veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz edilmemesi ve bu yüzden müsabakanın oynanamaması sonucu, bahsi geçen kulübün, F.M.T madde 24/1-a ve madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; ayrıca aynı kulübün, F.D.T madde 24/1-a uyarınca, ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE,

16-) SERCAN İNŞAATSPOR kulübünün, 22.12.2018 tarihinde oynanması gereken SERCAN İNŞAATSPOR – GAZİSARAYSPOR U-17 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasının ilan edildiği sahaya, belirlenen saatinde, F.M.T madde 22/1-c’ye göre, futbolcuların lisanslarının veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz edilmemesi ve bu yüzden müsabakanın oynanamaması sonucu, bahsi geçen kulübün, F.M.T madde 24/1-a ve madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; ayrıca aynı kulübün, F.D.T madde 24/1-a uyarınca, ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE,

17-) ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR kulübünün, 23.12.2018 tarihinde oynanması gereken ARABAN BELEDİYESPOR – ŞEHİTKAMİL GENÇLİKSPOR U-15 Amatör Ligi (A) Grubu müsabakasının ilan edildiği sahaya, belirlenen saatinde, F.M.T madde 22/1-c’ye göre, futbolcuların lisanslarının veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz edilmemesi ve bu yüzden müsabakanın oynanamaması sonucu, bahsi geçen kulübün, F.M.T madde 24/1-a ve madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; ayrıca aynı kulübün, F.D.T madde 24/1-a uyarınca, ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE; söz kunusu durumun, aynı sezon içerisinde ikinci defa gerçekleşmesi sonucunda, bahsi geçen kulübün F.D.T madde 24/1-a gereğince LİGDEN ÇIKARILMASINA; bu müsabaka tarihinden sonra adı geçen takımla müsabakası olan diğer takımların, müsabaka oynamaksızın HÜKMEN GALİP GELMİŞ SAYILMALARINA,

18-) HD KOLEJSPOR kulübünün, 23.12.2018 tarihinde oynanması gereken HD KOLEJSPOR – OĞUZSPOR    U-15 Amatör Ligi (B) Grubu müsabakasının ilan edildiği sahaya, belirlenen saatinde, F.M.T madde 22/1-c’ye göre, futbolcuların lisanslarının veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz edilmemesi ve bu yüzden müsabakanın oynanamaması sonucu, bahsi geçen kulübün, F.M.T madde 24/1-a ve madde 23/4 gereğince (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA; ayrıca aynı kulübün, F.D.T madde 24/1-a uyarınca, ligde kazandığı mevcut puanlarından galibiyet halinde daha önce verilmiş bulunan 3(ÜÇ) PUANIN SİLİNMESİNE,

 

Av.Hakan HAYIRLIGİL

Amatör Futbol

İl Disiplin Kurulu Başkanı